Metal işçileri sorunlarını

   ve EMEP'i tartıştı

Metal işçileri sorunlarını ve EMEP'i tartıştı
Emeğin Partisi (EMEP) Aliğa İlçe Örgütü, 15 Ocak 2000 tarihinde yapılacak 2. Olağan Kongresi'ne birim konferanslarıyla hazırlanıyor. Aliağa'da bulunan Demirçelik fabrikalarında çalışan Habaş, İDÇ ve Ege Ketal fabrikalarından işçiler ile yapılan toplantıda, parti üyesi olan ve olmayan işçilerin katılımıyla sorunlar ve çözüm yolları; EMEP'in bölgedeki çalışmaları tartışıldı.
Bölgede sorunlar diz boyu
Farklı sorunların yaşanmasına karşın, birçok bakımdan aynı bölgede bulunan demirçelik fabrikalarında sorunların ortaklaştığı vurgulanan toplantıda, en büyük sorunun Türk Metal Sendikası'na güven duyulmaması olduğu tespit edildi. İşçiler, sendikanın tutumu nedeniyle işten atma noktasına gelindiğini, bu durumun defalarca yaşandığına dikkat çektiler. 1800 ve 1500 işçinin çalıştığı fabrikalarda sendikalı üye sayısının 300'ün altında olduğunu belirten işçiler; patronların taşeronlaştırma yoluyla sendikalı işçi sayısını azalttığını belirttiler. "Sözleşmeli" ve kapsam dışı işçiliğin de işçilerin örgütlenmesini önlemek için icat ediliğini belirten işçiler; bütün bunların Türk Metal'in bilgisi dahilinde ve patronla işbirliği içinde olduğunu öne sürdüler.
Bölgedeki bütün işçilerin "işten atılma" korkusu yaşadığı ücretsiz izinlerin uygulandığı ve krizin yükününün işçilere yıkıldığına işaret eden demir çelik işçileri, fabrikalarda tüm bölümlerinde uzun vadeli komiteleşme ve örgütlenme kararı aldılar.
Özellikle Habaş'ta son günlerde gündeme gelen sendikalı işçileri sendikadan istifa ettirme baskılarına karşı bunun yasadışılığı yönünde bir bilgilendirme çalışması yürütülmesi kararlaştırıldı. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne bu yönde şikâyette bulunan sendikanın duyarlı olması için zorlamanın dışında işyerinde sendikal örgütlülüğü güçlendirme kararı alındı. Toplantıda, işyerlerinde işyeri temsilcilerinin seçimle belirlenmesi için çalışma yürütülmesi de kararlaştırıldı.
EMEP değerlendirildi
EMEP'in bölgelerdeki fabrikalara yönelik çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, fabrika önünde işyerlerinde yaşanan sorunlara ilişkin dağıtılan bildirilere işçilerin ilgi gösterdiği ve bu çalışma sonucu son dönemlerde gerçekleştirilen toplantıların bir başlangıç olduğu kaydedildi. Daha fazla fedakârlık ve disiplin gösterilmesi zorunluluğu ile birlikte eğitim çalışmalarının mutlaka yapılmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca, fabrika önlerinde günlük işçi basını satışının örgütlenmesi ve ilçe kongresinde kongre kararı olarak biçimlendi. Patronun işçileri bölmesine karşı işçilerin birliğinin sendikada işçi denetiminin sağlanması için uzun vadede örgütlenme çalışması ve şubede örgütlü diğer işyerleriyle ilişkiler kurma kararı alındı. Kongre hazırlık kapsamında EMEP'i tüm işçilere anlatan broşürlerin dağıtılması işçilere partiye üye olma ve kongreye katılma çağrısı yapılması da karara bağlandı.
Aliağa İlçe Örgütü'nün, 2. Olağan Kongre çalışması kapsamında Petkim'de gerçekleştirdiği birim toplantısında da işyerlerinde yaşanan sorunlar, sendikal hareket, özelleştirme ve fabrikada parti çalışması tartışıldığı. Toplantıda, özelleştirme kapsamındaki Petkim'de sürdürülen çalışmaların devam ettirilmesi ve mevcut iş değerlendirilmesi uygulamasının "eşit işe eşit ücret" anlayışındaki yanlış anlaşmayı da ortadan kaldıracak biçimde yeniden ele alınması için yaygın bir propaganda yapılması kararlaştırıldı.
www.evrensel.net