Fotoğraf: AA

Yarbay Demirel, Evcil için çalıştı

Yarbay Nihat Demirel, Erol Evcil'e 'yaptığı yardımlardan dolayı', 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı ve 'görevini kötüye kullanmak' suçundan mahkum oldu.

Yarbay Demirel, Evcil için çalıştı
Hacer Yücel
1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Deniz Saha Komutanlığı Adli Müşaviri Yarbay Nihat Demirel'in, Türkbank ihalesine fesat karıştıran ve Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olan Erol Evcil'in "askerlikten kurtulması için özel bir çaba harcadığı"na karar verdi. Askeri Mahkeme Yarbay Demirel'in cezasını erteledi ancak bu ilişki Demirel'in meslek hayatının da sonu oldu.
İlişkinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra zorunlu olarak emekliye ayrılan Demirel, avukatlık da yapamıyor. Demirel'in emekli olduktan sonra avukat olmak için İstanbul Barosu'na ve Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) ve Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurular "Avukatlık mesleğine yakışmayan davranışlarda bulunduğu ve bunun halk tarafından bilindiği" gerekçesiyle reddedildi. Avukatlık talebi kabul edilmeyen Demirel, avukat olmak için İdari Mahkeme'ye dava açabilecek ve ancak, davayı kazanması halinde avukatlık yapabilecek.
'Sadece bilgi verdim'
Askerlikten kaçmak için sahte ameliyat yaptırdığının ortaya çıkmasıyla gıyabi tutuklu olarak aranan Erol Evcil'in, 1997 Şubat'ında hakkında tutuklama kararı veren Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi yerine, Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne teslim olması Yarbay Nihat Demirel'le olan ilişkilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü Yarbay Demirel, askerlikten kaçmak için sahte ameliyat yaptırmaktan tutuklu olarak yargılanan Erol Evcil'i tahliye edildikten sonra askerlik şubesine teslim etmeyerek salıverdi. Üstelik Evcil gıyabi tutuklu olarak arandığı sırada Yarbay Demirel'in, eşinin Evcil'in şirketinde çalıştığı ortaya çıktı.
Bütün bunların ortaya çıkmasıyla Yarbay Demirel, 1'inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde "Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan" yargılandı. Yarbay Demirel, Askeri Adalet Teftiş Kurulu'na verdiği ifadesinde Evcil'i tanıdığını ve tahliye edilmesi halinde serbest bırakılması yönünde yazı yazdığını kabul etti.
Yarbay Demirel, mahkemeye verdiği ifadesinde, eşinin annesi aracılığıyla Evcil'in babaannesi olduğunu sonradan öğrendikleri bir kişiyle tanıştıklarını, Evcil'in babaannesinin birkaç kere kendilerini arayarak torununun askerlikten dolayı bir mahkemesinin bulunduğunu ve sonucunu öğrenmek istediğini anlatıyor. Davanın durumu hakkında bilgi vermekten başka bir şey yapmadığını iddia eden Yarbay Demirel, daha öncesinde ise Evcil ile bir tanışıklığı olmadığını öne sürdü.
'Evcil'in kaçak olduğunu düşünmedim'
Tutuklu olarak yargılanan Erol Evcil'i tahliye ettikten sonra askerlik şubesine teslim etmeyerek salıvermesiyle ilgili suçlamaya Demirel, askeri savcılıktan, adli müşavirliğe hitaben Evcil'in tahliye edilmesi halinde en yakın askerlik şubesine teslimini ve gereğinin takdir ve infazı için mütalaa verilmesini isteyen bir yazı geldiğini bunun üzerine dava dosyasını incelediğini ve Evcil'in yoklama kaçağı olmadığı kanaatine vararak bir yazı yazdığını anlattı. Demirel, böyle bir yazı yazmakta her hangi bir kötü niyetinin de bulunmadığını iddia etti.
Evcil için özel çaba
