12 Ocak 2010 00:00

Garip gurebanın hastanesine göz diktiler

Garip-gurebaya ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için kurulan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılarak, binası, arazisi ve tüm malvarlığı ile özel üniversiteye peşkeş çekiliyor.

Paylaş

Garip-gurebaya ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için kurulan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılarak, binası, arazisi ve tüm malvarlığı ile özel üniversiteye peşkeş çekiliyor.
YÖK’ün olumlu görüş bildirmesiyle harekete geçen hükümet ilgili yasayı Meclis’e gönderdi. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşması durumunda 6 ay içinde bu uygulama hayat bulacak. SES Aksaray Şubesi üniversite kurulmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davanın sürüyor olmasına rağmen yangından mal kaçırır gibi yasanın Meclis’e gönderilmesine dikkat çekti.
SES’İN İTİRAZLARI
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) hastanenin özel üniversiteye çevrilmesine, hem vakfın kuruluş amacı olan fakirlere tedavi amacının dışında paralı sağlık hizmeti verilecek olması nedeniyle hem de hastanede çalışmakta olan 657 sayılı yasaya tabi olan personelin ya hizmet akdine dayanan işçi statüsüne geçme, ya da başka kamu kurumlarına geçme tercihi ile karşı karşıya bırakılacak olmasından dolayı karşı çıkıyor.
Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) 27.08.2009 tarihindeki 2009 yılı 15. toplantısında; Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi kurulmasının kararı verilip Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmiş. SES yaptığı itirazda Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı’nın Vakfiyesinde, üniversite ya da yüksekokul kurma amacı bulunmadığını; yalnızca, şimdinin ortaokul eğitim kurumuna denk gelen Rüştiye Mektebi kurulması amacı taşıdığını belirtip, vakfın bir üniversite kurulmasına kurucu vakıf sıfatı ile katılmasına olanak tanınmadığı halde üniversitenin kurucusu olmasının hukuk dışı olduğuna dikkat çekti.
Diğer yandan, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bina ve tesislerinin de, kurulması düşünülen Bezm-i Alem Üniversitesi’nin kullanımına tahsisi vakfıyede belirlenen amaca aykırılık taşıdığına dikkat çeken SES Bezm-i Alem Üniversitesi’nin kullanımına tahsis edilecek olan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kurucusu olan Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi Vakfı’nın, 1847 tarihli Vakfiyesinde de “hastanenin Gureba-i Müslimin’e tahsis edildiğinin, bu suretle gureba ve fukaranın parasız tedavi ve tımar edilmesi esasının yer aldığı” açıkça belirtilmektedir dedi.
PERSONEL MAĞDUR OLACAK
SES’in yaptığı açıklamada Bezm-i Alem Üniversitesi’nin kullanımına tahsis edilecek olan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 657 sayılı yasaya tabi ve aralarında profesör, doçent unvanı taşıyanlarla birlikte, 23 klinik şefi, 11şef yardımcısı, 5 başhekim yardımcısı, 15 başasistan, 104 uzman doktor, 245 uzmanlık eğitimi alan asistan tıp doktoru, 12 tabip, 4 diş hekimi ile, çoğunluğu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri (Hemşire, sağlık teknisyeni, psikolog, hastabakıcı, hizmetli, idari memur vb.) sınıfında olmak üzere 533 kişi ile birlikte, toplam 952 personelin görev yapmakta olduğu belirtildi. Bu durumda kurulacak Bezm-i Alem Üniversitesi özel üniversite statüsünde olacağından, üniversitenin kullanımına tahsis edilecek olan Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan, 657 sayılı yasaya tabi ve çoğunluğu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olan personel ya hizmet akdine dayanan işçi statüsüne geçme, ya da başka kamu kurumlarına geçme tercihi ile karşı karşıya bırakılacağına dikkat çekilerek, açıkça yasa ve usule aykırı olan işlemin yürütülmesi durumunda; 657 sayılı yasaya tabi ve çoğunluğu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olan personel mağdur olacaktır denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

KADROLU PERSONELDEN KURTULMAK İSTENİYOR
SES Aksaray Şubesi Başkanı Songul Beydilli: YÖK Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile açılan davada, YÖK, ek cevap süresi isteyerek karar verilmesi sürecini uzatırken; Mahkemenin kararını beklemek yerine hükümet, alelacele yasayı meclise sevk ederek yangından mal kaçırmaya çalışmaktadır.
Görünen odur ki; bugüne kadar çok defa uygulanan politika bugün de uygulanmak istenmekte; yasa çıkarılıp, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapatılıp-malvarlığı talan edilip; personeli dağıtılıp- emekliye ayrılması ya da iş güvencesi olmadan çalışmaya zorlanarak; yasa iptal edilse bile; yeniden aynı işlevi yürütemez hale getirilmek istenmektedir. Tasfiye sürecinde, öncelikle kadrolu personelden kurtulmak istenmektedir. 657 sayılı yasaya tabi ve çoğunluğu sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında olan personel iş güvencesinden vazgeçerek, işçi statüsüne geçmeye zorlanmaktadır.
Bu süreci durduramaz isek; Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi’nde çalışanlar, özelleştirilen kamu kurumlarında, TEKEL’de yaşananları yaşamakla baş başa kalacaktır. Bu nedenle, yoksullar ve hastane çalışanları, hastanelerine sahip çıkarak; bu özelleştirmeyi-talana izin vermemek için, sendikamız önderliğinde mücadele etmek zorundadır.
ÖNCEKİ HABER

Sağlıkçılara şiddet kınandı

SONRAKİ HABER

İmamoğlu'nun ziyareti sırasında görev yapan Anıtkabir komutanına ceza

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa