88 bin aile konut bekliyor

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 17 Ağustos depreminden sonra 88 bin 190 hak sahibi ailenin konutunun oturulamayacak durumda olduğunu belirledi.

88 bin aile konut bekliyor
Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez, 17 Ağustos depreminden bu yana daire bazında 88 bin 190 hak sahibinin isim isim tespit edildiğini bildirdi. Üşenmez, deprem zararlarının saptanması için 1 Eylül'de bölgede tamamen yıkılan ya da oturulmayacak şekilde hasar gördüğü açıkça belli olan binalar ile bunlarının maliklerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığına bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce bir çalışma başlattıklarını bildirdi. Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın ise, depremzedelere yardımların ulaştırılmadığı ve eksikliklerin olduğu eleştirilerini "Gerçeği yansıtmıyor" diye yanıtlarken, çadır konusunun istismar edildiğini ve çadır işinden ticari anlamda yararlanmak isteyenlerin olduğu duyumlarını aldıklarını iddia etti.
Devlet Bakanı Şuayip Üşenmez ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Başbakanlık'ta düzenledikleri ortak basın toplantısında hükümetin 17 Ağustos depreminden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Devlet Bakanı Üşenmez, çalışmaların deprem bölgesindeki bütün il, ilçe, belde ve köylerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yürütüldüğünü belirtirken, çalışma bölgesinde görev yapan Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı hasar tespit komisyonları ile yakın işbirliği içinde yürütülen çalışmaların 40 birimde 548 personel ve 9 gün süre ile mesai mevhumu gözetmeksizin 45 bin adam/saat fiilen görev yapılarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Gölcük sorun yarattı
Gölcük Tapu Sicil Müdürlüğü'nün bulunduğu binanın tamamen yıkıldığını ve belgelerin enkaz altında kaldığını ifade eden Devlet Bakanı Üşenmez, "Bu siciller büyük bir titizlikle ve sabırla enkaz altından kurtarılmıştır. Gölcük ilçesine bağlı belde ve köylerinin bütün kayıtlarının bulunduğu bu sicillerin tamamı hiç bir zarara uğramadan kurtarılmıştır. Bir başka ifade ile (Canın yongası) olarak belirtilen taşınmaz mallara ilişkin her türlü hukuki belge, kayıt, senet ve siciller enkaz altından hiçbir zarar görmeden kurtarılmış ve tasnifleri yapılmıştır" dedi.
Gölcük'te yeni hizmet binasının kiralandığını ve bunun ardından tefriş ve yerleşimin sağlanacağını bildiren Bakan Üşenmez, tapu kütüklerinin Ankara'ya getirilerek cumartesi, pazar günleri 90 kişiye varan bir ekiple Çankaya Tapu ve Kadastro birimlerinde bilgisayar ortamına girişlerinin sağlandığını ifade etti. Deprem bölgesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenen geçici ve daimi yerleşim yerleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne önemli görevler düştüğünü dile getiren Üşenmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçici yerleşim yerlerinin özellikle Hazine arazisi olması arzu edildiğinden bunların kayıtlar üzerinden tespiti ile geçici yerleşim planlarının araziye uygulanması daimi yerleşim yerlerinde ise, imar planına altlık olmak üzere seçilen yerleşim alanlarındaki taşınmaz malların mülkiyet durumlarının belirlenmesi gerekmesi halinde afet kadastrosunun yapılması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Devletin hüküm ve tasarrufları altında bulunan kayıtsız yerlerin idari yoldan tescillerinin sağlanması, özel mülkiyete konu taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerini ve bu alanlar ile ilgili parselasyon planlarının araziye uygulanmasına yardımcı olunması oluşan parsellerin tescili ve daha sonra belirlenecek olan hak sahipleri adına devir ve temliki gibi çalışmaları içermektedir."
Her şey yolunda!
Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın ise, depremzedelere yönelik çalışmaların eksik ve yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri, "Gerçeği yansıtmıyor" diye yanıtladı. Sorunlar göz önünde olmasına karşın inkâr eden Aydın, deprem bölgelerinde ciddi bir çadır sorununun olmadığını iddia etti. Aydın, depremzedelere çadırların ihtiyaca göre dağıtıldığını belirtirken, yörede en büyük eksikliğin bilgi noksanlığı olduğunu söyledi. Koray Aydın, birtakım kişilerin çadır konusunu ticaret haline dönüştürdüğü duyumlarını bölgedeki muhtarlardan aldığını söyledi. Aydın, hükümetin çalışmalarına hız vermesi ile depremzedelerin daha da rahatlayacağını kaydetti.
www.evrensel.net