Sağlıkta şiddet protestoları: Güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz

TTB’nin çağrısıyla İTO’ya bağlı hekimler sağlıkta artan şiddeti protesto etti .

20 Temmuz 2018 14:18
Son Güncellenme Tarihi: 20 Temmuz 2018 17:52
Paylaş

TTB’nin çağrısıyla İTO’ya bağlı hekimler sağlıkta artan şiddeti protesto etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Urfa’da kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın ardından sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete karşı ülke genelinde eylem yaptı 

İSTANBUL: SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI

İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) çağrısıyla sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etmek amacıyla İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. “Sağlıkta şiddete son” pankartının açıldığı eylemde, “Hekime şiddete hayır” ve “Güvenli ortamlarda güvenli çalışmak istiyoruz” dövizleri taşındı. Eyleme, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) destek verirken, eyleme çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve çok sayıda yurttaş katıldı. '

Eylemde ilk olarak söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, niceliğin ön plana çıkarıldığı sağlık politikaları nedeniyle hastalara yeterli süre ayrılmadığını belirterek, hastalarda yaratılmış olan aşırı beklenti ve bunun karşılanamıyor olmasının şiddeti artıran bir duruma neden olduğunu söyledi. Sağlıkta şiddetin, sağlığın en önemli ayağı olan hekimleri giderek tükenmeye doğru ittiğini dile getiren Saip, “Sağlıkta şiddete neden olan sağlık politikalarından, şiddete yol açan sağlık dilinden uzak durulması gerektiğini bir kez daha dile getiriyoruz. Hekimler ve sağlık çalışanları maalesef yetersiz. Kışkırtılan sağlık talebi karşısında yetersiz kalıyoruz. Hemşire yetersizliği tıbbı sekreter yetersizliği, sosyal hizmet uzmanlarının yetersizliği ve sağlıktaki sorunların yegane sorumlusu gibi hekimlerin üzerine yıkılmaktadır” ifadelerini kullandı. Saip, son olarak yetkililere şu çağrıda bulundu:  “Hemşire sayısını artırın, Türk Tabipler Birliğinin yıllardır önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası’nı bir an önce çıkartın. Sağlıkta dönüşüm programından vazgeçilmeli. Daha nitelikli hastaya sağlık süresi ayıran, hastalıkları ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği daha iyi koşullarda bir ortam sağlanmalıdır.”

'ŞİDDETİ ENGELLEYECEK GENİŞ MODELLER ÜRETİLMELİ'

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atıl Yüksel söz aldı. Yüksel, bir hasta yakını tarafından 12 kurşunla öldürülen Prof. Dr. Göksel Kalaycı’yı anarak, “O zihniyet de aynı zihniyet, kaldırım taşını atan zihniyet de aynı zihniyettir. Olaylar böyle devam edip giderken ve hekimlerden doğru bir hizmet yapması istenirken diğer taraftan, bizlerin yapabildiği böyle kınamak, lanetlemek. Bunlardan öteye gidemiyoruz. İsteğimiz bunların oluşmasını engelleyecek geniş modellerin üretilmesidir” diye konuştu.

‘SAĞLIK KURULUŞLARINDA HER GÜN ORTALAMA 30 ŞİDDET VAKASI YAŞANMAKTADIR’

Ortak açıklamayı İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu gerçekleştirdi. Sağlıkta şiddet, sağlık hizmet sunumunun tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştüğünün altını çizen Ömeroğlu, “Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir” ifadelerini kullandı. 

‘SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN’

Türk Tabipleri Birliği'nin dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ettiklerini söyleyen Ömeroğlu,  “Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Artık yeter! Sağlıkta şiddet sona ersin”  diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)


ANKARA: ACİLEN YASA ÇIKARTILMALI

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası üyesi hekimler Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bir araya gelerek sağlıkta şiddete karşı acilen şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkartılmasını istedi. 

Açıklamayı yapan ATO Başkanı Vedat Bulut, son yaşanan darp olayının özellikle acil servislerde güvenlik görevlilerinin şiddeti önlemede yetersiz kaldığını gösterdiğini kaydederek, sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkartılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını taleplerini yineledi. 

