15 Temmuz 2018 12:24

MGK'nin yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanına bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin yapısı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlendi. Peki değişiklikler neler?

Fotoğraf: DHA

Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Cumhurbaşkanına bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin yapısı yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kuruluna, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre;

♦ Cumhurbaşkanına bağlı Genel Sekreterliğin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

♦ İki ayda bir toplanacak MGK'nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısıyla da bir araya gelebilecek.

♦ Kurul toplantıları Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılırken, Kurula Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

♦ Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.

♦ MGK kararları çoğunlukla alınacak, eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kurul kararları, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

♦ Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilecek.

♦ MGK Genel Sekreterliği görevleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının, gündeme girmesini istedikleri konular Cumhurbaşkanına sunulacak.

Öte yandan MGK Genel Sekreterliğinin görevleri şöyle belirlendi:

♦ Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak.

♦ Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak, toplantı tutanaklarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği usule göre tutmak.

♦ Toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarını imzalatarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına sunmak.

♦ Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek, basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

♦ Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.

♦ Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek, bu çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve yaptırmak.

♦ Bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak.

♦ Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Kurulun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

♦ Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmek.

♦ Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (Ankara/AA)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

Kararnameyle değiştirilen ÖSYM piyasayı gözetecek

SONRAKİ HABER

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa