Edebiyat ve sanata Ünlem!

"Ünlem" yayın hayatına yeni başlayan sanat dergilerinden biri. İzmir merkezli olarak iki ayda bir yayınlanan dergi edebiyat ağırlıklı.

"Ünlem" yayın hayatına yeni başlayan sanat dergilerinden biri. İzmir merkezli olarak iki ayda bir yayınlanan dergi edebiyat ağırlıklı. Yeni sayısında dosya konusu olarak edebiyatımızın kilometre taşlarından Şükran Kurdakul'u kapağına taşıyan dergi hakkında, Ünlem Sanat dergisi Yayın Yönetmeni Lütfü Dağtaş ile görüştük.

İzmir'de bir sanat dergisi çıkarmanın ne gibi zorlukları var? Günümüz iletişim teknolojilerinin geldiği düzey ele alındığında bir edebiyat dergisi çıkarmanın kentle özdeşleşen boyutta zorluk ve kolaylık konularını yaşayacağını düşünmüyorum. İşin ilk ayağı derginin yayımlanmasıyla ilgili para kaynağının sağlanması, ikincisi ise dağıtım. Pek çok derginin ömrü, bir avuç kahramanın çabası belli bir süre sonra yetersiz kalınca, çok kısa sürüyor. Biz, İzmir'de Ünlem Sanat dergimizi yayıma hazırlarken öncelikle iki yıldır yayımlanan ve okuruyla buluşmuş olan İzmir Life dergimizin sahip olduğu gücü önde tuttuk. Ama parasal gücün ötesinde bir şeye daha inanmak gerekiyordu ki, onun da adı çevre iletişiminin güçlü olmasıdır. Ünlem'in künyesine dikkat edildiğinde 24 kişilik, edebiyattan plastik sanatlara pek çok alanda etkin olmuş bireylerden oluşmuş bir danışma kurulu karşımıza çıkar. Danışma kurulu, hem derginin tanıtımını, hem de ürün akışını sağladığı için Ünlem'in tanınması kolay oldu. Şu anda İzmir'de yayımlanan, İstanbul'da basımı yapılan Ünlem sanat dergisine Türkiye'nin her tarafından ürün akışı vardır.

"Ünlem", derginizin, adından başlayarak, okuyucuya vermek istediğiniz mesaj nedir? İlk çıkış sayımızda bir bildirgemiz yer aldı. Orada, "Yalnızlığı yıkan sestir! Issızlığa düşen bir ıslık bile, insanın varlığını öteki insanlara duyurmaya yeter!" dedik. Ulus olarak, dünya olarak sancılı süreçler karşısında barıştan, güzelden, emekten yana çıkanların bir araya gelmelerinin temel gereksinme olduğunu, bu birlikteliğin gücü beraberinde getireceğini biliyor, buna yürekten inanıyoruz. Ünlem okuru, dünya görüşümüze dayalı sanat yapıtlarıyla buluşacağı dergisi kanalıyla yalnızlığını silsin, bizim de yalnızlığımızı silsin, ana amacımızdır.

Derginin içeriğini neye göre belirliyorsunuz? Yazılarınızı, hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Ünlem sanat dergisi edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi. Dolayısıyla fotoğraftan plastik sanatlara, sinemaya değgin geniş bir alanımız var. Şiir, öykü dışında inceleme, araştırma, karikatür, deneme, eleştiri bizi ilgilendiriyor. Ama özellikle inceleme, araştırma, deneme türü yazılarda kısalık çok önemli. 10 sayfa olarak bize ulaştırılmış bir yazının dergimizde yer alması çok güç. Böyle ürünler geldiğinde bilgi, harcanan emek karşısında yayımlamama kararı almak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Bu da işin bir açmazı. O bakımdan yazarlarımızın bu konudaki titizlenmeleri bizleri rahatlatacaktır.

Ünlem, içeriği bakımından diğer sanat dergilerinden hangi özellikleriyle ayrılıyor? Öncelikle belli bir yazar-çizer kadrosuyla sınırlı değiliz. Dikkât edildiğinde görülecektir ki danışma kurulu üyelerimiz her sayıda aralıksız biçimde yazı yazmıyorlar. Bir başka söyleyişle danışma kurulu üyeleri kendilerinin dışındaki yazarlara "Nasıl yer açarız?" sorusunu ön plânda tutuyorlar. Böyle bir ilkesel kararımız var. Gençlere son derece büyük önem veriyoruz. Gençler için oluşturduğumuz 'Arkadaşça' bölümümüzün gördüğü ilgi doğru yaptığımızı gösteriyor. Çok satışlı yazarları gündeme alalım diye bir kaygımız hiç olmadı, olmayacak da. Sanat yapıtlarıyla bilinçlendiğimiz, hatta büyüdüğümüz insanlarımızı dosya boyutunda ele alıyoruz, fakat günümüz genç yazarlarına da büyük önem veriyoruz. Satış ederi, sürdürüm ederi açısından da pek öyle bir pahalılığımız da yok. Tanesini üç milyondan sattığımız Ünlem'in yıllık sürdürümcülük bedeli ise on beş milyon lira. Az önceki soruya verdiğim yanıtta altını çizmeye çalıştığım gibi daha çok okuyan insan ana hedefimiz. Herkes okusun, istiyoruz. Okumanın özlediğimiz yaşam biçimini geçerli kılacağına inanıyoruz.

www.evrensel.net