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, TTB olarak her yeni Sağlık Bakanına şiddetin önlenmesine ilişkin hazırladıkları tasarıyı sunduklarını, olumlu dönüşler aldıklarını ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını belirtti. Adıyaman, yeni atanan Sağlık Bakanı’ndan da randevu talebinde bulunduklarını ve taleplerini ileteceklerini söyledi. Şanlıurfa’da son bir ayda iki şiddet olayı yaşandığına dikkat çeken Adıyaman, Merkez Yürütme Kurulu olarak önümüzdeki hafta Cuma günü  yapacakları toplantıyı Şanlıurfa’da yapma kararı aldıklarını belirtti. Adıyaman, tabip odalarıyla birlikte Şanlıurfa’da basın açıklamasıyla yol haritası sunacaklarını ifade etti. 

Açıklamaya katılan CHP Ankara Milletvekili doktor Servet Ünsal da hekimlerin bütün insanların başı sıkıştığında koşa koşa gittiği kişiler olduğunu vurgulayarak, bir doktora taşla sopayla saldıran birinin insanlığından şüphe duyduğunu kaydetti. Sağlıkta şiddetin özellikle son 5 yılda yoğunlaştığına dikkat çeken Ünsal, “En kolay şey doktora saldırmak. Doktorlar sizin evladınız, içinizden biri. Sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Şiddetin öneleme yasasını Meclis’te takip edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


İZMİR TABİP ODASI: SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI MECLİSTEN GEÇSİN

İzmir’de Tabip Odası üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptıkları eylemde sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi, Türk Tabipler Birliği'nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasası Tasarısının bir önce meclisten geçmesi istendi.

Basın metnini okuyan Oda Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, şiddet olaylarına karşı siyasal iktidarın adım atmadığını ve şiddetin başta acil servisler olmak üzere sağlık hizmet sunumunun hemen hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştüğünü vurguladı.  Obuz, sağlık çalışanlarının kendilerini güvende hissetmediğini ve sağlık hizmetlerini güvenli ortamlarda veremediklerini de vurguladı.

Sağlık kurumlarındaki özel önlem alınmadığını veya yetersiz kalındığını da ifade eden Obuz şunları söyledi "İzmir Tabip Odası olarak meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz".

TTB NE ÖNERİYOR?

Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı, Türk Ceza Kanuna bir ek maddeyi kapsıyor. Öneriye göre:  

(1) Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2)   Bu filler sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır. (İzmir/EVRENSEL)


ADANADAN SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ 

Adana'da Ç. Ü. Balcalı Hastanesi poliklinikler önünde yapılan açıklamaya SES Adana Şubesi,  Dev Sağlık İş, Genel Sağlık İş, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut katıldı. Sağlık emekçilerine yönelik saldırıların her geçen gün arttığının vurgulayan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, bir an önce sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkarılmasını istendi.

Sağlıkta şiddetin sağlık hizmetinin her aşamasında ciddi bir sorun halini aldığını ifade eden Hilal, "Bütün çabalarımıza rağmen Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen’in öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır"dedi. Hilal, Sağlık kuruluşlarında sağlık emekçilerinin güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. (Adana/EVRENSEL)


‘SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKARILSIN’

Mersin’de Tabip Odası, SES Mersin Şubesi, Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası Mersin Şubesi,Mersin Aile Hekimleri Derneği tarafından Mersin Şehir Hastanesi önünde yapılan ortak açıklamayı Dr. Jini Güneş yaptı.
Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmeti sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline döndüğünü belirterek “Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir" diye konuştu. 

Güneş, sağlıkta gelinen durumun sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir olmadığını vurgulayarak; “Bu nedenle TTB, SES, Birlik Dayanışma Sendikası ve MAHDER'in defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz” dedi. (Mersin/EVRENSEL)


AYDIN: ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!

Aydın Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliği’nin, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirdiği belirtilerek, yöneticilere şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya çağrısı yapıldı. 

Sağlıkta şiddet sorununun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale geldiği belirtilerek; “Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” denildi. (Aydın/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Bakan Gül: 15 Temmuz'a dair çok önemli 'FETÖ' delili bulundu

SONRAKİ HABER

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri normalleştirme kararı aldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...