Ücretli ve işsiz mühendisler kurultaya hazırlanıyor

“TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları” Kurultayı İstanbul’da 14-15 Kasım günlerinde toplanacak.


“TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları” Kurultayı İstanbul’da 14-15 Kasım günlerinde toplanacak. Büyük kurultay öncesi ise TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 24-25 Ekim günlerinde Ankara Bölgesel Kurultayı düzenlenecek.
Ankara, Afyon, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat illerinde, 8 atölye çalışması ve 35’ten fazla iş yeri toplantısının ardından, 24-25 Ekim 2009 tarihinde düzenlenecek Ankara Bölgesel Kurultayı’nda mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşadıkları işsizlik ile ücretli çalışanların içinde bulundukları sıkıntılar tartışılacak. Kurultayda “yoksulluğun kader olmadığı” algısından hareketle işsizlik, ekonomik krizlerin nedenleri ve çözüm yolları ele alınacak.
Ankara Bölgesel Kurultay öncesi, “Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret ve ücret, özlük hakları ve iş güvencesi”, “İşsizliğin ve güvencesizliğin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinde etkileri”, “Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Kapitalizmin dünyadaki ekonomik krizi ve etkileri” , “Özelleştirmenin mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerindeki etkileri”, “Anadolu’da ve Ankara’da mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı ve çalışma koşulları”, “Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlenmesi”, “Ücretli çalışan ve işsiz kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarını çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri” gibi başlıklar altında atölye çalışmaları yer alacak.
9 atölye çalışması, 35’ten fazla işyeri toplantısı, 9 ildeki hazırlık toplantılarını önüne koyan ve buralardan elde edilecek çıktılarla Ankara Bölgesel Kurultayı’na gidilip, buradan çıkacak kararlar ve çözüm önerileri de 14-15 Kasım’da İstanbul’da yapılacak kurultaya taşınacak.
İŞSİZLİK HAD SAFHADA
Kurultayların da gündemini oluşturan, işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının durumuna ilişkin rakamlar sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. 2008 Aralık ayı verilerine göre, İŞKUR’da iş arayan mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısı 10 bin 606 iken, 2009 Haziran itibariyle yüzde 33’lük bir artışla bu rakam 14 bin 081’e ulaştı. KPSS’ye giren mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı ve bu sınavla açılan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrosu arasındaki dengesizlik bu iş kolunda işsizliğin ne kadar yaygın olduğunu da gösteriyor. 2008 yılında KPSS’ye giren mühendis, mimar ve şehir plancısı sayısı 54 bin 805 kişi iken, bu sınavla açılan mühendis, mimar ve şehir plancısı kadrosu 1.950 civarında oldu. KPSS ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının sadece yüzde 3.6’sı kamuda istihdam edilirken, mühendislik-mimarlık fakültelerinden yılda 24 bin 135 genç mezun oluyor.
ÜYE ARAŞTIRMASI
TMMOB, “Türkiye’de Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Profil Araştırması” anket sonuçları dikkatle incelendiğinde, üyelerin yüzde 82.9’u, üye olmayanların yüzde 82.2’si “Bir işyerinde çalışıyorum” cevabını veriyor. Çalıştığını beyan eden üyelerin yüzde 26.1’i, üye olmayanların yüzde 59.1’i kamuda çalışıyor. Üyelerin yüzde 72.9’u, üye olmayanların yüzde 40.5’i ise özel sektörde çalışıyor. “Özel kesimde, nerede?” sorusuna ise üyelerin yüzde 54.2’si üye olmayanların yüzde 83.8’i “Başkasına ait bir şirkette/proje bürosunda” yanıtını veriyor. Bu çıkarsamadan elde edilen sonuç: Üyelerin yüzde 58.86’sı , üye olmayanların ise yüzde 87’si ücretli çalışıyor. Araştırmanın yapıldığı sırada işsiz olanların yüzde 4.9’u TMMOB üyesi, yüzde 4.5’i ise üye değil. Sonuç olarak da bu kurultay, üyelerin yüzde 63.76’sını, üye olmayanların yüzde 91.5’ini kapsamış olacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net