23 Aralık 2019 15:09

İzmir'de kitle örgütleri: Zorlu Konak projesi kent suçudur

İzmir'de kitle örgütleri Zorlu Konak projesine ilişkin açıklama yaparak, projenin kent suçu olduğunu ve yapılmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel 

250 metre yükseklik planıyla İzmir’de tartışma yaratan “Zorlu Konak” gökdelen projesine ilişkin Ege Kent Konseyleri, Konak, Buca, Karabağlar Kent Konseyleri, İzmir Barosu, İzmir Tabipler Odası, EGEÇEP, İZÇEP, İzmir Yaşam Alanları basın açıklaması yaptı. Gökdelen inşaatının önünde yapılan açıklamada, "Zorlu kent suçu işliyor, gayrimeşru gökdeleni yaptırmayacağız" pankartı açılırken kurumlar adına basın açıklaması Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu okudu. 

İstanbul ve yakın çevresi ile Ankara’daki rant alanlarını neredeyse tüketen sermayenin son yıllarda gözünü doğrudan İzmir’e diktiğini ifade eden Mumcu, iktidarın ekolojiyi öldürerek, sadece rant düşüncesi ile yaşam alanlarını yok ettiğini söyledi. Mumcu, "İzmir İstanbul gibi olmasın diyerek yola çıkan bizler, bunu derken, İzmir, kendi kent kimliğini oluşturan doğal, tarihi, mimari ve kültürel yapısı ile birçok simgesel özelliğe sahiptir. Önümüzdeki yıllarda İzmir için de; “Kente ihanet ettik. Dikey değil yatay mimariyi tercih etmeliymişiz. Kentin belleği kalmadı” deme noktasına gelmemek için, bu söyleme neden olacak gelişmelere olanak sağlamamalı, yardımcı olmamalı, ya da susmamalıyız. İşte tam da bu nedenle, bugün, buradayız. Bütün çabamız İzmir İstanbul gibi olmasın diyedir" şeklinde konuştu. 

"PROJE KENTİN KİMLİĞİNE, KÜLTÜRÜNE, DOĞASINA AYKIRIDIR"

2009 yılından bu yana Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası’nın defalarca gökdelenin yanlışlığını hukuki ve bilimsel gerekçelerle gözler önüne serdiğini hatırlatan Mumcu, "Davalarla yürütmeyi durdurdukları bu projenin 2018’de alındığı söylenen ruhsatı da İmar Planı hükümlerine aykırıdır. Proje gayrimeşrudur. Kentin kimliğine de, kültürüne de, doğasına da aykırıdır. Bu bir Kent suçudur. Böyle bir yapının emsal oluşturarak, kent merkezinde gökdelenler bölgesi oluşmasına yol açacağı da, diğer bir gerçekliktir. Ne alt yapı ne trafik böyle bir yapılaşmayı kaldırabilecek düzeyde değildir. Tekel gibi kentin yakın tarihine damgasını vurmuş, kent belleği için çok değerli olan ve koruma altına alınması gereken bir yapıya, böylesi bir saldırıya göz yummamız, bunu kabul etmemiz olası değildir" dedi. 

"KENT DÜŞMANI PROJE GERİ ÇEKİLSİN"

"Bir, birkaç gökdelenle bir şey olmaz” yaklaşımında olanları kınıyoruz" diyen Mumcu, "Zorlu Konak gökdeleni için bugüne kadar kim ne yaptıysa kent suçu işlemiştir. Projenin usule aykırı yapı ruhsatına sahip olduğunu bile bile, ısrarla işe devam eden Zorlu Holding’e bu kentin, kentteki yaşamın kurumları, özneleri olarak izin vermeyeceğiz. Bu suça karşı duran başta bugünün Konak Belediye Başkanı ve beraber tavır alacağını açıklayan Büyük Şehir Belediye Başkanına bu haklı davada yanlarında olduğumuzu, konunun tarafı ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Zorlu Holding’i bu kent düşmanı, projeyi geri çekmesi için, uyarıyoruz. Bilsinler ki bu inşaatı yapamayacaklar, yaptırmayacağız. Bizler rant politikalarının yönettiği bir kentte değil; yaşamı önceleyen, kimliğine, kültürüne, tarihine, doğasına sahip çıkan, onu koruyan, yaşatan bir kent istiyoruz. Unutulmasın ki yaşamın, ekolojinin, tarihin ve kültürün hem tarafı hem de muhatabıyız” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam