28 Mart 2009 00:00

YEREL SEÇİMLER

Emek ve Demokrasi Güçlerinin adayı olarak Emek Partisi Derince Belediye Başkan Adayı olan Güner Kizir, kamu emekçileri sendikal hareketi içerisinde yer alarak 16 yıl Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şube Başkanlığı’nı yaptı.

Paylaş

‘Karar almalarda halkın söz hakkı olacak’
Emek ve Demokrasi Güçlerinin adayı olarak Emek Partisi Derince Belediye Başkan Adayı olan Güner Kizir, kamu emekçileri sendikal hareketi içerisinde yer alarak 16 yıl Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şube Başkanlığı’nı yaptı. Yıllarca işçilerin, emekçilerin hak alma mücadelesinde, herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık ve sosyal hizmet hakkı mücadelesinde en önde yer aldı.
Yıllardır ikamet ettiği, emek verdiği Derince’de Emek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinden ayrılıp Belediye Başkan Adayı olan Güner Kizir ile Derince’nin sorunlarını, çözüm önerilerini ve Belediyecilik anlayışını konuştuk.

“Bu kez emekçiler kazanacak” ve “Derince’nin kaderi değişecek” diyerek yola çıktınız. Birçok siyasi parti, sendika,oda ve derneğin desteğiyle aday oldunuz. Sizi adaylığa iten koşullar ve belediyecilik anlayışınız nedir?
Ülkemizi yöneten sermaye güçleri onun partileri ülkeyi nasıl yönettilerse belediyeleri de öyle yönettiler. Nasıl ülkenin kaynaklarını bir avuç sermayeye, iktidar partisinin yandaşlarına peşkeş çektilerse, belediyelerde de belediye başkanlığını kazanan partilerin yandaşlarına daha pervasız bir şekilde peşkeş çekilmiştir. Yerel imkanların yağmalanması, rant bölüşümü, doğanın tahrip edilmesi, çevre katliamları, orman alanlarının ve tarıma elverişli arazilerin imara açılması ibretle izlenen uygulamalardır. Çevre, çöp, altyapı, ulaşım, atık maddelerle ilgili tesisler hala çözülebilmiş değil.
Son dönem de çıkarılan yerel yönetimler yasası da pervasızlığın geldiği son noktadır. Burada her şey ama her şey paradır. Belediyelerin her hizmeti özelleştirilmiş, taşeron, müteahhit gibi uygulamalarla belediyeler ekonomik ve idari yönden tümden çöküşe sürüklenmiştir. Belediye yönetimlerinde halk yoktur. Karar almalarda halkın söz hakkı yoktur.
Yaşanan bu sorunları çözmenin, belediyenin ürettiği hizmetlerin halka eşit gitmesini sağlamanın yolu; halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışının yerel yönetimlerde iktidar olması ile mümkündür. Yerel yönetim anlayışı baştan aşağı değişmelidir. Hiç vakit kaybedilmeden yapılan tüm özelleştirmeler taşeron uygulamalarına son verilmeli, özelleştirilen bütün hizmetler geri alınarak belediyenin verdiği tüm hizmetler belediye kurumları ve personeli tarafından yürütülmelidir. Belediyecilik anlayışımız; belediyelerin olanaklarının halka sunulması ve bu hizmetlerden hiçbir ayrım yapmaksızın tüm yurttaşların eşit, ücretsiz ve nitelikli bir şekilde faydalanabilmesidir.
Kriz, emekçilerin haklarına yönelik saldırılar, milliyetçilik ve şovenizmin kışkırtılmaya çalışıldığı böylesi koşullarda yapılacak yerel yönetimler seçimleri sadece belediye başkanlıklarının seçilmesiyle de sınırlı kalmamalıdır. Emekçiler açısından olup bitenlerin daha iyi kavranmasına, halkçı bir belediyecilik anlayışının öne çıkmasına, ranta, rüşvete, ihaleci adam kayırmacı belediyecilik anlayışının reddedilmesine de hizmet etmelidir.
26 yıldır Derince’de yaşıyorsunuz. Derince’yi tanıyorsunuz. Derince’nin sorun ve sıkıntıları nelerdir? Çözüm önerileriniz?
Derince’nin öncelikli sorunu işsizlik ve yoksulluktur. İşsizliği ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için mücadele etmek, işçi ve emekçilerin mücadelesine destek olmak belediyemizin öncelikli işleri arasında olacaktır.
Hizmet verilmesinde semtler arasında eşitsizlik kaldırılacak; emekçi ve yoksul semtlerin sorunlarının çözümüne öncelik verilecektir. Kentsel dönüşüm ranta dönüşmeyecek, halkın onayıyla hazırlanacak bilimsel projelerle sağlıklı konutlar ve yaşam alanları sağlanacaktır.
Temiz su, atık su, ulaşım çöp vb. hizmetler dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olacak, doğal gazda özel indirimlere gidilecektir. Yine işsizliği ortadan kaldırmak için, Derince’nin kaynakları ve olanakları insan gücü doğru bir şekilde değerlendirilip bilimsel projelerle yoksulluğun ve işsizliğin aşılması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Halkı yoksullaştıran, yardıma muhtaç hale getiren sonra da gıda yakacak yardımı yaparak, halkın onurunu zedeleyen uygulamalara son verip dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağlanacak.
Yaşlıların ve engelli yurttaşların desteklenmesi için tüm imkanlar sefer edilip, özel bakım birimleri ve rehabilitasyon merkezleri açılacaktır. Yine özellikle yoksul mahallelerde gençlerin çeteleşme, uyuşturucu alışkanlıkları, hırsızlık lümpenlik gibi yaklaşımlardan uzaklaştırmak için, gençlik evleri, kültür sanat etkinlikleri, spor aktiviteleri, meslek edindirme kursları hayata geçirilip gençlerin kent yönetimine katılımları sağlanacaktır.

Derince halkına iletmek istediğiniz son sözünüz?
Derince’nin sorunlarını acilen çözmek, geleceğin modern ve çağdaş Derince’sini yaratmak için; emek ve demokrasi güçlerini, işçileri, emekçileri, halkımızı güçlerini birleştirmeye, oyunu bizimle buluşturmaya çağırıyoruz!

HALKÇI BELEDİYECİLİK İÇİN MÜCADELE
Su, enerji, geri dönüşüm, kentleşme ve kentleşmeden kaynaklanan sorunlara dair yaklaşımınız?
uTemiz su kaynakları korunacak, yeni su kaynakları için bilimsel çalışmalar yürütülecek, kaynaklar doğru değerlendirilip halkın temiz ve ücretsiz su kullanımı sağlanacaktır. Tarım alanları korunacak ve imara açılmayacak, kooperatifleşme ve üretici birlikleri desteklenecek.
uBelediyenin bütçesinde yekün tutan elektrik faturalarını ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerji konusunda üniversite ve mühendis odaları ile ortak bir çalışma yapılarak su, güneş, rüzgar enerjilerinden faydalanıp, katı atık, çöp gibi kaynaklar, enerji ihtiyacını karşılamda kullanılacaktır.
uÇarpık kentleşmenin önüne geçmek için en az 25 yıllık genel imar planları hazırlanacak, zemin etüdü yeraltı su kaynaklarının belirlenmesi yoluna gidilecek. Mimar, mühendis ve şehir planlamacıları ile bilimsel çalışmalar yapılarak planlı, çağdaş bir Derince için adımlar atılacaktır.
uUlaşımda, toplu taşımacılık ulaşım politikamızın esasını oluşturacak, trafik karmaşası, otopark sorunu bilimsel çalışmalarla çözülecektir.
uKapitalizmin çevrenin en büyük düşmanı olduğunu biliyoruz. Sanayide irili ufaklı işletme ve fabrikalardaki atıklarda çevre kirlenmesine asla müsaade edilmeyecek, arıtma tesisleri kurulacak, kurdurulacaktır. Ağaçlandırma yaygın şekilde yapılacaktır.
uÇöp sorunu Derince’nin sorunu olmaktan çıkarılacaktır. Ayrıştırma ve tekrar dönüşüm sağlanacak çöp fabrikası kurulup belediyeye katkı yapar hale getirilecektir.

Böyle geniş ve kapsamlı bir programı uygularken karşınıza engeller çıkabilir. Programınızı nasıl yaşama geçirmeyi düşünüyorsunuz?
Tüm bunları yaparken aleniyet, açıklık ve şeffaflık ilkemiz olacak, mali durumumuz uzmanlarca sürekli denetlenecek, her aşamada halka bilgi verilecek, belediye başkanı ve yöneticilerinin mal varlıkları da sürekli izlenecek ve açıklanacaktır. Aynı zaman da; Halk seçtiği yöneticileri başarısız gördüğünde veya başkaca olumsuz tavırlarından dolayı görevlerinden alabilecektir!
Halkçı Demokratik Belediyecilik anlayışımız, kent alanlarını çarçur eden, kendi çevresine peşkeş çeken, insanlığın olumlu tüm değerlerini tahrip edip, çevre, doğa, toprak, su, ne varsa hepsini yağmalamayı hedef alan yerel yönetimlerinden taban tabana zıttır. Yeni yasal düzenlemelerle yerel kaynaklar daha fazla yabancılara ve yerli işbirlikçilerine açılmıştır. Bu da mevcut belediyecilik anlayışı içinde olanların iştahını daha da artırmaktadır. Bu nedenle de; Halkla birlik de, halk için, demokratik, sosyal bir belediyecilik anlayışı etrafında bir araya gelmek ve bunun mücadelesini vermek de çok daha acil bir görevdir.
M. Arif Koşar
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Daha fazla ölüm

SONRAKİ HABER

YOLCULAR İÇİN EL AYNASI

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...