02 Eylül 2017 05:12

Sağlık yazboz tahtasına çevrildi

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, son yayımlanan KHK'yi değerlendirdi.

Paylaş

Birkan BULUT
Ankara

ATO Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, 694 sayılı KHK ile sağlık alanındaki değişiklikleri değerlendirdi. Bulut, sağlık alanının da eğitim gibi yazboz tahtasına çevrildiğini söyledi. 

694 sayılı KHK ile sağlık alanında getirilen değişiklikleri değerlendiren Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, yine parlamentonun devre dışı bırakılarak sağlık alanında köklü değişiklikler yapıldığına dikkat çekti. Sağlık çalışanlarını ve özlük haklarını yakından ilgilendiren bu tür değişliklerin KHK olarak çıkarılmasının Anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Bulut, “Sağlık Bakanlığının yeniden yapılanması, yönetici kadrolarının tamamının görevine son verilmesi, Devletin denetim yetkisinin sağlıkta özelleştirilmesi, ‘Sertifikalı Sağlıkta Kalite Değerlendiricileri’ adıyla ne olduğu belirsiz bir denetçi grubu oluşturulması, resmi ve özel bütün sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı tarafından planlanması, sağlık çalışanlarının ikincil çalışmalarının da bu planlamaya uygunluk bakımından Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilerek Bakanlığın iznine tabi tutulması, meslek kuruluşlarının etkinliklerinin kısıtlanması, organ nakli kurallarının yeniden düzenlenmesi gibi çok önemli kuralların yer aldığı bir mevzuatın, KHK’lerle düzenlenmesini yanlış buluyoruz. Bu konuların OHAL koşulları içerisinde değerlendirilmesi mümkün değildir” dedi. 

TBMM, SENDİKALAR VE MESLEK ÖRGÜTLERİNE SORULMADI

694 sayılı KHK’nin kamuoyu ve Meclisle paylaşılmadan; meslek örgütlerinin ve sendikaların görüşü alınmadan çıkmasını eleştiren Bulut, bu nedenle iktidarın ileride doğacak sorunlara deneysel yaklaşımlarla tekrar tekrar düzenlemeler yapması gerekeceğini belirtti. 

Böylece sağlık alanının da tıpkı eğitim alanı gibi yazboz tahtası haline çevriliğini kaydeden Bulut, Sağlık Bakanlığından akılcı ve demokratik kamu yönetimi anlayışıyla, üzerinde çalıştığı yasa taslaklarını meslek kuruluşları ve diğer ilgililerle resmi olarak paylaşmasını beklediklerini söyledi. Bulut, tarafların etkin katkılarını sunmalarına olanak sağlanmasını istedi. Bulut, 694 sayılı KHK’nin sağlık alanında getirdiği sonuçları önümüzdeki günlerde, hukukçular ve konunun uzmanlarının katkısıyla, kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. 

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Şiddetten ‘Nasıl Korunabilirdik?’

SONRAKİ HABER

Bursa’da hava kirli ama önlem yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...