17 Ocak 2020 12:39

İzmir Tabip Odası sağlıkta şiddeti önleme eylem programını açıkladı

TTB, 11 Ocak’tan başlayıp Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıl dönümü de olan 17 Nisan Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü iş bırakma ile sonlanacak döneme ilişkin eylem takvimini açıkladı.

Fotoğraf: İzmir Tabip Odası

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz , “Sağlıkta Şiddeti Önlemi Günü” dolayısıyla 11 Ocak-17 Nisan tarihleri arasındaki eylem ve etkinlik programını, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan toplantıda açıkladı. Obuz, “Sağlıktaki şiddet eğilimini önce inkâr eden, ardından şiddetin mağduru hekimleri ve sağlık çalışanlarını suçlayan idareciler; olaylar yılda en az bir hekim ya da sağlık çalışanının ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve binlercesinin sözlü ya da fiili tacizine dönüşünce şekilsel ve kararlılık içermeyen adımlarla oyalama yoluna gittiler. Sağlık hizmeti sunarken şiddete uğrayan, öldürülen, bıçaklanan, kafasında mermer kırılan, tekmelere maruz kalan, küfür ve hakaret edilen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının arkasından timsah gözyaşları döktüler” dedi.

Ne bir Aile Sağlığı Merkezinde ne de herhangi bir hastane ortamında sözel ya da fiili şiddete kimsenin kalkışamayacağı, şiddete sıfır tolerans gösterileceğine dair caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımların atılmasının artık zorunlu olduğunu ifade eden Obuz, “Birinci basamak sağlık sistemi güçlendirilmeli, sevk sistemi kurulmalı, acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilmeli ve sağlıkta şiddet durdurulmalıdır! Sağlık hizmetinin kışkırtılmış talebe göre değil de bilim ve gereksinimler doğrultusunda yönetilebileceği “sevk zincirinin” adı bile anılmamaktadır” diye konuştu.

Sağlıkta şiddete karşı somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen Obuz, “TTB 70. Büyük Kongresi’nde alınan kararla “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olarak kabul edilen ve Dr. Ersin Arslan’ın öldürülme yıl dönümü olan 17 Nisan’da ülkemizin bütün sağlık kurumlarında “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” söyleminin kararlılığıyla İş Bırakma - GöREV eylemi gerçekleştireceğimizi buradan duyurmak istiyoruz” dedi.

Aydın Tabip Odası da açıklama yaparak sağlık emekçilerine yönelik şiddete karşı mücadele çağrısı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam