17 Mart 2020 12:13

Sağlık ve hukuk meslek örgütlerinden koronavirüs uyarısı: Cezaevlerinde önlem alınsın

Sağlık meslek örgütleri ve hak savunucuları tarafından koronavirüs salgınına karşı hapishanelerde acil önlem alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Sağlık meslek örgütleri ve hak savunucuları, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hapishanelerde acil önlem alınması gerektiği belirtildi.

Basın açıklamasına; Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Ses Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, Toplum Hukuk Araştırmaları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması İHD İstanbul Şubesinde yapıldı. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası adına Dr . Murat Ekmez, Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına Dr. Ümit Biçer, CISST adına  Berivan Korkut, ÖHD adına Av. Ferat Boğatekin, İHD İstanbul Şubesi adına Gülseren Yoleri katıldı.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasına ilişkin açıklamanın sonrasında pek çok kamu ve özel kurumunun olası bir virüs salgınına karşı önlemler almaya başladığı belirtilen açıklamada, "Hapishaneler kişisel alan ve hijyenin bulunmadığı kapalı kurumlardır. yoğun ve hareketli nüfus, hapishanelerin özellikleri ve organizasyonu bu tür salgınların yayılması için oldukça elverişli ortamlardır. Türkiye’de hapishanelerin mevcut kapasitelerinin çok üstünde insan nüfusu barındırması, fiziksel koşulların daha da ağırlaşmasına neden olmakta ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan önemli bir tehdit olarak durmaktadır. Bu gibi kapalı kurumlarda virüsün yayılmasının ne kadar ciddi problemler yaratabileceği hali hazırda İtalya ve İran hapishanelerinde görülmektedir. Hapishanelerdeki mahpusların ve hapishane personelinin; mahpus yakınlarının ve avukatların sağlığı sorununun bir halk sağlığı sorunu olduğu göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşların buralarda da gerekli önlemleri almaları gerekmektedir" denildi.

HAPİSHANEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER SIRALANDI

İnsan hakları savunucuları ve sağlık meslek odalarının açıklamasında, hapishanelerde gerekli önlemlerin alınması ve bu önlemlerin, insanlık onuruyla bağdaşır ve hak ihlaline yol açmayacak şekilde uygulanması gerektiğini ifade edildi. Açıklamada, hapishanelerde şu hususların dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı:

 • Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engellemek için kişisel hijyeni sağlamanın önemine dikkat çekilmektedir. Hapishanelerde mahpusların sağlıklarının korunabilmesi, bulundukları alan ve kendi kişisel temizliklerini sağlayabilmeleri için, acilen temizlik malzemelerinin kendilerine ücretsiz verilmesi sağlanarak parası olmayan mahpusların da temizlik ürünlerine erişimi sağlanmalıdır. Hapishanelerde de çevresel ve kişisel hijyenin sağlanması için gerekli önlemleri almak hastalığın yaygınlaşmasını önlemek için azami özen göstermek hapishane idarelerinin ve devletin temel sorumluğudur.
 • Hapishanelerdeki banyo, tuvalet gibi ortak alanların her gün dezenfekte edilmesi,
 • Mahpusların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesinin sağlanması, vitamin takviyesi yapılması,
 • Risk grubunda ve kişisel hijyenlerini sağlamakta yetersiz olan kronik hasta, engelli, yaşlı, çocuklu, hamile mahpusların adli kontrol yoluyla cezalarının ertelenmesi gündeme alınmalı aksi takdirde bu mahpusların kalabalık koğuşlar yerine kapasitesi ve hijyen koşulları uygun ortamlarda tutulmasının sağlanması,
 • İnfaz kanunun 16. Maddesi uyarınca sağlık sebebiyle infaz ertelemeye başvurmuş olan hasta mahpusların dosyalarının hızla incelenmesi ve acilen hapishane dışında tedavi olanaklarının sağlanması,
 • Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin önerileri ve uyarıları dikkate alınarak hapishanelerde görev yapan tüm personelin bilgilendirilmesi, atılması gerekli olan adımların ve uyulması gerekli olan kuralların belirlenmesi, mahpusların iletişim araçlarına erişimlerindeki kısıt dikkate alınarak ilgili personel tarafından bu bilgilerin paylaşılması,  
 • Hapishane içine girecek kişilerin salgını önlemek için uyması gereken hijyen kuralları ve alması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmesi, mahpuslarla temasın söz konusu olduğu durumlarda bu önlemlerin yanı sıra uygun ortam ve koruyucu malzemeler sağlanması,
 • Sağlık çalışanları başta olmak üzere mahpuslarla temas eden tüm çalışanlara koruyucu giysi ve malzeme temin edilmesi, özellikle risk grubunda olan çalışanlar başta olmak üzere tüm hapishane çalışanları için çalışma koşullarını da kapsayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması,
 • Kurumda düzenli ve yeterli sayıda sağlık personelinin bulunması (sayının arttırılması),
 • Tüm mahpus, hapishane çalışanı ve mahpus yakınlarından olası belirtiler gösteren kişilerin testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
 • Görüşlerin yapıldığı alanlarda mahpusların görüş haklarını ihlal etmeyecek şekilde hızla önlemlerin artırılması ve alanların sıklıkla dezenfekte edilmesi, mahpusların yakınlarıyla haberleşebilmesi için imkanların arttırılması,
 • Hapishanelere yakın yerlerde bulunan hastanelerde ve mahpuslara sağlık hizmeti verilen sağlık kurumlarında uygun - yeterli sağlık hizmeti verilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması,
 • Mahpusların sağlık kurumlarına ve hastanelere ring araçlarıyla değil; daha hijyenik ve sağlığa uygun araçlarla taşınması,
 • Sağlık gerekçesiyle alınacak önlemlerin mahpusların temel haklarını ihlal etmeyecek şekilde uygulanmasına  özen gösterilmesi,
 • Hapishanelerde corona virüs salgını ile ilgili alınan ve alınacak önlemler ile alınacak sonuçlar konusunda başta mahpusların aile ve avukatları olmak üzere kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi.

(HABER MERKEZİ)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
ÖNCEKİ HABER

Birleşik Metal-İş Gebze 2 Nolu Şube: İşçiler koronavirüs mücadelesinde belirleyicidir

SONRAKİ HABER

İİSŞP: İşçilerin sağlığı patronların insafına bırakılamaz, acil eylem planı yapılmalı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...