29 Haziran 2012 11:09

Akademi susmayacak

Paylaş

Geçtiğimiz hafta, büyük bir bölümü duyarlı bilim insanlarından oluşan “Akademi Susmayacak” platformu, yayınladığı bir çağrı metni ile,tüm baskılara rağmen bilimi ve yaşamı savunmaya kararlı olduğunu halkımıza duyurdu.  
Okurlarımızın (www.akademisusmayacak.com) adresinden, uzun erimli bu oluşuma katkı ve destek vereceğine inanarak, bu haftaki köşemi,yaşadığımız süreçte çok değerli bulduğum bu çağrıya ayırıyorum.
***
Toplum için,Doğa için,Onurumuz için…
Kapitalizmin dünya ölçeğindeki yayılması krizlerle yaşanıyor. Paylaşma, adalet, toplumsal barış sözlerinin nasıl bir yalan olduğu gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta. Sistem adaletsiz, acımasız, nefret dolu tarafını, sarsıcı krizlerle birlikte daha çok göstermeye başladı. Genel olarak sömürü artarken, doğal alanlarımız yok edilirken; emekçiye, çalışana ,sanatçıya, eleştirel düşünene dönük şiddet içeren yüzü giderek daha çok görünür oluyor.
Yaşamın her alanını metalaştıran, fiyatını ödeyenin yararlanabildiği, bireysellik ve faydacılığın öne çıktığı bir toplum projesi, bilimsel bilgi ve eğitim hizmetini de metalaştırıyor, üniversiteleri şirketleştiriyor.
Bu süreç Türkiye’de ve dünyada sınırsız örnekleri bulunan delil karartmalar, bilgiyi gizlemeler ve bilim insanlarına saldırılarla birlikte sürdürülmekte. Çernobil faciasının etkilerinin nasıl gizlendiği, bilim insanlarının nasıl susturulduğu, ölü, sakat doğan çocukların nasıl kayıt dışı tutulduğu, etki ettiği bölgelerde hâlâ sürmekte olan kanserden ölümlerin nasıl kaza ile ilişkilendirilmediği hafızalardadır.
Dilovası’da insan sağlığını hiçe sayan sanayileşmenin ölümcül sonuçlarını açıklayan sağlık bilimcilerden; Hidroelektrik Santralleri (HES) ve diğer enerji yatırımları ile suyun kullanım hakkının şirketlere uzun erimli devredilmesinin etkilerini ortaya koyan çevre bilimcilere, kapitalist saldırının sonuçlarını paylaşan sosyal bilimcilere kadar tüm akademi tehdit edilmekte, korku yaratılarak susturulmaya çalışılmaktadır.
Bilim insanları, içinde yaşadıkları topluma karşı sorumludurlar, toplum yararına çalışırlar, çalışmalıdırlar. Bilim insanları devletten,sermayeden ve iktidar odağından gelebilecek her türden müdahale veya baskı endişesini taşımadan bilimsel araştırmanın evrensel ilke ve yöntemlerini kullanarak, araştırma çalışmalarını sürdürme, araştırmalarının sonuçlarını toplumla özgürce paylaşma ve sansürsüz yayımlama hakkına sahiptirler. Ancak, toplum yararına bilgi üreten ve bunu paylaşan bilim insanları ise baskılara maruz kalmaktadır.
Sadece bilim insanları değil;yaşamlarını, yaşam alanlarını ve yaşamdaki temel gereksinimlerini korumaya çalışan halka saldırıldığı gibi, devletin kendileri için uygun gördüğü kalıplara karşı çıkan, protesto eden, bazen yalnızca sorgulayan ya da farklı politik görüşleri benimseyen öğrencilere dönük şiddet ve tutuklamaların hızı giderek artmaktadır.
Saldırı, doğayı, bilimi, yaşamı, yaşam alanlarını savunanlaradır. Mücadele eden halkı yıldırarak, gerçeği, bilgiyi toplum ile paylaşan bilim insanlarını susturarak, korku yaratarak, gözdağı vererek gerçeğin gizlenmesi yoluyla iktidarın meşruiyeti sağlanmaya çalışılmaktadır.
Biz, toplum yararına doğayı ve yaşamı korumak için araştırmaya devam edeceğiz.
Çünkü bizler;
Araştırarak, sorgulayarak gerçeğe ulaşmak için akademide olmayı tercih ettik. Doğayı, yaşamı; sağlığı, bilimsel özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü, barışı ve kardeşliği savunmayı, yaşamın,yaşam alanlarının, doğanın piyasalaştırılmasına karşı durmayı kendimize ilke edindik.
Bu nedenle bilim insanı olarak; bilgimizi, deneyimlerimizi, tespitlerimizi ve araştırmalarımızın sonuçlarını toplumla paylaşmak, toplumu zamanında uyarmak sorumluluklarımız arasındadır.
Susturmak, yıldırmak için yapılan saldırılara karşı susmayarak, onurumuzdan ödün vermeyerek sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, dayanışmayı sürdüreceğiz. Toplum, doğa ve onurumuz için öngördüğümüz tehlikeyi gizleyenleri, bilgiyi saptıranları ve delilleri karartanları duyurarak görünür kılacağız.
Akademiyi, bilgilerini daha çok toplumla paylaşmaya; doğa yararına, toplum yararına araştırma yapmaya çağırıyor, toplum için,doğa için araştıranları ve onurunu savunanları aramıza davet ediyoruz…

*Akademi Susmayacak Platformu

evrensel.net
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa