Ankara'da 1 Mayıs: Emekçiler "Kıdem tazminatıma dokunma" dedi

İşçi ve emekçiler, kadınlar ve gençler iki koldan Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 1 Mayıs mitinginde öne çıkan talep ise "Kıdem tazminatıma dokunma" oldu.

01 Mayıs 2019 14:10
Son Güncellenme Tarihi: 01 Mayıs 2019 18:56
Paylaş

Ankara'da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı oldu. Krizle birlikte artan işsizliğe ve özellikle kıdem tazminatı gibi kazanılmış hakların gasp edilmesine karşı taleplerin öne çıktığı 1 Mayıs'a katılım önceki yıllara göre kitleseldi. Üniversite kortejlerinin dışında da gençliğin katılımı dikkat çeken Ankara 1 Mayısı'nda, yerel seçim sonuçlarının etkisi hissedildi.

Ankara'da 1 Mayıs için iki farklı noktada toplanıldı. Tertip komitesinde yer alan KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu İş ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Atatürk Kültür Merkezi önünde, Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri ise Kızılay'daki Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Krizin faturasını kabul etmeyen emekçilerin 1 Mayıs'taki en önemli talebi “Kıdem tazminatıma dokunma!” oldu. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan sendika ve meslek örgütleri “Memleketimiz ve geleceğimiz için Yaşasın 1 Mayıs” ortak pankartıyla alandaydı. Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen DİSK'in kortejinde, hükümetin kıdem tazminatını fona devretme ve bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getirme çabasına karşı talepler öne çıktı. DİSK'e bağlı Genel-İş Ankara 2 Nolu Şube “Kıdem tazminatı alın terimizdir, gasp ettirmeyiz” pankartlarıyla yürüdü. DİSK üyesi kadın işçiler yürüyüş kortejinin en önünde trampetleriyle marşlar çaldı. Kadın işçilerin çalışma koşullarına ve kazanılmış haklarına yönelik saldırıların yanı sıra taciz tecavüz, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini yürüyüş boyunca haykırdı. Yürüyüş boyunca sık sık “İnsanca yaşam istiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs” “Kıdemime dokunma”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

SOMA İŞÇİLERİ UNUTULMADI

Yakın zaman önce tutuklu patronu serbest bırakılan Soma'da ölen işçiler de unutulmadı. Soma'da yaşamını yitiren 301 maden işçisinin isimlerinin yazılı olduğu pankartın yer aldığı mitingde “Kaza değil, kader değil, cinayet” denildi. Yine 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yakınlarını yitirenler ve yaralıların kurduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği de “10 Ekim’i unutma unutturma” sloganlarıyla yürüdü.

KAMU EMEKÇİLERİ GÜVENCESİZLİĞE KARŞI YÜRÜDÜ

KESK'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise OHAL uygulamalarına ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki vardı. “OHAL hukuksuzluğu mücadelemizle son bulacak”, “Memleketimize, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” pankartlarıyla yürüyen kamu emekçileri, işyerlerinde baskı, sürgün ve soruşturmaların da son bulmasını istedi. Eğitim Sen üyeleri çalışma koşullarının düzeltilmesi taleplerinin yanında “Laik, bilimsel, anadilinde eğitim”, “Vakıflara değil eğitime bütçe” dövizleri taşıdılar.

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜNÜ TUTUN

Birleşik Kamu-iş üyeleri de uzun yıllar sonra ilk defa katıldıkları ortak 1 Mayıs mitinginde “Emek en yüce değerdir” pankartıyla yer aldı. İktidarın her seçimde söz verdiği 3600 ek göstergenin ayrımsız verilmesini isteyen kamu emekçileri, “Güvenceli iş, güvenceli yaşam için AKP'ye teslim olmayacağız” dedi.

EYT'LİLER MECLİS'E SESLENDİ

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçiler de kendi talepleriyle Tandoğan'daydı. Hükümetten emeklilik haklarının önündeki engeli kaldırması için yasa çıkarma çağrısında bulunan emekçiler, “Vur vur inlesin Meclis bizi dinlesin” “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

TMMOB “Mühendisler mimarlar, susmadı susmayacak” sloganlarıyla Tandoğan'a yürüdü. Emeğin ve doğanın talanına karşı birlikte mücadele çağrısında bulunan mimar ve mühendisler de kıdem tazminatına dokunulmaması uyarısında bulundu.

Ankara Tabip Odası ise sağlıkta şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması ve güvenceli emeklilik talepleriyle alandaydı.

TÜRK-İŞ BAĞLI SENDİKALARDAN KIDEM UYARISI

Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri saat 10’dan itibaren Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Marş ve türkülerle yürüyüşe hazırlanan işçiler halaylar çekti. İşçiler, “Eşit işe, eşit ücret”, “Adil vergi, adil yaşam” dövizleri taşıdı. Yürüyüşte “Tazminat hakkımız söke söke alırız”, “Damat gidecek bu iş bitecek” sloganları atan işçiler, Maltepe Köprüsü önünde karşılaştıkları ASMMMO kortejiyle birleştiler. Yürüyüşün durakladığı anlarda Tez-Koop-İş üyesi işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ise diğer toplanma alanında buluşaral “Gazetecilik suç değildir” pankartıyla alana yürüdü. Çağdaş Gazeteciler Deneği kortejinde öldürülen gazetecilerin fotoğrafları taşınırken, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri de “Basın emekçileri sınıfının safında” yazılı pankart açtı.

GENÇLİĞİN COŞKUSU DİKKAT ÇEKTİ

Üniversite gençliği bu yıl da kendi kortejleriyle 1 Mayıs'a katıldı. “Baskı ve geleceksizliğe karşı özerk üniversite mücadelemizle alanlardayız” pankartıyla yürüyen ODTÜ öğrencileri, alana koşarak ve “Ne sermaye ne rektör ODTÜ bizimdir” sloganlarıyla girdi. Rektörlüğün engeline karşı bahar şenliğini Devrim Stadyumu'nda düzenleyen ODTÜ öğrencilerinin coşkusu dikkat çekti.

Emek Partisi 1 Mayıs alanında bu yıl “Kıdem tazminatıma dokunma, krizin yükü patronlara” pankartıyla yer aldı. “İş bilim özgürlük” diyen Emek Gençliği de geleneği bozmayarak meşalelerle miting alanına koşarak girdi. Haziran Hareketi “Karanlığı parçala geleceğe sahip çık” sloganlarıyla yürürken, Halkevci kadınlar “Emek, meydan, sokak, hayat bizim” pankartıyla yürüyerek AKP'nin kadınlara yönelik politikalarına tepki gösterdi.

CHP'NİN YÜRÜMESİNE ENGEL

CHP Ankara İl Örgütü Güvenpark'tan miting alanına yürümek istedi. Ancak polis güvenlik gerekçesiyle toplu yürüyüşü engellemeye çalıştı. CHP üyeleri itiraz edince polis biber gazı kullandı. Kısa süre yaşanan arbedenin ardından CHP'lier yürüyüşe devam etti.

MÜCADELEYLE KAZANDIK, SAHİP ÇIKALIM

Miting alanında 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin ortak metnini Çankaya Belediyesi işçisi Nermin Yurttaş okudu. 2001 ekonomik krizinin yarattığı atmosfer üzerinden iktidar olan AKP’nin her defasında krizin bedelini emekçilerin sırtına yüklemesine “artık yeter” demek için bir araya geldiklerini ifade eden Yurttaş, yeni ekonomi programı ve yapısal reformlar adı altında emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmek istendiğini dile getirdi. İşsizlik fonu yağmasından sonra yine “fon” adı altında kıdemi tazminatı hakkının gasp edilmeye çalışıldığını söyleyen Yurttaş, mücadele ederek kazanılan hakların gaspına yine mücadele ederek sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. Yurttaş, emekçilerden alınan vergilerin patronlara teşvik olarak verilmesine karşı adil bir vergi sistemi kurulmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, vergi dilimi soygununa son verilmesini istediklerini açıkladı.

İŞSİZLİK FONUNU İŞSİZLER KULLANSIN

Krizle birlikte korkunç boyutlara ulaşan işsizlik sorununa karşı yeni istihdam alanlarının yaratılması gerektiğini belirten Yurttaş, “İşsizlik fonundaki para sermayeye değil tamamıyla işsizlere verilmelidir” dedi. Ayrıca artan iş cinayetlerine karşı işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde alınmasını isteyen Yurttaş, kadın işçilere eşit ücret verilmesi, taşeron çalışmanın yasaklanması, iş güvencesinin sağlanması taleplerini sıraladı.

İKTİDAR GREV YASAĞIYLA ÖVÜNÜYOR

Tek adam rejiminin inşasıyla yasama, yürütme ve yargının bir kişinin sözüne baktığını belirten Yurttaş, “Bu ülkede anayasal bir hak olan grevi yasaklamakla övünen bir iktidar var” dedi. Her alandaki yandaş örgütlenmelerin toplumu kutuplaştırdığını ifade eden Yurttaş, hapishaneler akademisyenler, gazeteciler, siyasetçilerle dolarken tacizcilerin, katillerin, kadına şiddet uygulayanların serbest bırakıldığını söyledi.  Yurttaş, “Cezaevlerinde mahkûmların en temel Anayasal haklarını kullanmak için açlık grevi yapmak zorunda kaldığı, çocuklar ölmesin dediği için Ayşe öğretmenin hapse atıldığı, barış talebinin yargılandığı ve cezalandırıldığı, gazetecilerin cezaevine girmek için kuyruk oluşturduğu, KHK’lar ile işten atılan yüzbinlerce kamu emekçisinin açlığa mahkum edildiği bir ülkede barış, kardeşlik, özgürlük ve adalet talebi ile 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi. 

Türkiye’de ve dünyada emperyalist işgallerin son bulması, halkların kardeşliği için alanlarda olduklarını ifade eden Yurttaş, “Etnik, dinsel, mezhepsel farklılıklarımızla bir arada yaşamı savunduğumuz için alanlardayız. Toplumu kutuplaştırarak siyasi ikbal peşinde koşanlara, kendi beka sorunlarını, ülkenin bekası diye bizlere yutturmaya çalışanlara karşı 1 Mayıs alanlarını doldurduk” dedi.

Ortak metnin okunmasından sonra Çankaya Belediyesi işçilerinin oluşturduğu Grup Teneke ve Moğollar sahne aldı.

ANKARA'NIN İLÇELERİNDE KUTLAYARAK GELDİLER

Ankara'da miting öncesi yerellerde 1 Mayıs kutlaması geleneği bozulmadı. Mamak'ta  emekçiler mitinge gitmeden önce Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı. İlçede bulunan sendika, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla yapılan kutlamada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, “1 Mayıs din ve dil ayrımı olmadan emekçiler tarafından bütün dünyada kutlanıyor. Sesimizi yükseltmek, gücümüze güç katmak için bir araya geliyoruz. Tek adam rejiminine geçiş sürecindeki baskılara, krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesine hayır diyoruz” dedi.

OSTİM İŞÇİLERİ: TAZMİNATIMIZI ALMAYA KIDEMİNİZ YETMEZ

Sabah saatlerinde OSTİM'de işçiler metroda bir araya gelerek Batıkent'e yürüdü. Ellerinde meşaleler ve “Tazminatımızı almaya kıdeminiz yetmez” pankartıyla yürüyen işçiler, “İş ekmek özgürlük” sloganları attı. Batıkent metrosunda toplananlara birleşen işçiler, hep birlikte toplanma alanına gitti.

SİNCAN'DA LALE MEYDANINDA KUTLANDI

Sincan'da emekçiler 1 Mayıs mitingini önce kendi ilçesinde kutladı. Lale Meydanına yapılan yürüyüşe Eğitim Sen, Emek Partisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği katıldı. Burada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, emekçilerin vergilerine her gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Şimşek, yaşanan gerçek enflasyonun ise yüzde 40 olduğunu belirterek, işsizlik oranının resmi verilere göre Mart ayı itibariyle yüzde 14,7, işsiz sayısının ise 4 milyon 688 bin kişi olduğunu kaydetti. Şimşek, genç işsizlik oranının ise yüzde 26,7 olduğunu dile getirdi. Grev yasaklarına ve sendikalaşan işçilerin işten atılmasına tepki gösteren Şimşek, “Demokrasi ve güvenilir yargı, ekmek su kadar ihtiyaç haline gelmiştir. Basın tek ses haline getirilmiştir” dedi.

1 MAYIS ALANINDAN ÇIKANLARA POLİS ENGELLEMESİ

Miting sonrası GMK Bulvarı üzerinde bayrak ve dövizleriyle yürümek isteyen Emek Partisi ve Emek Gençliği üyeleri polis tarafından engellendi. Bayrakların toplanması ve önlüklerin çıkarılmasını isteyen güvenlik güçleri kitlenin önünü kesti. Çevreden gelen tepkiler üzerine yolu açan güvenlik güçleri, 100 metre kadar sonra bu sefer barikat kurarak TOMA getirdi. Bir süre bekletilen kitle bayrakları ve flamalarını toplayarak yürümesine izin verildi. (Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Bölge illerinde 1 Mayıs: Bijî yekê gulanê

SONRAKİ HABER

Termikel, Kanal A ve Elektromed işçileri alacaklarını istiyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa