?nemli bir ad?m

?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?ndaki ilk ma??nda, ?talya?n?n Inter tak?m?n? Kad?k?y?de 1-0 yenerek, lige iyi bir ba?lang?? yapan Fenerbah?e?de b?y?k bir sevin? ya?an?yor.


?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?ndaki ilk ma??nda, ?talya?n?n Inter tak?m?n? Kad?k?y?de 1-0 yenerek, lige iyi bir ba?lang?? yapan Fenerbah?e?de b?y?k bir sevin? ya?an?yor.
Bu sezon ??kt??? 3. Avrupa kupas? ma??n? da kazanan sar?-lacivertliler, gruptaki g??l? rakibi Inter kar??s?nda etkili bir oyun sergileyip galibiyete ula?arak, lige 3 puanla ba?lad?. Teknik direkt?r Zico da, Fenerbah?e?nin ba??nda ?ampiyonlar Ligi?ndeki ilk s?nav?ndan galibiyetle ayr?ld?.
Tak?m?n?n ligde ortaya koydu?u performansla ele?tirilen Brezilyal? teknik adam, Inter galibiyetiyle rahat bir nefes al?rken, medyada ise ele?tirilerin yerini bu kez abart?l? ?vg?lerin almas? dikkat ?ekti.
??kr? Saraco?lu Stad??nda son 7 Avrupa kupas? ma??nda yenilgi y?z? g?rmeyen sar?-lacivertli ekip, 8. ma??nda da Inter kar??s?nda sahadan galip ayr?lmas?n? bildi.
Zico ile Avrupa?da 8. galibiyet
Fenerbah?e, teknik direkt?r Zico y?netiminde ??kt??? 15. Avrupa s?nav?nda 8. galibiyetini ald?. Avrupa kupas? m?cadelelerinin 4??nden beraberlikle ayr?lan Zico y?netimindeki sar?-lacivertlilerin 3 yenilgisi bulunuyor.
Zico, Inter kar??s?nda oyuncular?n?n, gereken her ?eyi yapt?klar?n? belirterek, ?Oyuncular?m 90 dakika iyi m?cadele ettiler. Kar??m?zdaki ekibe sayg?m?z sonsuzdu, fakat biz de kendi g?c?m?z? g?stermek zorundayd?k. Oyuncular?m kalitelerini ortaya koymak i?in ellerinden geleni yapt?lar ve kazand?lar? dedi.
Zico, ?Fenerbah?e ligde neden b?yle oynayam?yor?? bi?imindeki soruya kar??l?k ?zere ise ?unlar? s?yledi: ?Bu belki bizim ?ampiyonlar Ligi?nde m?cadele etmemizden kaynaklan?yor. Elbette ki her ligde ba?ar?l? olmak istiyoruz ama ?ampiyonlar Ligi ayr? bir arena. Oyuncular burada kendilerini daha fazla g?stermek istiyor. Ligdeki ma?larda rakipler kapan?p, gol bulmak istiyor. Elbette bu hi?bir zaman ?z?r de?ildir. Fenerbah?e, kat?ld??? her kulvarda kendisini g?stermek zorundad?r.?
Brezilyal? teknik adam, Avrupa ?ampiyonlar Ligi?ndeki ilk ma??nda galip geldi?i i?in mutlu oldu?unu belirterek, ?Kariyerim a??s?ndan g?zel bir ba?lang?? oldu? dedi. Ele?tirilerin her zaman yap?laca??n? ve ilk ba?ta her zaman teknik direkt?r?n ele?tirildi?ini kaydeden Zico, ?Ele?tirilerin hi?bir zaman benim i?imi etkilemesine izin vermedim. Do?ru oldu?unu bildi?im ?eyleri yapt?m ve her zaman ?stesinden geldim. ?nemli olan, ne istedi?inizi bilmenizdir. Ele?tirilerin olumlu y?nleri varsa al?yorum, yoksa da ben kendi yapt???m i?ten eminim? diye konu?tu.
Deivid?in ilk gol?
Fenerbah?e?nin, sezon ?ncesinde Be?ikta??? 2-1 yendi?i T?rkiye S?per Kupa ma??nda bir gol atan Deivid, sezon i?indeki ilk gol?n? Inter filelerine g?nderdi.
Ge?en sezon ortaya koydu?u performansla ele?tirilen, ancak yeni sezona farkl? bir ba?lang?? yapmas?na kar??n hen?z ligde golle bulu?amayan Brezilyal? futbolcu, tak?m?n?n ?nemli s?nav?nda galibiyeti getiren gol?n sahibi oldu.
Deivid, sar?-lacivertli formayla Avrupa kupalar?nda 2. gol?n? kaydetti. Brezilyal? futbolcu, ge?en sezon UEFA Kupas? 1. tur r?van??nda Fenerbah?e?nin Danimarka?n?n Randers tak?m?n? deplasmanda 3-0 yendi?i ma?ta da 1 gol atm??t?.
?te yandan Fenerbah?e, Inter galibiyetiyle, UEFA?dan 600 bin Avro para kazand?.
Ligde ba?ka Avrupa?da ba?ka
Fenerbah?e, 2007-2008 futbol sezonunda S?per Lig ve Avrupa kupalar? m?cadelelerinde farkl? performanslar ortaya koyuyor.
S?per Lig?de istedi?i sonu?lar? alamayan sar?-lacivertliler, Avrupa arenas?nda ??kt??? ma?larda ise ba?ar?l? sonu?larla taraftar?n?n y?z?n? g?ld?r?yor.
Ligin geride kalan 5 ma??nda 2 kez kazanan Fenerbah?e, Avrupa kupalar?nda ise 3 ma?ta 3 galibiyet elde etti.
?stanbul B.Belediyespor?a kar?? sezonun ilk ma??nda 2-0 kaybeden sar?-lacivertliler, Gaziantepspor kar??s?nda 2-1, Sivasspor ?n?nde de 1-0 kazand?ktan sonra, puan cetvelinde alt s?ralarda yer alan OFTA? Spor ve ?.Rizespor?a kar?? 1-1?lik beraberliklerle ?st ?ste iki hafta puan yitirdi. S?per Lig ma?lar?nda etkili bir performans ortaya koyamayan sar?-lacivertli ekip, Avrupa ?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turundaki iki ma?ta ise Bel?ika ekibi Anderlecht?i 1-0 ve 2-0?l?k sonu?larla yenip, ?Devler Ligi?ne kald?. Fenerbah?e, Avrupa ?ampiyonlar Ligi (G) Grubu?ndaki m?cadelesine de ilk ma??nda Inter?i 1-0 yenerek, iyi bir ba?lang?? yapt?. (SPOR SERV?S?)

UEFA yorumu: Deivid ate?ledi
Avrupa Futbol Federasyonlar? Birli?i (UEFA), Fenerbah?e?nin 1-0 ?st?nl???yle sona eren Inter ma??yla ilgili yay?nlad??? haberde, ?Deivid, Inter?i bitiren k?v?lc?m? ate?ledi? ba?l???n? kulland?.
UEFA?n?n resmi internet sitesinde yer alan haber yorumda, ?ampiyonlar Ligi (G) Grubu a??l?? ma??nda Fenerbah?e?nin Inter?e kar?? ?ok etkili futbol oynad??? belirtilirken, sar? lacivertli tak?m?n Brezilyal?lar? Alex ve Deivid?in performanslar?n?n galibiyette kilit rol? oynad??? kaydedildi.
Haberde, Nicolas Burdisso, Maicon, Ivan Cordoba, Marco Materazzi ve Cristian Chivu gibi oyunculardan yoksun ??kan ge?en y?l?n ?talya ?ampiyonu Inter?de ?zellikle kaleci Julio Cesar ve defans oyuncusu Nelson Rivas??n iyi bir performans ortaya koydu?u ifade edildi.
Fenerbah?e?nin Brezilyal? y?ld?z? Roberto Carlos?un eski tak?m?na kar?? ?ok etkili oldu?unu yazan internet sitesi, sar? lacivertli tak?m?n Alex, Kezman, Edu ve Mehmet Aurelio?nun aya??ndan bir?ok gol pozisyonunu harcad???n? kaydetti.
?talyan bas?n?:F.Bah?e fark? ka??rd?
?talya?da yay?nlanan gazeteler, Fenerbah?e-Inter ma??yla ilgili de?erlendirmelerinde, Inter?in ?ampiyonlar Ligi?ne k?t? bir ba?lang?? yapt??? ve Fenerbah?e?nin farkl? bir skoru ka??rd??? g?r???n? ?n plana ??kard?. ?talyanlar?n ?nl? spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, de?erlendirmesinde, mavi-siyahl? ekibin ?stanbul?da beklenmedik bir yenilgi ald???n?, tak?m? farkl? bir skordan kaleci Julio Cesar ve Rivas??n korudu?unu belirtti. Gazete, ma? sonras?nda stat ve ?evresinde b?y?k sevin? ya?and???n?, ?Festa Turca? (T?rk Bayram?) ba?l???yla duyurdu.
Corriere dello Sport ise ?Inter d??t?? ba?l???yla verdi?i haberde, Inter?in, ?ampiyonlar Ligi?ndeki ilk ma??nda yenilerek k?t? bir ba?lang?? yapt???n? ve mavi-siyahl? tak?m?n sahada kazanmak i?in hi?bir ?ey yapmad???n? yazd?. Gazete, tak?mda en iyi oynayan ismin kaleci Julio Cesar oldu?unu belirtirken, Inter?in teknik direkt?r? Roberto Mancini?nin koltu?unun tehlikede oldu?unu da ileri s?rd?.
La Repubblica, ma?? de?erlendirirken, Fenerbah?e?nin k?t? Inter kar??s?nda ma?? zorlanmadan kazand???n? belirtti ve Zlatan ?brahimovi? ile Suazo?nun sahada bo? bo? gezindi?ini iddia etti. Fenerbah?e?de Alex, Roberto Carlos, Deniz ve Deivid?in ?ok iyi oynad?klar?n? yazan gazete, ma??n 44. dakikas?nda Alex?in sa? kanattan yapt??? ortada Deivid?in harika bir vuru?la tak?m?n? galibiyete ta??d???n? kaydetti.

Fenerbah?e ?ut say?s?nda ???nc?
Fenerbah?e, ?ampiyonlar Ligi?nde gruplardaki ilk ma?lar?n ard?ndan, rakip kaleyi ?utla en ?ok yoklayan ???nc? tak?m oldu.
Sar?-lacivertli tak?m?n, Inter ?n?ndeki etkili futbolu ve sergiledi?i h?cum zenginli?i ma??n istatistiklerine de yans?d?.
Fenerbah?e, (B) Grubu?nda Rosenborg ile 1-1 berabere kalan Chelsea ve (D) Grubu?nda Benfica?y? 2-1 yenen Milan??n ard?ndan, rakip kaleye en ?ok ?ut atan ???nc? tak?m oldu. Rakip kaleye toplam 29 ?ut atan Chelsea?nin kaleyi bulan isabetli ?utu 5, toplam 21 ?utu bulunan Milan??n kaleyi bulan isabetli ?utu 10 olurken, toplam 20 ?ut ?eken Fenerbah?e, rakip kaleye 7 isabetli ?ut g?nderdi. Bu arada gruplardaki ilk ma?lar?n ard?ndan rakip kaleye en ?ok isabetli ?ut atan tak?m Roma oldu. Toplamda 16 ?ut atan ?talyan ekibin 11 ?utu kaleyi buldu. Roma?y?, 10 isabetli ?utla Milan, 9?ar isabetli ?utla Real Madrid ve Barcelona takip etti.
?lk ma?lar?n ard?ndan rakip kaleye en az ?utu (A) Grubu?nda deplasmanda Porto ile 1-1 berabere kalan Liverpool att?. Toplamda 2 ?utu bulunan ?ngiliz ekibinin kaleye isabetli 1 ?utu golle sonu?land?.
?ngiltere temsilcisinin ard?ndan ilk ma?larda, ?ut zenginli?i a??s?ndan en k?t? performanslar? toplam 5?er ?utla (A) Grubu?nda deplasmanda Marsilya?ya 2-0 yenilen Be?ikta? ve Barcelona?ya 3-0 yenilen Olympique Lyon sergiledi. ?ki ekibin de kaleye isabetli 1?er ?utu bulunuyor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net