Kemer sıkma değil, boğaz sıkma paketi

Ekonomik krizden vurgunu rantiye vururken fatura krizin patlak verdiği günün ertesinde emekçi kesimlere çıkartıldı. Bir günde yüzde 50 oranında fakirleşen emekçilere hükümet ayrıca "kriz paketi" dayattı.

Kemer sıkma değil, boğaz sıkma paketi
Emekçinin üzerine çöken IMF programının yol açtığı ekonomik krizin faturası da yine emekçilere çıkartıldı. Hükümet program uygulanırken "fedakârlık" adı altında dayattığı politikaları bu kez "krizi aşma" adına bir kez daha gündeme getirdi. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'na göre, personel alımı durduruldu. Ek zamlar ve ödenekler yapılmayacak. Ayrıca sözleşmeli personelin işten çıkartılması da gündeme gelebilir.
Ekonomik krizden vurgunu rantiye vururken fatura krizin patlak verdiği günün ertesinde emekçi kesimlere çıkartıldı. Döviz kurunun serbest bırakılması ile daha ilk gün yüzde 50 fakirleşen emekçilere bir de hükümet "kriz paketi" dayattı.
Dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan talimata göre, kurum ve kuruluşlar, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve devlete ilave nakit ihtiyacına yol açmaması için harcamalarını, vize edilen harcama programı çerçevesinde gerçekleştirecek.
Ödeneklere kısıtlama
Kurumlar kesinlikle ek ödenek ile bloke edilen yüzde 2'lik ödenek için, kesinlikle serbest bırakma talebinde bulunamayacak. Bloke edilen diğer yüzde 3'lük ödeneğin kullanımına ise yılın son üç aylık dönemindeki gelişmeler çerçevesinde karar verilecek. Kamu kuruluşlarının yeni taahhüt ve projelere başlamalarını yasaklayan Bütçe Uygulama Talimatı ile getirilen bazı düzenlemeler şöyle:
- Teşkilat genişlemesine gidilemeyecek,
- Harcamalar üçer aylık dönem itibarıyla programlanıp, ödenekler dahilinde yapılacak, kullanılmayan tutarlar takip eden üç aylık dönemde kullanılabilecek. Erken ödenek kullanımı ise yapılamayacak.
-Bütçeli kuruluşlar vize edilmiş toplam 3 aylık ödeneklerini aşmamak üzere, her üç aylık dönem başından itibaren talimat beklemeksizin ödeme emri düzenleyebilecek.
Kurum ve kuruluş bütçelerinden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi ile İl Özel İdareleri ve fonlara aktarılmak suretiyle kullanılacak yatırım ödenekleri için aktarım talepleri, şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı'na gönderilecek.
- Yatırımlar için sadece "yatırımları hızlandırma ödeneğinden" ek ödenek talep edilecek, yedek ödenek tertibinden ise deprem yatırımları ile Plan-Bütçe Komisyonu'nda önergelerle kurumlara tahsis edilen ödenekler hariç, herhangi bir aktarma istenemeyecek.
-Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve denetiminde kalite yönetimi etkin bir şekilde sürece dahil edilecek.
Patronlar da hazırlanıyor
Hükümetin açıkladığı bu paketin patronları da harekete geçirmesi bekleniyor. Her kriz sonrasında "Zarar ediyoruz" feryatlarına başlayan patronların birçok iş kolunda TİS'lerin başladığı bir dönemde hem krizi hem de "fedakârlığı" bahane ederek sıfır zam dayatmasını gündeme getirmesi öngörülüyor.
Hükümetin kriz paketi
 • Personel ödeneklerinde artışa neden olabilecek zam, tazminat ve fazla mesai talebinde bulunulmayacak.
 • Geçici işçilerin sayıları ve çalışma süreleri kesinlikle uzatılmayacak.
 • Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde kişi sayısı ve görevlendirme süresi asgari düzeye tutulacak, bütçe ödenekleri de hiç bir surette aşılmayacak.
 • Seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ve kadro sayısı ile gün arasında bağlantı kurulacak, sayının üzerinde görevlendirme yapılmayacak.
 • Devam eden temizlik işleri kapsamında 2000 yılındaki işçi sayısı 2001'de artmayacak.
 • Firmalarda istihdam edilen elemanlar, temizlik dışında sekreterya, güvenlik, idari işler gibi hizmetlerde çalıştırılmayacak.
 • Yakıt, su ve elektrik kullanımında azami tasarruf sağlanacak, 2000 yılındaki kullanım miktarları aşılmayacak
 • Elektrik, su, doğalgaz, telefon, akaryakıt ve yakacak gibi giderlerin faturaları zamanında ödenecek.
 • 2001 yılı akaryakıt alım miktarı 2000 yılı seviyesini geçmeyecek.
 • Telefon, mobil telefon, faks, çağrı cihazı, cep telefonu ve benzeri haberleşme cihazlarının kullanımında azami tasarruf sağlanacak.
 • Özel görüşme bedelleri ilgililerden tahsil edilecek.
 • Başbakanlık tasarruf genelgesinde belirtilen unvanların dışındakilere cep telefonu tahsis edilmeyecek, bunlar için herhangi bir ödeme yapılmayacak.
 • Şehiriçi aramalarda normal telefonlar kullanılacak, başka türlü ulaşılamayan çok acil ve zorunlu haller dışında, cep telefonları aranmayacak.
 • Zorunlu kalmadıkça demirbaş yenilemesine gidilmeyecek.
 • Stoklardaki mevcut yedek parça ve kırtasiyeler tüketilinceye kadar yeni alım yapılmayacak.
  www.evrensel.net