06 Kasım 2019 16:22

Türk-İş illerde yaptığı eylemlerle "vergide adalet" talep etti

Türk-İş, "Vergide adalet" talebiyle illerde eylemler gerçekleştirdi. Bursa, Zonguldak, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da eylemlerle vergideki adaletsizlik protesto edilirken Ankara'da eylem yapılmadı.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Türk-İş Başkanlar Kurulunun "Vergide adalet" talebiyle tüm illerde eylem yapılması yönünde kararı sonrasında İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da kitlesel eylemlerle vergideki adaletsizlik protesto edildi. Türk-İş'in genel merkezinin ve binlerce üyesinin bulunduğu Ankara'da ise eylem kararı uygulanmadı. Ankara'da çalışan işçilerin eylemden haberinin bile olmadığı ortaya çıktı.

TÜRK-İŞ BURSA’DA "VERGİDE ADALET" İÇİN SOKAĞA İNDİ

Türk-İş Bursa’da vergide adaletsizliğe dur demek için imza standı açıp açıklama yaptı. Türk-İş’e bağlı sendikalar Bursa’nın yedi ayrı noktasında imza standı açıp Kent Meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kent meydanında yapılan açıklamaya TÜMTİS, TEKSİF, Petrol İş, Türk Metal’in örgütlü olduğu Renault, TOFAŞ, BOSCH, MAKO, Coşkunöz fabrikalarında çalışan işçiler katılırken, yapılan açıklamaya KESK, Emek Partisi ve CHP destek verdi.

Kent meydanında toplanan işçiler sık sık “Gün gelecek devran dönecek, hükümet işçiye hesap verecek", "Vergide adalet istiyoruz", "Emekçiyiz, işçiyiz, direnişçiyiz", "Damat şaşırma, sabrımızı taşırma", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

"BU VERGİ DÜZENİ ADİL DEĞİLDİR"

İşçiler adına açıklamayı okuyan Türk-İş 8. Bölge temsilcisi Ruhi Biçer; “Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergide adaletsizliği ortadan kaldırmıyor” dedi.

Dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır diyen Biçer şöyle devam etti; “Türkiye’de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarından öncelik ‘Vergi adaleti’ sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenlerle aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır adaletsizliktir. Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir reform ancak ücretliler aleyhinde var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.”

Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Biçer, “Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırılması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerin yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır” dedi. (Bursa/EVRENSEL)


ZONGULDAK'TA GMİS "VERGİDE ADALET" TALEBİYLE İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası, "Vergide adalet sağlansın" talebi ile imza kampanyası başlattı.

Zonguldak Valiliği yanında bulunan Şehitler Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret gelirleri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türk-İş olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. 'En az geçim indirimi' uygulamasıyla, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

 Yeşil, konuşmasının sonunda, bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenlerin topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kazançları oranında vergi ödemesinin gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. Türk-İş olarak bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz. (HABER MERKEZİ)


"BU ADALETSİZLİK SON BULSUN"

Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği ve bağlı sendikalar, İzmir’de Konak İZSU önünde bir araya geldi. “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hükümet yasanı al başına çal” sloganlarının atıldığı açıklamada basın metnini okuyan Tez-Koop-İş 2 No’lu Şube Başkanı Caner Fırat, ocak ayında kesilen vergiyle aralık ayında kesilen vergi arasında çok fazla uçurum olduğunu dile getirerek “Talebimiz ve beklentimiz vergide sağlanacak düzenlemelerin ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir reform ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerekmektedir” dedi.

Taleplerini yineleyen Fırat, “Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesinin emekçilerinin vergi yükü altında ezilmesinin son verilmesini talep ediyoruz” dedi. Emekçiler İZSU önünde imza standı da açtılar.

Öte yandan Sağlık-İş Sendikası da Suat Seren Göğüs Hastanesi, Yeşilyurt Hastanesi, Buca Kadın Doğum Hastanesi, Buca Huzurevi gibi yerlerde yeni vergi reform paketi ile ilgili stant açarak bildiri dağıttı. (İzmir/EVRENSEL)


“ADALETSİZ VERGİ DAĞILIMI İŞÇİNİN SIRTINA YÜKTÜR”

İstanbul'da Türk-İş ve Tez-Koop-İş’in çağrısı ile İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesi önünde yapılan eyleme Türk Metal Sendikası, DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş, Gıda-İş, İletişim-İş ve ayrıca Liman-İş örgütlenme Uzmanı Sinan Ceviz ve Özbey Dursun destek verdi.

Burada konuşan Türk-İş 1 No’lu Şube Başkanı Adnan Uyar, vergi dağılımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek “Adaletsiz vergi dağılımının işçinin sırtına yük olduğunu bir kez daha gördük. Yapılan bu zamlarla geçinebilmek imkansızdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)


ANKARA'DA TÜRK-İŞ YOKMUŞ!

Birkan BULUT
Ankara

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun vergide adalet talebiyle tüm illerde yapılması kararlaştırılan eylem kararı, konfederasyon genel merkezinin ve binlerce üyesinin olduğu Ankara'da uygulanmadı. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonunun bu tutumu, “Ankara’da Türk-İş var” günlerinin mazide kaldığını gösteriyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, Meclis komisyonundan geçen vergi düzenlemesine karşı vergide adalet talebiyle çarşamba günü tüm iller ve işyerlerinde eylem kararı almıştı. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması başta olmak üzere emekçilerin üzerinden vergi yükünün kaldırılması talebiyle yapılmak imza kampanyası başlatıldı. Ancak dün bütün illerde yapılması kararı alınan basın açıklaması kararı sınırlı kaldı.

Türk-İş'in Genel Merkezinin bulunduğu, özellikle birçok metal fabrikası ve karayollarında örgütlü olduğu başkentte ise herhangi bir eylem yapılmadı. Basın herhangi bir çağrıda bulunulmazken, konfederasyona sorduğumuzda imza kampanyası için stant açılması çalışmalarının olduğu, Ankara'da bir basın açıklamasının ise yapılmayacağı aktarıldı.

İŞÇİLERİN HABERİ YOK

Öte yandan işyerlerinde de herhangi bir açıklama yapılmadı. Ankara'da bulunan metal fabrikalarında çalışan işçilere sorduğumuzda, böyle bir basın açıklamasından haberlerinin olmadığını söylediler. Metal fabrikalarının yanı sıra Türk-İş'e bağlı diğer sendikaların örgütlü olduğu diğer işyerlerinde de herhangi bir eylem düzenlenmedi.


DİYARBAKIR'DA TMO ÖNÜNDE EYLEM

Türk-İş Diyarbakır 7’nci Bölge Temsilciliği, Yenişehir’deki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, çağdaş ve adil bir vergi talebinde bulunarak, “Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalı” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Şule Çet dahil o gün ölenlerin listesini göndermişler

SONRAKİ HABER

2018'de yurt dışına göç eden Türkiye vatandaşı sayısı %20 artarak 137 bine ulaştı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...