05 Nisan 2012 13:14

Maden tekellerinin bir rüyası daha gerçek oldu

Maden tekellerinin bir rüyası daha gerçek oldu. Uzun yıllardır önlerinde engel olarak gördükleri ve delmek için çeşitli kereler girişimde bulundukları ‘Zeytin Yasası’ olarak bilinen yasa delindi. AKP Hükümeti daha önce de defalarca yaptığı gibi yasayı delen bir yönetmelik hazırlayarak zeytinlik alanlarda madenc

Maden tekellerinin bir rüyası daha gerçek oldu

Paylaş
Özer Akdemir

Maden tekellerinin bir rüyası daha gerçek oldu. Uzun yıllardır önlerinde engel olarak gördükleri ve delmek için çeşitli kereler girişimde bulundukları ‘Zeytin Yasası’ olarak bilinen yasa delindi. AKP Hükümeti daha önce de defalarca yaptığı gibi yasayı delen bir yönetmelik hazırlayarak zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasının önünü açtı. Değişikliğin Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından TBMM’de alt komisyona sunulan önerisinin aynısı olması yönetmeliğin amacı hakkında yeterli veriyi sunuyor aslında.

Şimdiye kadar maden şirketleri tarafından ‘Zeytin Yasası’nın aşılması ile ilgili birçok girişim yapıldı. 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesi zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerin yapılmasına izin vermiyordu. Yasa zeytincilik sahalarının daraltılmasını yasaklıyordu. Kanun zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmelerini bu yasağın kapsamı dışında tutuyordu. Bu haliyle yasanın madencilik faaliyetlerine engel olduğunu ileri süren madenci şirketler yasanın değiştirilmesi için birçok defa girişimlerde bulunmuşlardı. Son olarak 2010 yılında Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de görüşülürken, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kasapoğlu tarafından komisyona sunulan öneri olduğu gibi kabul edilmiş. Ancak, Genel Kurul görüşmeleri sırasında önerge geri çekilmişti.

MADENCİLER İSTEDİ YASA DELİNDİ

3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesine aykırı bir düzenleme yapıldı. Yönetmelik değişikliği ile jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımlarına, Bakanlıklarca kamu kararı alınmış plan ve yatırımlara, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine, ilgili Bakanlıkça kamu kararı alınmış madencilik faaliyetleri petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetlerine, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar için faaliyetlere izin verilebilecek.

Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi Örgütlenme Sekreteri Yılmaz Kilim’e göre yapılan yönetmelik değişikliği, Yönetmeliğin hukuki dayanağı olan 3573 sayılı Kanun’un zeytinlik alanlardaki faaliyetleri sınırlayan 20. Maddesine aykırı bir düzenleme. Bu yönetmelik değişikliğinin daha önceki yıllarda 3573 sayılı Kanun’da yapılmak istenen değişiklikle aynı olduğunu belirten Kilim, “Öyle anlaşılıyor ki yönetmelik, madencilik sektörünün talepleri doğrultusunda değiştirilmiş” dedi. Bu yönetmeliğin zeytinciliğe büyük zarar vereceğini düşünen Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi yönetiminin yönetmelik değişikliğin iptali için dava hazırlıklarına başladığını belirten Kilim, ilgili kamu görevlilerinin kanuna aykırı olarak yapılan bu yönetmelik değişikliğinin uygulanmaması yönünde de uyardıkların söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Çevreciler belediyeyi rahat bırakmıyor

SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu'ya yumruk atan Osman Sarıgün, AKP'den ihraç ediliyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa