'Türk-İş kararlarını uygulayacak'

Kongrede Bayram Meral'in listesini delen Genel Maden-İş Genel Başkanı Çetin Altun, Türk-İş'in aldığı kararları hayata geçireceğini ama zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

'Türk-İş kararlarını uygulayacak'
Sultan Özer
Türk-İş'in 18. Olağan Genel Kurulu'nda, Bayram Meral'in listesini delerek Genel Teşkilatlandırma Sekreteri olan Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Çetin Altun, Türk-İş'in aldığı bütün kararları hayata geçireceğini ama bunun için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. "Özelleştirmeye 'evet' demek mümkün değildir. Ama özelleştirmeye 'hayır' demek de çözüm değildir" diyen Altun, bu saldırıyı püskürtmenin yolunun 'siyasi mekanizmaya hakim olmak'tan geçtiğini savundu.
Altun, sınıfıa yönelik saldırılara karşı verilmesi gereken mücadele konusundaki sorularımıza şu yanıtları verdi:
Türk-İş'in, oldukça yıprandığı, güven kaybettiği bir dönemde karşı listeden yönetime girdiniz. Bu sorun yaratır mı? Türk-İş'teki bu güven kaybı nasıl giderilebilir?
Genel kurul, kararını karma bir şekilde verdi. Bundan sonra görevimiz, bizi göreve getiren genel kurula, temsil ettiğimiz işçi sınıfına layık bir şekilde, namusluca, dürüstçe 2000'li yılların engellerini aşabilme doğrultusunda mücadele vermektir. Elbette bunun tek başına olması mümkün değil. Başarı bütünlükten, insanların birbirine inanmasından geçer. Rahat bir dönem olmadığını, sıkıntıları, 2000'li yılların ne getirip ne götüreceğini biliyoruz. Ama teşkilatların, temsil ettiği üyelerle birlikte bütünlüğünü tek noktada birleştirip, kuvvetini tek noktada sağlayabilirsek, mücadeleyi sınıf olarak topyekûn yaparsak önümüze engel çıkacağını, çıkaranların da mani olacağını zannetmiyorum.
1995 genel kurulunda alınan kararlar hayata geçmedi. Son genel kurulda alınan kararların hayata geçirilmesi için ne yapacaksınız?
Türk-İş bu bütünlüğü sağlayabildiği sürece hayata geçmeyen kararları hayata geçirecek, yeni alınan kararları aynı zamanda peş peşe uygulamaya koyacaktır. Ama bunu bir anda beklemek mümkün değil. Çünkü yeni bir yönetim, yeni bir anlayış, yeni bir kadroyla şu anda hizmet veriyoruz.
Emekçilere saldırılar peş peşe geliyor. Türk-İş'ten ise henüz bir ses çıkmadı...
Özelleştirmeye 'evet' demek mümkün değildir. Ama özelleştirmeye 'hayır' demek de çözüm değildir. Türkiye'nin yüzde 70'ini ilgilendiren bir konudur bu. Bugün özelleştirmeyi geri püskürtseniz bile yarın başka türlü bir sistem ortaya konacak, farklı adlarla yine önümüze sürülecektir. Önemli olan musluğun, mekanizmanın başını işgal edebilmektir. Bir daha gelmemek kaydıyla, cerrahi tedbirlerin alınabilmesi önemlidir. Bunun da yolu halkın, kitle örgütlerinin artık siyasi mekanizmaya hakim kılınabilecek mücadeleyi başlatmasıdır.
Bu saldırılara karşı etkin mücadele verebilmek için Emek Platformu'nun yeniden canlandırılması gerekmiyor mu?
2000'li yılların sorunlarına, sadece Emek Platformu'nun gücünün yetmeyeceğine inanıyorum. Emek Platformu'nu hayata geçirmekle beraber, Türkiye'deki güçlü sivil toplum örgütlerini, halk kesimlerini bir masa etrafında toplayıp daha kuvvetli bir platform oluşturarak mücadele etmenin emek adına daha faydalı olacağı inancındayım. Çünkü ortaya konulan politika, sadece çalışanları değil, dul ve yetimi, işsizi, emekliyi, memuru bütün kesimleri ilgilendiriyor. Türk-İş camiası en kuvvetli sivil örgüttür. Türkiye'de 'eziliyorum' diyen herkesi kucaklayacaktır.
www.evrensel.net