28 Ocak 2019 13:37

Didim Demokrasi Platformu, yerel yönetim taleplerini açıkladı

Didim Demokrasi Platformu yerel yönetim seçimlerinde destek verecekleri aday için bir manifesto yayınladı. 

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Platformun bileşenleri KESK, Eğitim Sen, Ses, DİSK Emekli Sen, Didim Cemevi Akbük Hacı Bektaşi Veli Federasyonu, Didim Umut Tiyatrosu, ÖDP, EMEP, CHP HDP, DBP temsilcilerinin önceki gün 10 Ekim Umut Tiyatrosu’nun işlettiği Umut Kafe’de bir araya gelerek ortak deklarasyonu kabul etti.

10 Ekim Umut Tiyatro Derneği Yönetim Kurulu Üyesi  Zeynel Şener ortak bildiriyi okudu. 

PLATFORMUN YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ TALEPLERİ

Şener “31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, demokratik, katılımcı, şeffaf, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan, özgürlükçü, halkçı ve ekolojik bir yerel yönetim anlayışını savunuyoruz!” diyen Şener, seçimlerde destek verilebilecek adaylar içinde şu özelliklere dikkat edileceğini söyledi. 

 • Karar alma ve denetleme mekanizmalarında gerçek katılımcılığı ve şeffaflığı gözeterek, yönetimleri halkın katılımına açan,
 • Demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının öncelikle il genel ve belediye meclislerinde karşılık bulması gerektiğine inanan, gereğini yerine getiren,
 • Yerel yönetimleri birer şirket olarak değil, halka hizmet veren kurumlar olarak gören ve yerel hizmetlerin verilmesinde kar değil, toplumsal yararı esas alan,
 • Yerel hizmetlerin sunumunda özelleştirme ve taşeronlaştırmaya karşı çıkan,
 • Başta bütçe olmak üzere yerel yönetimlerin bütün plan ve uygulamalarını toplum merkezli, eşitlikçi ve demokratik bir biçimde hazırlamayı ve uygulamanın her aşamasında, sokak, mahalle ve kent meclislerine şeffaf bir şekilde hesap vermeyi taahhüt eden,
 • Üretimden tüketime kadar bütün toplumsal süreçlerin adil, eşit ve demokratik işleyişini savunan,
 • Yerel yönetimleri, doğa insan yabancılaşmasının aşılmasının temel alanı olarak kabul edip, her düzeyde “tavizsiz” bir şekilde ekolojik yerel yönetim anlayışını esas alan,
 • Yerellerde yaşayan halkı evrensel kültür ve gelişmelerle buluşturmaya yönelik sosyal ve kültürel katılım projeleri oluşturmayı hedefleyen,
 • Yurttaşlar arasında sınıfsal konum, kan bağı, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, din veya inanca dayalı hiçbir ayrımcılığa izin vermeyerek; yerelleri eşitlik idealinin yaygınlaşma alanları olarak gören,
 • Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik ücretsiz sosyal ve kültürel tesisler ile kreşler, bakımevleri ve eğitim merkezleri oluşturmayı hedefleyen,
 • Ulaşım, temiz su, alt yapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerin halka doğrudan, sürekli, nitelikli ve ücretsiz ulaştırılmasını birincil görevi olarak gören,
 • Başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini tanıyan,
 • Didim’in yaşanır bir kent olmasını taahhüt eden, (havasına, suyuna, toprağına, tarım arazilerine, yer altı ve yer üstü tüm kaynaklarına, tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan ve jeotermallerin şehri zehirlemesi sorununa çözüm bulan)
 • Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz bir biçimde yaşama geçirilmesi gerektiğine inanan, yerel düzeyde bunun gereklerini yerine getiren, anlayış ve programların taşıyıcısı adaylara oy verilmesini savunmaktadır! (Didim/EVRENSEL)
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Memur-Sen gezmeye devam ediyor: 1 Mayıs’ı Şanlıurfa’da kutlayacaklar

SONRAKİ HABER

Dijital modernite ve Teknopolis

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...