Delilleri değerlendiren 1'inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Yarbay Demirel'in, Erol Evcil'i, askerlikten kurtarmak için özel bir çaba harcadığına ve yetki hudutlarının dışına çıktığına karar verdi. Mahkeme, eşi Erol Evcil'in şirketinde çalışan Yarbay Demirel'in, Evcil'den menfaat sağlayıp sağlamadığının tespit edilemediğini, ancak Evcil'in yararına hareket ettiğinin ispatlandığına işaret etti. Mahkeme, Yarbay Demirel'in, Evcil'in askerlik şubesine teslim edilmesine gerek olmadığı yönündeki yazısını ilgili kurumlara yollamasını da "ilgili makamları yanıltmak" olarak değerlendirdi.
Mahkeme Heyeti'nin kararında, "Ayrıca sanığa Erol Evcil'in yoklama kaçağı olup olmadığı görüşü sorulmamış olduğu gibi sanığın yazısında belirttiği şekilde Mudanya Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın yükümlüsü olan Erol Evcil'in askerlik durumunu bilmesi ve bu konuda değerlendirme yapması da mümkün olmayıp sanığın özel gayretlerle bu bilgilere sahip olarak yorum yapıp Erol Evcil'in yoklama kaçağı olmadığına dair mütalaa vermiştir" denildi.
Bütün bunları dikkate alan 1'inci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Yarbay Demirel'i altı ay hapis ve 860 bin para cezası ile üç ay süreyle memuriyetten men cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, menfaatin önem derecesini, Demirel'in sosyal derecesini ve duruşmadaki iyi hali ile suçun işleniş şeklini göz önüne alarak cezanın ertelenmesine karar verdi. Cezası ertelenen ve albaylığa terfi eden Demirel, kısa bir süre önce emekliye ayrıldı.
Askeri Yargıtay da ilişkiye dikkat çekti
Zorunlu olarak emekliye ayrılan Yarbay Demirel, Mart 2000 tarihinde avukatlık yapmak için İstanbul Barosu Levhası'na başvurdu. Bunun üzerine İstanbul Barosu, Demirel, hakkında Genelkurmay Başkanlığı'ndan sicil özeti istedi. Gelen cevabi yazıda Demirel hakkında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin mahkûmiyet ve cezaların ertelenmesine dair kararı bulunduğu öğrenildi ve dosyanın temyiz istemiyle Askeri Yargıtay'da olduğundan sonucu beklendi. Askeri Yargıtay 4. Dairesi, Demirel'in, Erol Evcil'in yararına hareket ettiğini ve görevini kötüye kullandığı suçlamasını yerinde buldu. Askeri Yargıtay 4'üncü Dairesi de Yarbay Demirel'in iyi halini göz önüne alarak cezasını erteledi.
Red nedeni, davranışları
Askeri Yargıtay 4'üncü Dairesi'nin Yarbay Demirel'in temyiz isteğini reddedip mahkûmiyet ve cezanın ertelenmesini onaylamasının ardından, 17 Ağustos'ta toplanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Yarbay Nihat Demirel'in avukatlık mesleğine kabulünde bir engelinin bulunup bulunmadığını incelendi. Yönetim Kurulu toplantısında, mahkûmiyetin nitelik ve süre bakımından Avukatlık Kanunu'nun 5 (a) maddesine aykırı olmadığı saptanmakla birlikte, Demirel'in davranışının aynı kanunun 5 (c) maddesinde düzenlenen "avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak hükmüne" aykırı olduğu kaydedildi. İstanbul Barosu bu gerekçeyle Demirel'in avukatlık başvurusunu reddetti.
Adalet Bakanlığı da reddetti
Bunun üzerine Yarbay Nihat Demirel, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) itiraz başvurusunda bulundu. TBB de, Demirel'in başvurusunu Avukatlık Kanunu'nun 5 (c) maddesine göre reddetti. Bunun üzerine Demirel, Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı da Demirel'in başvurusunu, aynı gerekçeden dolayı reddetti. Tüm bu gelişmelerin ardından Nihat Demirel'in önünde sadece İdari Mahkeme'ye başvurma seçeneği kalıyor. Eğer Demirel, başvurması ve olumlu karar elde edebilmesi halinde avukatlık mesleğini yapabilecek.
www.evrensel.net