05 Ocak 2002 22:00

Yabancılar için seferberlik!

Kamu İhale Yasa Tasarısı önceki akşam Meclis'te kabul edildi. Sırada endüstri bölgeleri ile ilgili tasarı yer alıyor. Ardından yeni bir teşvik kanunu hazırlanacak.

Paylaş
Yabancılar için seferberlik!Hükümet yabancı sermaye için cazip koşullar sunmak amacıyla kolları sıvadı. TBMM'ye sunulan bir dizi yasa tasarısının yanında, yeni teşvikler, fonlar ve büyük bir reklam kampanyası hazırlayan hükümet, adeta yabancı sermaye için seferberlik ilan etti. Bu düzenlemelerin Türkiye'ye faturası ise bir hayli ağır olacak. Dünya Bankası'nın "etkin yönetim", "rüşvetin engellenmesi", "bürokrasinin kaldırılması" gibi gerekçelerle süslediği yapısal düzenlemeler, ülkeyi adeta yabancılar için dümdüz edecek. Dünya Bankası kuruluşlarından birisi olan Foreign Investment Advisory Service (FIAS) bu çerçevede Türkiye için bir rapor hazırlamıştı. Raporun tartışıldığı ve Hazine Müsteşarlığı'nda düzenlenen ''Yatırımlarda Karşılaşılan İdari Engellerin Tespiti Projesi'' toplantısının ardından hükümet hemen kolları sıvadı. Ve alelacele TBMM'ye gönderilen Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı ile Kamu İhaleleri Yasa Tasarısı'nın ardından yeni bir teşvik kanunu da hazırlandı. Bunun yanında reklam kampanyalarını yürütecek "Türkiye Yatırım Promosyon Ajansı" kurulacak. Özerk bir yapıya sahip olacak ajans, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancılara danışmanlık hizmeti verecek. Tanıtım için ayrılacak kaynak ise ilk etapta yaklaşık 75 milyon dolar.

Kapitülasyon yasasıHükümetin "umut" olarak gördüğü yabancı sermayenin Türkiye'ye maliyeti ise kazandıracağı iddia edilen büyümeden bir hayli büyük. Özellikle işçi hakları, çevre ve insan sağlığı, ulusal kaynakların korunması gibi birçok Anayasal ilke bir çırpıda tasfiye ediliyor. Bunun en çarpıcı örneği de "yeni kapitülasyonlar" olarak nitelendirilen Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı.Bu tasarı ile yabancı sermayenin istediği bölgeyi seçme hakkı tanınıyor. Ayrıca yatırım tutarı koşulu 15 trilyon liradan 10 trilyon liraya, 200 işçi çalıştırma koşulu 100'e indiriliyor. Yabancıların başvurularına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 3 ay içinde yatırım izni verilmemesi durumunda kurulacak komisyona doğrudan izin verme yetkisi tanınacak. Bu arada yabancı yatırımcılardan yatırım tutarının yüzde 1'i kadar alınacak katkı payı da binde 5'e düşürülüyor.Bir diğer önemli düzenleme de Kamu İhaleleri Yasa'sı. Yasa ile de yabancıların büyük bir kâr kaynağı olan kamu ihalelerine katılmalarının önündeki engeller kaldırılıyor. Yabancı sermayenin önündeki en büyük engel olarak görülen bürokratik düzenlemeler ise adım adım tasfiye ediliyor. Bu ay içinde yasalaştırılacak olan yeni "çerçeve düzenleme", teşviklerdeki bürokrasinin azaltılmasından, yatırım yapacaklara danışmanlığa kadar çok sayıda düzenleme içeriyor.

Teşvik YasasıYabancıların en büyük taleplerinden birisini ise Teşvik Yasası oluşturuyor. Yeni bir teşvik kanunu hazırlayan hükümet, bu tasarı ile, Yatırımları Teşvik Fon'unu kaldırarak, bütçeye konulacak ödeneklerle teşvik sağlamayı hedefliyor. 2002 yılı teşvik ödenekleriyle ilgili çalışma yapılırken, bu ödenek, 2001 yılında öngörülen 50 trilyon liralık kaynağın, yeniden değerleme oranıyla artışı düzeyinde olacak.Yeni Teşvik Yasası çerçevesinde, yatırımları kolaylaştırmak için, teşvik alınırken istenecek olan belgeler asgari düzeye indiriliyor. Bu düzenlemelerin ardından, yatırım yapmak isteyenler, sadeleştirilmiş, hızlı bir süreçte, sadece ilgili bürokratlar ile işlerini tamamlayabilecekler.Teşvik sürecindeki tüm bürokratik başvuru mekanizmaları ve bekleme süreleri de asgari düzeye indiriliyor. Teşvikle ilgili düzenlemeler, yabancı sermaye yatırımını kolaylaştırıcı düzenlemelerle birlikte yasalaşacak.
ÖNCEKİ HABER

32 Afgan katledildi

SONRAKİ HABER

Lübnan'da hükümeti kurma çalışmalarında sona gelindi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa