İşçiler, EMEP'in kongre çalışmasını

   değerlendiriyor

İşçiler, EMEP'in kongre çalışmasını
   değerlendiriyor
Emeğin Partisi (EMEP)'nin çeşitli il ve ilçelerde düzenlediği kongreye hazırlık toplantılarına katılan EMEP üyesi ve EMEP üyesi olmayan işçiler, kendi sorunları ile birlikte EMEP'i ve EMEP'in faaliyetini de değerlendiriyorlar. EMEP'ten beklentilerini ve EMEP'in yapmasını istediklerini de dile getiren işçiler, çoğu kez somut önerileri dile getiriyor, düşüncelerini toplantılara katılan diğer işçiler ve EMEP'liler ile paylaşıyor. İzmir'in Çiğli ve Gaziemir ilçelerinde EMEP'in kongreye hazırlık toplantılarına katılan işçilerin konuşmalarını kaydettik; toplantı sonrasında işçilerin görüşlerini aldık.
Ethem (Çiğli/Tekstil işçisi): "İşyerimizdeki en önemli sorun taşeronlaştırma, prim sistemi ve parça başı çalışma. İşveren bu yolla işçileri daha rahat bölüyor. Emeğin Partisi, bu konuda bildiri çıkarmalı ve işçileri aydınlatmalı."
Mehmet Ali (Çiğli/Metal işçisi): "Bütün işçiler çalışma koşullarından rahatsız olmalarına rağmen birbirlerine güvensizlikleri var. Bunu aşmak için işçiler arasında bir dayanışma gerçekleştirmeliyiz."
Bayram (Çiğli/Plastik İşçisi): "Hepimiz asgari ücretle çalışıyoruz. Kendilerine bir buçuk milyarı az görenler bizlere 80 milyon yeter diyorlar. Kendilerine birkaç yılda kıyak emekliliği getirenler bizlere 60 yaşında mezarda emekliliği dayatıyorlar. Buna razı olmayacağımız için burada toplandık. Sorunları çözecek güç biziz. Küçük kazanımlar elde ederek sendikalaşmayı hedef alan bir çalışma yürütmeliyiz."
Seher (Çiğli/Metal işçisi): "Patron işçilere çok ağır davranıyor. Özellikle çıraklara karşı dayağa varan baskı uygulanıyor. Hatalı yapılan işler ise işçilerin maaşından kesiliyor. Buna karşı ne yapmamız gerektiği noktasında EMEP'ten biz işçilere yardım etmesini istiyoruz."
Özgür (Çiğli/Gıda işçisi): "İşyerinde 400 işçi çalışıyor. Daha işyerimizde sendika vardı. Ama zaman içinde sendikanın zayıflaması ve patronun saldırıları sonucu sendika feshedildi. Bu ve bu gibi toplantıların sürekli yapılması işçilerin önünü açacaktır."
Mehmet (Çiğli/Tekstil İşçisi): "İşyeri komitelerinin kurulması bir zorunluluk. Partinin bu konuda işçilere daha fazla yardım etmesi gerekiyor. Ayrıca işyerlerine özgü bildirilerin çıkarılması çok önemli. Bizler bu bildirileri değişik fabrikalarda dağıtabiliriz. Bildirilerin yazılması noktasında görev de alabiliriz. Günlük gazetenin sürekli takibi ve işyerinden haberlerin gönderilmesi de önemli."
Hakkı (Çiğli/Plastik işçisi): "İşverenlerin kendi aralarında bir örgütlülüğünün olduğunu biliyoruz. Bizim de kendi işyerlerimizden başlayarak bütün organizeyi saran bir faaliyetin örgütlenme biçimi zorunlu. Saf Plastik'in sendikalaşmasında partinin büyük bir rolünün olduğunu ve işçilerin sendikaya parti binasında üye olduğunu ve buradaki deneyimleri diğer fabrikalara taşımalıyız. Bu nedenle 15 Ocak'ta yapılacak parti kongresini iyi değerlendirmeli, kongreyi, kendi sorunlarımız tartıştığımız ve çözüm önerilerinin önümüzdeki döneme ilişkin kararların alındığı bir kürsüye dönüştürmeliyiz."
Dursun Çulçuloğlu (Gaziemir/Metal işçisi): "Ben EMEP'i işyerinde abilerim sayesinde tanıdım ve partiye geldim, gittim. İşçilerin daha iyi yaşaması, çalışması ve hak elde edebilmesi için çalışan bir parti olarak gördüğüm için EMEP'i tercih ettim. EMEP daima işçilerin yanında onlarla birlikte haklı olan tepkisini dile getiriyor. ÖDP hakkında bilgi edinmek için kongre sonrası yaptığı bir toplantıya gittim. Orda gördüğüm işçilerden daha çok öğretmen, doktor, öğrenci, esnaftı. Toplantıda söylenen şu sözü hiç unutmadım: 'Bizlerden ümit bekleyen, yapacağımız şeylerden yararlanan insanlar var.' Ama EMEP, işçilerin işçiler için, herkesin kendileri için mücadele verdiği bir parti. Ben bunu yaşayarak gördüm."
Hüseyin Aygündüz (Karabağlar/Mobilya işçisi): "EMEP halka ve işçiye daha yakın. İşçi ve emekçiden yana bir parti. Özelleştirmeye, AB'ye karşı çıkıyor. Diğer partilerin hepsi vaat ettiklerini yapmadı, buradan görüyoruz EMEP'in işçilerin gerçek partisi olduğunu."
www.evrensel.net