Bu eylem bir başlangıç

Bu eylem bir başlangıç

13 Martta gerçekleştirilecek olan “Çok Ses Tek Yürek” eylemi öncesinde Denizli TTB Başkanı Ersin Çağırgan , TTB delegeleri ve Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) Denizli Başkanı ve TÖK MYK Üyesi Utkan Tunca ile miting öncesi yaptıkları çalışmaları eyleme hangi taleplerle katılacaklarını konuştuk.Eylem takvi

Özge Akkaya / Mehmet Ayvataş

13 Martta gerçekleştirilecek olan “Çok Ses Tek Yürek” eylemi öncesinde Denizli TTB Başkanı Ersin Çağırgan , TTB delegeleri ve Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) Denizli Başkanı ve TÖK MYK Üyesi Utkan Tunca ile miting öncesi yaptıkları çalışmaları eyleme hangi taleplerle katılacaklarını konuştuk.

Eylem takviminin 17 Aralık 2010 tarihinde belirlendiğini, bu tarihten itibaren 1. Basamak hekimlerden başlanarak kamu hastanelerindeki hekimler, özel hastanedeki hekimler ve üniversitedeki eğitim kadrosu olmak üzere her birimin ayrı ayrı dolaşıldığını belirten Denizli TTB Başkanı Ersin Çağırgan “Hekimlerin sorunlarını tartıştık, neler yapılabileceğini konuştuk. Bu mitingin mücadele için bir başlangıç. Bu gün gelene kadar bir çok etkinlikler yaptık, üyelerle temas ve toplantılar yaptık” dedi.

İlk hedeflerinin sağlık çalışanlarının birlikte olduğunu göstermek olduğunu söyleyen Denizli TTB Delegelerinden Ümit Nurhan, “Taleplerimiz şimdiye kadar yapılan sağlıkta dönüşüm programıyla ortadan kaldırılan  özlük hakların, çalışma koşullarımızda kendi güvenliklerimizi oluşturmak” diye konuştu. Hükümetin bu taleplere kulaklarını tıkadığını belirten Nurhan, sağlık çalışanlarının birlikte olduğunu gösterdikten sonra gerekli düzenlemelerin yapılmaması durumunda emekten gelen güçlerini göstereceklerini dile getirdi.
Mücadelenin durağan bir mücadele olmadığını, sürekli devam ettiğini dolayısıyla bu eylem sürecinin de devam edeceğini ifade eden Denizli TTB Genel Sekreteri Levent Aksoy “Talepler kabul edilmediği taktirde üretimden gelen gücü kullanıp genel grev dahil olmak üzere bir çok çalışma yapılacak” dedi. “Artık bıçak kemiğe dayandı, bu bizim var oluş mücadelemizdir” diyen Aksoy, sağlık hizmetinin paralı hale gelmesiyle halkın da bu sürece dahil olacağını söyledi.

Eylemin sağlık alanında bütün bileşenlerin birlikte alana çıkacağı bir eylem olacağına dikkat çeken Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) Denizli Başkanı ve TÖK MYK Üyesi Utkan Tunca, “TTB sağlıkta dönüşüm sürecinin en başından beri, sağlığın piyasalaştırılmasına, sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesine karşı çıktı” diye konuştu. Eylem hazırlıklarının ‘Sözlerimizi Geri Almayacağız’ sloganıyla başladığını ve tüm sağlık çalışanlarının geri adım atmayacağını dile getiren Tunca “TÖK TTB’nin bütün taleplerini destekliyor ve ayrıca bizim öğrencilere yönelik taleplerimiz de var. TUS dershanelerinin kapatılması, insan sömürüsünün sonlandırılması, eğitim kalitesinin arttırılması, son dönemde Tıp kontenjanlarının arttırılmasıyla, hekim emeğinin ucuzlatılmasına yönelik çalışmaların durdurulması ve kontenjan arttırmalarının durdurulmasını talep ediyoruz” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

www.evrensel.net