07 Ocak 2002 22:00

Hükümet

   'sinekten yağ çıkarma' peşinde

Paylaş
Hükümet 'sinekten yağ çıkarma' peşindeSultan ÖzerHükümet, Meclis'te bugün görüşülecek olan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"yla adeta "sinekten yağ çıkarırcasına" halkın sırtına yeni vergiler yükleyecek. ABD gezisi öncesi, çıkarmayı hedeflediği sekiz yasa içerisinde yer alan bu yasa ile hükümet, son dönemde el yakan faturalarla gündeme gelen ve yoğun tepkilere yol açan doğalgazı da Akaryakıt Tüketim Vergisi kapsamına alacak. Ancak son tartışmalar ve halkın artık doğalgaz kullanamaz olması nedeniyle, doruğa çıkan öfkeleri de yatıştırmak için hükümetin yasanın bu maddesinin yürürlük tarihini geriye atması bekleniyor. Tasarının yasalaşması halinde, büyükşehir belediyesi sınırlarındaki emlak vergisi yüzde 100 artırılacak. Bu artışın hemen ardından, Hazine'den belediyelere verilen payların yüzde 6'dan 3'e indirilmesi de aslında elde edilecek gelirin doğrudan Hazine'ye, daha doğrusu büyük patronlara ve bankalara gideceğini gösteriyor. Tepkilerin artacağı endişesiyle hükümet depremzedeleri 'düşünerek', sözkonusu artırımın Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde 2002 ila 2005 yıllarında uygulanmaması istisnasını da tasarıya ekledi.Her gün kapanan işyerine bir yenisini ekleyen ve esnaflara yeni yükler getirmekten kaçınmayan hükümet, Bağ-Kur üyesi esnafın sağlık sigorta primlerini de yüzde 15'den 20'ye çıkaracak. Ayrıca sigortalının eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne-babasının her biri için, kendisi için ödeyeceği primin yüzde 5'i oranında ek prim ödemek zorunda kalacak. Hükümet, bu uygulamadan 170 trilyon lira civarında bir gelir bekliyor.

Memurlara yeni yüklerTasarının birinci maddesinde getirilen düzenleme ile TEAŞ, TEDAŞ ve diğer hizmet ve mal üreten kurum emekçilerinin sağladığı indirimler kaldırılıyor. Tasarının birinci maddesi, "Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, (malûl, yaşlı, öğrenci ve basın kimlik kartı sahiplerine uygulanacak indirimler hariç), özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz" hükmünü getiriyor. TMY kapsamında yer alan görevlilerin bu istisnalarının devam etmesini getiren tasarı, yurtdışına çıkışlarda alınan 50 dolarlık harcın TL'ye çevrilerek 70 milyon olarak alınmasını ve Bakanlar Kurulu'na da üç katına kadar artırılması yetkisini veriyor.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Erken doğan bebek

SONRAKİ HABER

Maduro, Kolombiya ile ilişkileri kesti; Kolombiya kararı tanımadı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa