Emekçileri bölme oyunu

Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'nı, yürürlük, yürütme ve geçici maddeler hariç 49 maddeyle Meclis'ten geçiren AKP Hükümeti, kalan maddelerin görüşmesini diğer yasalara ve seçim sonrasına bıraktı.

Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'nda, geçici ve yürütme maddeleri hariç, kamu hizmetlerinin piyasaya sunulması, iş güvencesinin, denetimin yok edilmesi, Karayolları ve Köy Hizmetleri dahil bölge müdürlüklerinin kapatılması kararlarını alan AKP hükümeti, şimdi de Emek Platformu'nu "tekrir-i müzakere" ile kandırmak istiyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, platform üyelerine "tasarıyı durdurduk, önerileriniz varsa tekrir-i müzakere edebiliriz" derken, İş Yasası'ndaki taktiği uygulamak istiyor. Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'nın önceki gece 03.00'e kadar süren görüşmelerinde, kamuyu tümüyle bitirecek, sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerini piyasaya sunacak, özelleştirmeyi, denetimin ve işgüvencesinin yok edilmesini getirecek maddeleri kabul edildi. 10 geçici madde ile yürürlük ve yürütme maddelerinde görüşmeleri bırakan AKP Hükümeti, hem Kamu Personel Rejimi, Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri ve Belediye yasa tasarılarını Meclis'e sunacak, hem de emekçilerin tepkilerini "bakın diyaloga hazırım" diyerek bertaraf etmeye çalışacak. Tasarının can alıcı 49 maddesi kabul edilerek, kalanın görüşülmesi seçim sonrasına bırakıldı. Hükümet bu konuda CHP ile anlaştı.

Şahin EP üyeleri ile görüştü Başbakan Yardımcıs Mehmet Ali Şahin, tasarının önemli maddelerini Meclis'ten geçirdikten sonra, Emek Platformu Başkanlarını toplantıya çağırdı. Tasarının görüşülmesi süresince ve öncesinde tüm diyalog yollarını kapatan, Şahin, iş bittikten sonra "diyalog" yolunu açtı. EP üyeleri daha önce Başbakan'dan randevu istemişler ancak bu istekleri hükümetten hiç bir yanıt bulmamıştı. Şahin EP başkanları ile Başbakanlık'taki makamında dün 2.5 saat süren toplantı yaptı. Toplantı sonunda resmi bir açıklama yapılmazken, edindiğimiz bilgilere göre Şahin, "tasarının görüşmelerini durdurduk. Bu arada tasarıya ilişkin görüşlerinizi, değiştirilmesini istediğiniz maddeleri, sakıncalarını bize bildirin. Gerekirse tekrir-i müzakere ile görüşülen maddeleri de yeniden görüşebiliriz" teklifinde bulundu. Şahin'in açıkça "eylemleri erteleyin" demediği, ancak "diyaloğa açığız" ifadesi ile bunu amaçladığı öğrenildi. Görüşmede Şahin, Personel Rejimi ve diğer yasa tasarılarının 15 gün içerisinde Meclis'e sevkedileceğini, komisyonlarda görüşmeleri sonuçlanana kadar KYTK tasarısının görüşülmesini durdurduklarını savundu. Şahin'in daha önce görüşleri almadıkları yönünde eksikliklerini kabul ettiği de belirtilirken, başkanlar önerileri kendi aralarında değerlendirmek istediler. Şahin'in, başkanların değerlendirme yapması için kısa bir süre toplantıdan ayrılması sırasında Hak-İş Başkanı Salim Uslu'nun "Hükümet diyalog elini uzatmıştır. Bu eli tutmak gerekir" önerisini Türk-İş de benimserken, asıl karar ise bugün saat 16.00'da TTB'de yapılacak Başkanlar Kurulu'nda verilecek.

Açıklama yapmadılar Toplantıdan ilk ayrılan Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, asıl kararın EP Başkanlar Kurulu'nda verileceğini söyledi. KESK Genel Başkanı Sami Evren, yapılanın kendilerinin anladığı anlamda tasarının geri çekilmesi olmadığını, o nedenle eylem kararlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. BASK Genel Sekreteri Bayram Zengin asıl itici gücün Türk-İş olacağını, Türk-İş'in içinde olmadığı bir eylemi hükümetin rahatça "ideolojik" olarak değerlendirebileceğini söyledi. Bugüne kadar yapılan eylemleri eleştiren Zengin, 17 kuruluşun karar aldığını, yönetimleriyle 1000 kişi ettiğini, ancak alana baktıklarında 500 kişinin toplandığını söyledi. Zengin hükümetin kararını etkileyecek olanın platformun arkasındaki eylem gücü olduğunu hatırlattı. Adlarının açıklanmasını istemeyen bazı platform üyeleri ise hükümetin açıkça oyalama taktiği güttüğünü söylerken, eylemlere katılımı kastederek, "Hükümet köpeksiz köyde eli değneksiz geziyor" değerlendirmesini yaptılar. AKP hükümeti İş Yasası görüşmelerinde de başta Türk-İş olmak üzere emek örgütlerini "tekrir-i müzakere yapacağız" diye aldatmış, "yeniden görüştüğü" 11 maddede kimi önemli olmayan kimi değişiklikler gündeme gelmişti. Ancak yeniden görüşülen sözkonusu maddelerin taşeronlaştırma, işçinin ödünç verilmesi, ücretsiz fazla çalışma gibi önemli maddeler aynen kabul edilmişti. Hükümet benzer bir uygulamayı şimdi KYTK tasarısında gerçekleştirmek istiyor.

www.evrensel.net