13 Mayıs 2016 13:05
Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mayıs 2016 13:19

Çeşme'deki RES'lere durdurma kararı

Çeşme/Germiyan'da RES'ler için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu. Gözler diğer projelere çevrildi.

Çeşme'deki RES'lere durdurma kararı

Paylaş

Özer AKDEMİR
İzmir

İzmir Çeşme’ye bağlı Germiyan’da yapılmak istenen rüzgar enerjisi santrallerine (RES) verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu. Mahkeme somut bilgi, belge ve uzman raporu olmadan “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesini iptal eden Danıştay kararına atıfta bulundu.

DANIŞTAY KARARI DAYANAK OLDU

İzmir Çeşme’de Güral Porselen AŞ tarafından yapılmak istenen 10 MW gücünde 4 RES’e İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED gerekli değildir” raporu verildi. Bu rapora karşı 41 yurttaş yürütmeyi durdurma istemiyle dava açarken, RES’lerin yapımı durumunda çevre ve insan sağlığı açısından telafisi olanaksız zararlar doğacağı ileri sürüldü. Çevre ve Ekoloji Hareketi (ÇEHAV) avukatlarından Mehmet Horuş tarafından yürütülen davada RES’lerin kuş göç yolu üzerinde kurulmak istendiği, proje alanının sit alanı içerisinde kaldığı ve çevredeki diğer RES’lerle birlikte kümülatif (toplam) etki değerlendirilmesinin yapılmadığı yürütmeyi durdurma kararı talebi için ileri sürülen diğer gerekçeler arasındaydı.
Açılan davayı görüşen İzmir 4. İdare Mahkemesi, RES’lere “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesinin dayanağı olan ÇED Yönetmeliği’nin bazı maddelerine Danıştay 14. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğine dikkat çekti. Danıştayın bu kararında RES’lerin kurulu güçlerine ilişkin alt ve üst sınırların, herhangi bir nesnel ve teknik gerekçeye dayandırılması gerektiğine vurgu yaptığını aktaran İzmir 4. İdare Mahkemesi, Danıştay kararında ayrıca bu alt ve üst sınırların çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir rapor, uzman görüşü ya da somut bilgi-belge olması gerektiğinin de altının çizdiğini dile getirdi.

DİĞER RES’LER DE DURACAK MI?

Danıştay’ın bu kararını dayanak olarak gösteren İzmir 4. İdare Mahkemesi “ÇED gerekli değildir” kararının dayanağının ortadan kalktığına hükmederek RES’lerin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, RES’lerin yapımının devam etmesi durumunda “Çevreye olası etkileri nedeniyle telafisi güç ve imkansız zararlar doğabileceği açıktır” dedi.

İzmir 4. İdare Mahkemesinin bu kararı yörede sevinçle karşılandı. Bölgede çok sayıda “ÇED gerekli değildir” kararı verilen RES projesi olması, aynı koşullara sahip olan bu projelerin de mahkemenin bu kararının ardından durdurulacağı umudu doğmuş durumda.  

‘ÇED UYGULAMALARI DURMALI’

Av. Mehmet Horuş Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Danıştay kararları ile delik deşik olmuş ÇED Yönetmeliği’ni uygulamakta ısrar etiğini dile getirerek; “Ekoloji hareketinin taleplerini ve yargı kararlarını gözeten yeni ÇED Yönetmeliği çıkarılana kadar, Türkiye’de ÇED uygulamaları durdurulmalı” dedi. Danıştayın ve İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararını “Ekoloji hareketi açısından kazanım” olarak yorumlayan Horuş, 2014 ÇED Yönetmeliği’ne göre verilen “Gerekli değildir” kararlarının (RES, GES, HES, AVM vs.) hepsinin bu yargı kararlarının ardından dayanaksız kaldığını söyledi.

DANIŞTAY HANGİ MADDELERİ DURDURMUŞTU?

Danıştay, 25 Kasım 2014 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinin şu maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi:
* 9. maddesi; Tank/havuz hacminin 10 metreküp ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler ve/veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler,
* 33. maddesi; Toplu konut projeleri, (500 konut ve üzeri)
* 39. maddesi; Alışveriş merkezleri, (Kapalı otoparklar dâhail 50 bin metrekare ve üzeri projeler)
* 42. maddesi; Kurulu gücü 10-50 MWm olan rüzgar enerji santralleri,
* 45.maddesi; Kurulu gücü 1-10 MWe olan güneş enerjisi santralleri, (çatı ve cephe sistemleri hariç)
* 47. maddesi; 1 milyon  metreküp/yıl ve üzeri yer altı suyu çıkarma veya yer altında depolama projeleri

ÖNCEKİ HABER

Türfent savcılıkta, Soydan'ın gözaltı süresi uzatıldı

SONRAKİ HABER

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa