15 Temmuz 2018 10:34

Savunma Sanayii Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan ve Cumhurbaşkanına bağlanan Savunma Sanayii Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı logosu

Paylaş

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname ile  Cumhurbaşkanına bağlı tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu. Kararnameye göre atama ululüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli, Cumhurbaşkanının onayıyla atanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren kararname ile Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

♦ Kararnameyle Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşacak.

♦ Başkanlık yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.

♦ Başkanlığın en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

♦ Savunma Sanayii icra Komitesi cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

♦ Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekaleten Komiteye başkanlık edecek.

♦ Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak.

♦ Komitenin sekreterya hizmetlerini Başkanlık yürütecek.

♦ Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

♦ Komite, savunma sanayisinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak.

♦ Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde devletin iştiraki için prensip kararı alabilecek.

♦ Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat verecek.

♦ Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

♦ Başkanlık, İcra Komitesinin aldığı kararları uygulayacak.

♦ Mevcut sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştıracak, teşebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak.

♦ Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek.

♦ İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlayacak. Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleyecek.

♦ Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit edecek.

♦ İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak.

♦ Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek.

♦ Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak edecek.

♦ Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek.

♦ Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

♦ Başkanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek.

♦ Atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli, Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Başkana devredebilecek.

♦ Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

♦ Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Başkanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına, Savunma Sanayii müsteşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii başkan yardımcılarına yapılmış sayılacak. (Ankara/AA)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

İsrail’den Gazze’ye büyük hava saldırısı

SONRAKİ HABER

Dünyanın en çok alkol tüketen ülkeleri açıklandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa