16 Mayıs 2012 17:39

TMMOB: Ölümleri daha ne kadar seyredeceğiz!

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Bedri Tekin, işçi ölümlerine dikkat çekerek, “Ölümleri daha ne kadar seyredeceğiz?” diye sordu.24 Şubatta Adana’da baraj kapağının patlamasıyla 10, 1 Martta Esenyurt’ta çadır yangınında 11, 2 Nisanda Eskişehir

TMMOB: Ölümleri daha ne kadar seyredeceğiz!

Paylaş

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Bedri Tekin, işçi ölümlerine dikkat çekerek, “Ölümleri daha ne kadar seyredeceğiz?” diye sordu.

24 Şubatta Adana’da baraj kapağının patlamasıyla 10, 1 Martta Esenyurt’ta çadır yangınında 11, 2 Nisanda Eskişehir’de madendeki göçükte 4, 3 Nisanda Erzurum’da suda boğularak 5 , 5 Nisanda Tuzla’da patlamada 2, 10 Nisanda Elazığ’da fırtınanın çadırları savurması sonucu  6, 15 Mayısta Giresun’da göçük sonucu 4 işçinin yaşamını kaybettiğini hatırlattı. “İşçiler, beşer, beşer, onar onar hayatını kaybediyor” diyen Tekin, 2008 yılında iş kazası sonucu işçi ölümleri 865 iken, 2011’de 1600 olduğunu dile getirdi. Devletin, vatandaşların “yaşama hakkı”nı, korumak zorunda olduğunu, ancak yetkililerin işyerlerindeki ölümleri sadece seyrettiğini vurgulayan Tekin, yıllardır bekletilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının Meclise gönderildiğini, ancak şimdi de komisyon komisyon gezdirildiğini ifade etti.
Kazaların asıl nedenlerini, “İş güvenliğini sağlayacak teşkilat yoksunluğu, iş sağlığı güvenliği kültürü, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine yaklaşımı, denetimdeki yetersizlikler” olarak sıralayan Tekin, sendikasızlığın, taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının da kazaları artıracağı uyarısında bulundu.

TASARI NEDEN 70 GÜNDÜR BEKLETİLİYOR

“Mademki, Hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yasanın iş kazalarını önlemede önemli bir araç olduğunu belirtmektedir, tasarı neden 70 gündür komisyonlarda bekletiliyor?” diye soran Tekin, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasının esas olarak işverenin görevi olduğunu hatırlattı. “Devlet de çalışma yaşamını denetler, ancak tasarının mantığında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, iş güvenliği uzmanlarına bırakılmış. Halen işyerlerinin ancak yüzde 3’ü denetlenmektedir” diyen Tekin, yasanın kazaları önlemede tek başına yeterli olmadığının altını çizdi. Tekin, “Eğer yasa, kazaların önlenmesinde bir araç olarak belirtiliyorsa, hele hele yürürlük tarihi 2 yıl-3 yıl geriye bırakılan bir yasa kazaları hiçbir şekilde önlemeyecektir” dedi.

DEVLET DENETLEYECEK

İş Sağlığı Güvenliğinin ayrı bir yasa olarak ele alınmasının iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyeceğini belirten Tekin, “Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, taşeronlaşma yasaklanmalıdır” dedi. Yıllardır birçok tasarı hazırlandığını, görüşler sunulduğunu, ancak bu görüşlerin tasarılara yansımadığını belirten Tekin, “Tasarı ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği hizmetlerinin işçi sayısı kaç olursa olsun tüm işyerlerine ulaştırılacağı iddia edilirken 1-9 arasında işçi çalıştırılan işyerleri için uygulamaya 2-3 yıl sonra başlanacaktır. Oysa iş kazalarının yarıdan fazlası 1-9 işçi çalıştırılan işyerlerinde meydana gelmektedir. Yürürlük maddesi yasanın yayımı tarihine çekilmelidir” dedi.
Önlemleri almanın işverenin sorumluluğunda olduğunu yineleyen Tekin, “ihmal” vb. kavramlarla, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin sorumlu tutulmasının hukuka uygun olmadığını da dile getirdi.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ KALDIRILMASIN

Tekin tasarıyla, Ağır ve Tehlikeli İş Kavramı, Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma Yaşı, Ağır ve Tehlikeli İşlerin bazılarında kadınların çalıştırılamamasına ilişkin yasağın, işletme belgesi alınmasına ilişkin hükmün kaldırılmaları başta olmak üzere İş Kanunu’nda yer alan birçok yükümlülüğün ortadan kaldırılmasından vazgeçilmesini istedi.

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyinin demokratik bir yapıda ele alınmasını, konseyde çalışanların temsilcilerinin ağırlıklı ve idari - mali açıdan özerk olmasını isteyen Tekin, alanın piyasalaştırma ve kâr alanı olarak görülmesi mantığından da vazgeçilmesini önerdi.
(Ankara/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

‘HES Cumhuriyeti’nde çocuk işçi cinayeti

SONRAKİ HABER

Veriler "ekonomide toparlanma yok" diyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa