18 Nisan 2019 04:16

Kıdem tazminatının gasbına karşı Ankara’da ortak 1 Mayıs

DİSK, KESK, TMMOB, ATO, Birleşik Kamu-İş ve ASMMMO, Ankara'da 1 Mayıs'ı ortak kutlayacak.

Kıdem tazminatının gasbına karşı Ankara’da ortak 1 Mayıs

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Sinan GÜLER
Ankara

Ankara’da 1 Mayıs; DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından Tandoğan Meydanı’nda ortak olarak kutlanacak. Türk-İş Konfederasyonu İzmit’e çağrı yapmasına karşın Ankara’da bulunan sendikalarının Tandoğan’da yapılacak kutlamaya katılacağı belirtiliyor. Gazetemize konuşan sendika ve meslek odalarının temsilcileri kriz, işsizlik ve kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı taleplerini 1 Mayıs’ta haykıracaklarını söylediler.

Sendikalar ve meslek örgütleri, Ankara’da 1 Mayıs’ın ortak kutlanması konusunda anlaştı. Daha önce Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun 1 Mayıs’ı kutlamak için Ankara Valiliğine yaptığı başvuru geri çekilerek sendikalar ve meslek örgütleri tarafından ortak kutlanması yönünde yeni bir başvuru yapıldı. Birleşik Kamu-İş, DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) tarafından ortak olarak düzenlenecek mitingin saat 12.30’da başlaması düşünülüyor. Tandoğan (Anadolu) Meydanı’nda yapılacak mitinge iki farklı güzergahtan yapılacak yürüyüşlerle gelinecek. Yürüyüş kollarından birinin Toros Sokak’tan diğerinin ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden başlaması öngörülüyor. Ankara 1 Mayıs’ı öncesi Evrensel'e konuşan sendika ve meslek odaları temsilcileri, işçi ve emekçilerin kendi talepleri ile Tandoğan Meydanı’nda olacaklarını belirtti. 1 Mayıs’ta ekonomik kriz, işsizlik ve kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı talepler öne çıkacak.

İŞÇİLERİN GÜNDEMİ İŞSİZLİK FONU, İŞ CİNAYETLERİ VE KIDEM TAZMİNATI

DİSK Ankara Temsilcisi ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, ülkenin en temel iki ihtiyacı olan demokrasi ve geçim meselesini 1 Mayıs’ta alanlara taşıyacaklarını söyledi. Görgün, işçilerin taleplerinin, İşsizlik Fonu’nun gasbı, iş cinayetleri ve kıdem tazminatları konularında yoğunlaşacağını belirtti. İşsizlik Fonu’nun sermayenin ve siyasi iktidarının amaçları doğrultusunda gasbedildiğini aktaran Görgün, yasaya ve ahlaka aykırı bu duruma son verilerek fonun işsizlere aktarılmasını talep edeceklerini belirtti. Avrupa’da en fazla iş cinayetinin gerçekleştiği ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Görgün, işçilerin ülkenin her yerinde olduğu gibi Ankara’da da en önemli taleplerinden birinin iş güvenliğine dair önlemlerin derhal alınarak iş cinayetlerinin durdurulması olacağını söyledi. Kıdem tazminatının işçi ve emekçilerin hakkı olduğunu belirten Görgün, 12 Eylül rejiminin dahi dokunmaya cesaret edemediği kıdem tazminatı hakkına iktidarın göz diktiğini söyledi. İktidarın daha önce de kıdem tazminatına yönelik girişimleri olduğuna değinen Görgün, işçilerin her seferinde bu girişimleri püskürttüğünü söyleyerek “Bu mesele kapanmıştır” dedi.

"KRİZE VE GÜVENCESİZLİĞE KARŞI SLOGANLAR ÖNE ÇIKACAK"

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, güvencesizliğin çalışma hayatında giderek yasallaştığını ifade etti. Çakmak, genç işsizliğin son verilerde yüzde 27 olarak açıklandığını belirtti. 1 Mayıs’ta vergi dilimi soygununu dile getireceklerini belirten Çakmak, “Hükümet vergiyi tabana yayacağız diyor ama sermayeye vergi affı getiriyor” dedi. Dolaylı vergilerin çok yüksek olduğunu belirten Çakmak, emekçilerin taleplerini Tandoğan Meydanı’na taşıyacaklarını söyledi. KESK’in Ankara’da açacağı stantlarla Ankara halkını ve emekçileri 1 Mayıs’a çağıracaklarını söyleyen Çakmak, 1 Mayıs’a yönelik örgütleme faaliyetlerinin esasen iş yerlerinden başlayacağını aktardı. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’TEN ORTAKLAŞMA VURGUSU

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mücahit Dede, konfederasyon olarak her zaman emekçilerin ortak alanlarda olmasını savunduklarını ifade etti. 1 Mayıs’ın ortak olarak kutlanacağını Tandoğan Meydanı için kendilerinin daha önceden bir başvuru yaptığını belirten Dede, diğer sendika ve meslek örgütleri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Ankara Valiliğine giderek kendi başvurularını geri çekip ortak başvuru yaptıklarını aktardı. Alan üzerinden başlayan bu ortaklaşmanın 1 Mayıs’ın içeriğine de yansıyacağını belirten Dede, iktidarın kutuplaştırıcı diline karşın bütünleştirici ve kapsayıcı bir dil kullanılması gerektiğini söyledi. Dede, kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişikliğe karşın taleplerini alana yansıtacaklarını belirtti.

HEKİMLER TALEPLERİ İLE ALANDA OLACAKLAR

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Başkanı Dr. Vedat Bulut ise bu yıl 1 Mayıs’ın emekli hekimlerin maaşlarındaki çifte standardın ortadan kalkması ve KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan hekimlerin işlerine geri dönmesi talepleri ile alanda olacaklarını söyledi. Genç hekimlerin atamalarının hekimler hakkında kimin hazırladığı belli olmayan sahte bilgi notları ile engellediğine değinen Bulut, atamaların önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

"KRİZE KARŞI EMEĞİN SESİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu, 31 Mart yerel seçimleri ile birlikte umutsuzluk havasının kırıldığını belirterek bunun 1 Mayıs’a da yansıyacağını söyledi. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının ülkenin sorunlarından farklı olmadığına dikkat çeken Topçu, emeğin haklarına yönelik saldırıların ve hak gasplarının arttığını belirtti. 1 Mayıs’ta krize karşı emeğin sesini yükselteceklerini ifade eden Topçu, bildiri dağıtımlarının yanı sıra ortak olarak düzenlenecek panel ve söyleşilerle geniş halk kesimlerinin 1 Mayıs’a katılımını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

TÜRK-İŞ KOCAELİ’DE, ANKARA’DAKİLER YERELDE KUTLAMAK İSTİYOR

Türk-İş Ankara’da yapılacak 1 Mayıs için tertip komitesinde yer almadı. Ancak konfederasyon Kocaeli’ye çağrı yapmasına karşın Ankara’da örgütlü olan Türk-İş’e bağlı sendikaların Tandoğan’da ortak kutlanacak 1 Mayıs’a katılmak için tertip komitesiyle görüştüğü öğrenildi. Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların hem 1 Mayıs’a Ankara’da katılmak istemeleri hem de üyelerinin tamamını Kocaeli’ye götürmelerini mümkün görmemeleri sebebiyle Ankara’da düzenlenecek olan 1 Mayıs’a katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNCEKİ HABER

AKP'nin İstanbul seçimlerine dair öne sürdüğü 4 iddiaya yanıtlar

SONRAKİ HABER

Bolu'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa