Hekim ücretlerindeki çarpıtma

Son yıllarda gün geçmiyor ki yazılı ve görsel basında hekim ücretleri ile ilgili olarak artacak, arttı, artırıldı gibi başlıklar olmasın.


Son yıllarda gün geçmiyor ki yazılı ve görsel basında hekim ücretleri ile ilgili olarak artacak, arttı, artırıldı gibi başlıklar olmasın. Bu tip yazılar bakan ve bir başka bakanlık yetkilisi tarafından söyleniyor ya da basına kasıtlı olarak servis ediliyor.
Ülkemizde hekim maaşları pratisyenler için ortalama 1300 TL, uzmanlar için 1600 TL kadardır. Buna ek olarak şehir, hastane ve branşlar arasında farklılıklar gösteren döner sermaye ve performans ücretleri verilmektedir.
Bu gelirler ne yazık ki sadece hekimin çalışabildiği sürece elde edilebileceği gelirler olup; izin, doğum, hastalık, tatil sürecinde alınmadığını, özlük haklarına ve emekliliklerine yansımadığını bilmek gerekir. Hekimlerin emekliliğine esas teşkil eden maaşları, pek çok eşdeğer meslek grubunun gerisinde kalmıştır. Bu nedenle basında alındığı ya da alınacağı söylenen ücretler, gerçeği yansıtmayan, çarpıtılmış reklamlardır.
Temmuz ayında, basında “Döner sermaye bereketi” başlığı altında doktor ücreti olarak çok uçuk rakamlar verilmiştir. Bir hekimin 13 bin-14 bin TL ücret alacağı yazılmış, TTB ve Tabipler Odaları tepki gösterince bu haber geri çekilmiştir. Bu ve buna benzer yazılardaki amaç, ülkemizin sağlık pazarında emeğin daha da ucuzlatılması ve güvencesizleştirilmesidir. İşte çok kritik olan bu noktaya tüm hekimlerin dikkat etmesi gerekir.
Piyasalaştırılan sağlık sisteminde söz sahipleri, sermaye -ilaç tekelleri- tıbbi malzeme tekelleri olduğu için emek göz ardı edilmek istenmektedir. Bildiğiniz gibi sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Hekimlere hiçbir anlamlı katkı getirmeyen bu yasa tasarısında, hizmeti birlikte ürettiğimiz ekip arkadaşlarımız olan diğer sağlık personelinin adı bile geçmemektedir. Bu durumun da kabul edilmesi mümkün değildir. Doktorlar, ebeler, hemşireler ve diğer tüm sağlık emekçileri bu gidişe dur demelidir.
Tam gün yasası TBMM Alt Komisyonu’nda geçtiğinde de ayrı yaygara çıkartıldı. Güya hekimler dolgun ücret alacaklarmış! Bu haberlerle halk ile doktorlar karşı karşıya getirilmek istenmektedir. Yüksek rakamlar söylenerek, haklı olan tepkilerimiz ve taleplerimiz halk gözünde küçültülmektedir.
Yapacağımız tüm eylemlerde halk desteği oluşmaması için bakanlık elinden geleni yapmaktadır.
Sonuç olarak küreselleşmenin dünya halklarına acı, yoksulluk, hastalık ve ölümden başka bir şey sunmadığı; vaat edilenlerin hiçbirinin gerçekleştirilmediği, yaşanarak görülmüştür. Bize düşen ise sağlığın ayrıcalık değil hak olduğunu bir kez daha vurgulamak, nitelikli sağlık hizmetleri sunmak, özlük haklarımız için mücadele etmektir.
RIZA METE - Dr., Adana Tabip Odası Yönetim Kur. Başkanı
www.evrensel.net