‘İlaçta reklam sağlığa zararlı’

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaçta reklama olanak sağlayan girişimlere tepki göstererek, “İlaçta reklam sağlığa zararlıdır” dedi.


Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, ilaçta reklama olanak sağlayan girişimlere tepki göstererek, “İlaçta reklam sağlığa zararlıdır” dedi. Çolak, 54 yıllık örgüt kültürleri ve halk sağlığını üstün tutan mesleki bilinçleriyle, ilacın meta olarak görülüp, topluma tanıtımının serbest hale getirilmesine karşı mücadele edeceklerini ifade etti.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK) tarafından 26 Ağustos günlü Resmi Gazete’de yayımlanan RTÜK Reklam Yönetmeliği’nde, reçetesiz ilaçların topluma tanıtımı, yani reklamının önünün açıldığına dikkat çeken TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yönetmeliğin, “Uygulama Esasları” başlıklı 5. maddesinin (f) bendinde, “Reçete ile satışına izin verilen ilaçlar...” ibaresi kullanılarak, reçetesiz ilaçların reklamının önünün açıldığını ifade etti. Benzer girişimlerin daha önce de başvuruları ile iki kez yargıda durdurulduğunu hatırlatan Çolak, 1996 ve 2003 yıllarında kazandıkları davalara dikkat çekti.
Danıştay’da kazandıkları her iki davada da, “yasa koyucunun, ilacın diğer tüketim mallarından ayrı olduğu ve bu nedenle tanıtım faaliyetlerinin sağlık personeli ile sınırlı olması ve topluma yönelik reklamın kesinlikle yasaklanması gerektiği” yönünde karar çıktığına vurgu yapan Çolak, “İlaçta reklama izin veremeyiz” dedi.
‘İLAÇ META DEĞİLDİR’
Reklamın amacının, reklamı yapılan ürünün tüketimini artırmak ve tüketiciyi o ürüne yönlendirmek olduğunu hatırlatan Çolak, “İlacı halka ulaştıran eczacılar açısından ilaçta reklam, maliyetsiz bir gelir artışı olarak düşünülebilir. Oysa biz eczacılar, ilacın herhangi bir tüketim maddesi, hastanın da tüketici olarak düşünülmemesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.
Reçeteli ya da reçetesiz, ilacın reklamının yapılmasının tek sonucunun yanlış tedavi ve sağlıksızlık olacağının altını çizen Çolak, “Bizler, sağlık koşullarını iyileştirmeye yönelik çaba gösteren eczacılar olarak, ilacın ticari bir ürün olarak, hastayı müşteri olarak algılayan zihniyetin şiddetle karşısındayız” dedi.
Çolak, 54 yıllık bir örgüt kültürleri ve halk sağlığını her şeyin üstünde tutan mesleki bilinçleriyle, ilacı bir meta olarak gören ve satışı artırmak amacıyla ilacın topluma tanıtımını serbest hale getirmeye yönelik her türlü girişime, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da karşı olacaklarını bildirdi. Söz konusu yönetmeliğin iptalini ivedilikle yargıya taşıyacaklarını duyuran Çolak, “İlaçta reklama olanak sağlamak amacıyla yapılan girişimlerin yasal yoldan iptal edilmesi için gerekli işlemler sürdürülecektir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net