13 Ağustos 2016 10:59

Hakkari ve Şırnak'ı il olmaktan çıkaran tasarı kabul edildi

Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre'nin il yapılması gibi düzenlemeleri de içeren Torba Yasa Tasarısı kabul edildi.

Hakkari ve Şırnak'ı il olmaktan çıkaran tasarı kabul edildi

Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki, Hakkari ve Şırnak'ın ilçeye dönüştürülerek Yüksekova ve Cizre'nin il yapılması" gibi düzenlemeleri de içeren Torba Yasa Tasarısı kabul edildi.

Tasarı, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile hekimlerin de verebilmesine imkan veriyor. Söz konusu ruhsatın nasıl ve kimler tarafından verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

Ayrıca düzenleme ile "Kültür Varlığı" konumundaki özel mülkiyette de devlet, mülk sahiplerinin izinleri olmadan, "onarım" adı altında gerekli değişiklikleri yapabilecek.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve çatışmalar sırasında büyük oranda yıkılan Kürt kentlerine hedef alan düzenlemeye göre bu mülkler üzerinde yapılacak tadilatların zaman üst sınırı ise 4 yıl olarak belirlendi. Yine aynı tasarı kapsamında yıkılan kentlerde el konulmak istenen mülkiyetlerle ilgili de düzenleme yapıldı. Kamulaştırma Kanunu'nun satın almaya ilişkin hükümlerinde yapılan değişikliğe göre, malik veya yetkili temsilcisi ile kamulaştırılacak taşınmaz için komisyonla arasında tutanak düzenlenecek. Tutanakta, malikin kimlik bilgilerine ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanları yer alması yeterli görülüyor.

Aynı tasarı ile Kürt illerinde bulunan belediyelerin mülklerine el koyma düzenlemesi de yer aldı. Buna göre, İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilecek. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren 60 gün içinde valiliklerce tespit edilecek. Bedele ilişkin itirazlar Danıştay'a yapılacak. İtirazlar tescil işlemini durdurmayacak. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemeyecek. Bu taşınmazlara ilişkin ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılacak veya yaptırılacak. Ayrıca tasarı ile "Terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan" belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve vali tarafından atama yapılacak.

Ayrıca düzenleme ile Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor, Cizre ve Yüksekova iki ayrı il yapılıyor. Hakkari'nin Colemêrg olan Kürtçe ismi bu kez "Çölemerik" diye değiştirilirken, Şırnak da Nuh ismiyle ilçeye dönüştürülecek. (DİHA)

ÖNCEKİ HABER

DİHA Muhabiri Engin Eren gözaltına alındı

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa