Bakanı terletecek sorular

Aile Hekimliği’nin uygulandığı 33 ilde, 18-35 yaş arası kadınlara kızamıkçık aşısının uygulanması Meclis’e taşındı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın soru önergesindeki önemli sorulara ne yanıt vereceği merak konusu.


Gebe kadınlara kızamıkçık aşısı yapıldığı, bazı kadınların aşı yapıldıktan sonraki 4 hafta içinde gebe oldukları anlaşılınca telaş içinde kürtaj oldukları” skandalına ilişkin, gazetemizin 9 Ekim tarihli nüshasında “Aşı Kampanyasında Kürtaj Patlaması” başlığı ile manşete taşıdığı haber Meclis gündemine getirildi. CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, aşı uygulamalarını sordu.
“Kampanyada ciddi uygulama hataları olup, bilimsellikten de uzaktır” diyen Arıtman, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2006 yılı çalışmasına göre, Türkiye’de 2005’te sadece bir sendromun tespit edildiğini hatırlattı. İzleyen yıllarda da Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği bir rakam olmadığını ifade eden Arıtman, 2005 yılı verisi üzerinden hesaplandığında, Kızamıkçık Sendromu insidansının 60 milyonda bir olduğunun altını çizerek, bu rakam doğru ise zaten aşı kampanyasına gerek olmadığını ifade etti.
‘RİSK HARİTALAMASI YAPILMADI’
“Bu rakam yanlış ise DS֒nün önerdiği sürveyans sistemini iyileştirmek gerekirdi. Hedef grubu olan 18-35 yaş arası kişilere önce seroprevalans çalışması yapılmalıydı. Yapılmamıştır. Aşı kampanyası ya ülke çapında yürütülür ya da risk bölgelerine göre özel bir program uygulanır” uyarısı yapan Arıtman, bir risk haritalaması yapılmadan, kampanyanın sadece aile hekimliği pilot bölgesi 33 ille sınırlandırılmasını eleştirdi.
Aşılama kampanyalarının, genellikle hastalıkların sıklığının arttığı mevsimlere göre başlatıldığını hatırlatan Arıtman, bu kampanyanın ilgisiz bir şekilde temmuz-ağustos aylarına sıkıştırıldığını ifade etti. Ayrıca bu ayların, sıcak ve nüfus hareketinin arttığı aylar olması nedeniyle hedef gruba ulaşmada başarısızlıkların kaçınılmaz olacağını da hatırlatan Arıtman, gebe kadınlara kızamıkçık aşısı yapılmaması, aşı yapılması halinde de dört haftalık dönemde gebeliğin oluşmaması gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

ARITMAN’IN SORULARI
Arıtman’ın Bakan Akdağ’ı epey terletecek soruları şöyle;
* Kızamıkçık aşısı yapıldıktan sonra gebe kalan kadın sayısı kaçtır?
* Toplam kaç vakada kürtaj yapılarak gebelik tahliye edilmiştir?
* Kaç vaka prenatal tanı merkezlerinde takip edilmektedir?
* Bir risk haritası yapılmadan, sadece aile hekimliği pilot uygulaması olan 33 ille sınırlı bir kampanyanın bilimsel dayanağı var mıdır?
* Asıl amacınız Konjenital Kızamıkçık Sendromu’nu engellemek mi yoksa son kullanma tarihi 2009 Ağustos olan aşıları tüketmek midir?
* 18-35 yaş arası kadın hedef nüfusta istenen bağışıklama oranına ulaşılmış mıdır? Yoksa hedef nüfusun sadece yüzde 40’ına mı ulaşılabilmiştir?
* Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık ocakları tarafından sunulduğu dönemde, diğer ulusal aşı kampanyalarında (çocuk felci, kızamık...) hedef nüfusta gerçekleşen bağışıklama oranı kaçtır? Yüzde 40’mı yoksa yüzde 90-95’lerde mi olmuştur?
* Aşı kampanyasında kullanılan aşıların temin yolu nedir? İhale ile alınmışsa, belirlenen tutar ve aşı adedi nedir? Aşılar hangi tarihte Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmiştir ve teslim edilen aşıların son kullanma tarihleri nedir? Son kullanma tarihi biten ve imha edilen aşı miktarı nedir?
* Kampanyada oluşan hataların, bilim dışı uygulamaların, gebeliklerin ve kürtajların vebali, sorumluluğu kimdedir? Sorumlular hakkında herhangi bir cezai ve idari işlem yapılmış mıdır?
www.evrensel.net