20 Mart 2008 00:00

KENTTEN GELEN

Sosyal devletin çözmesi gereken ana sorunlardan biri sağlıktır. Bir devleti devlet yapan eğitimli ve sağlıklı bireylerdir.

Paylaş

Sosyal devletin çözmesi gereken ana sorunlardan biri sağlıktır. Bir devleti devlet yapan eğitimli ve sağlıklı bireylerdir. Eğitimi, sağlığı, adalet sistemi çözülmüş barınma ile ilgili hiçbir sorunu olmayan devletin bireyleri her konuda sağlıklı bireylerdir.
Sağlık sorunu her ülke için ciddi bir sorundur. Onun için ülkelerin sağlık sorununa yaklaşımları farklı olabilmektedir. Sorunu çözerken ülkenin soruna yaklaşımı ile birlikte üç ana sorunu çözmek gerekmektedir.
1. Yeterli sayıda ve kalitede sağlık personeli yetiştirmek 2. Hastane, sağlık ocağı gibi çeşitli kuruluşlar ile birlikte yeterli donanımları 3. Kanalizasyon sistemleri gibi altyapı sorunlarının çözülmesi ve bütün bunların yanında bunları çözerek ekonomik koşullarının yaratılmasıdır. Bütün bu koşulların yaratılması ve sorunun çözülmesi devlet politikasıyla ilgilidir. Bütçeden sağlığa ayrılan pay sağlığa bakışı göstermektedir. Bütçeden ayrılan pay ne kadar yüksek ise o kadar kaliteli sağlık hizmeti oluşmaktadır.
Bu yazıda asıl bahsetmek istediğim şey son zamanlarda göz ardı edilen koruyucu sağlık hizmetleridir. Ülkenin koşullarına uygun olarak geliştirilen ya da hasta olmadan hastalığı engelleyici sistem göz ardı edilerek bütünüyle tedavi edici hizmetlere yönelmiş ve çok ciddi kaynak aktarımı var iken olumlu gösterilen birtakım yeniliklerin arkasında sağlık çalışanlarının özlük haklarının yok eden uygulamalar yavaş yavaş uygulamaya başlanmıştır.
Bunun yanında sosyal güvenlik yasası ile insanlara mezarda emeklilik önerilmektedir.
Gözden kaçan bir diğer unsur ise sağlığa ayrılan payın ciddi bir oranda ilaçlara harcandığıdır. SSK döneminde çok cüzi paralarla alınan ilaçlara bugün çok daha yüksek meblağlar ödenmektedir. Akıllı politika ile harcanan meblağlar düşürülebilir.
Bir noktaya daha değinmek gerekmektedir. Belli gruplara bağlı hastanelerin palazlanmasına yardımcı olunurken uzun vadede de tıp merkezlerinin açılmasını zorlaştırmaktadırlar.
İnsanların parasız hizmet alacakları yerler mümkün olduğunca geliştirilmeyerek özel hastanelere yönlendirme yapılmaktadır.
Koruyucu hekimliliğin önemli bir bölümü ise kanalizasyon ve su tesisatının, su kaynaklarının yeterli duruma getirilmesidir. Yeterli yatırım yapılmadığı için yeterli su, temiz su ve iyi bir atık su tesislerinin yetersizliği söz konusudur. Bu da enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına neden olmaktadır.
Pendik’in sağlık sorunlarını Türkiye’nin sağlık sorunlarından ayırt edemeyiz. Yukarıda bahsedilen sorunların hepsi bölgemizde mevcuttur. Yeterli ve ücretsiz sağlık hizmeti alınacak yerlerin azlığı bölge insanını zora sokmaktadır.
Kısacası şöyle diyebiliriz: Bütçede daha çok pay daha akıllı yönetim ve yönlendirme sağlık çalışanlarına daha çok olanak ve saygı. İnsanların daha iyi hizmet alabilecekleri hastane ve sağlık ocakları ve bence en önemlisi koruyucu sağlık hizmetlerinin tekrar gündemin ana maddesine oturmasıdır. En iyi ve en ucuz sağlık hizmeti koruyucu sağlık hizmetidir.
Dr. Esat Güngör
ÖNCEKİ HABER

Demirbaş: AKP siyasi koruculuk yapıyor

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa