20 Kasım 2018 04:00

'Hekimiz biz!'

Paylaş

Geçen hafta 13 Kasım günü gazetelerde, Türk Tabipleri Birliği’nin dev boyutlarda bir açıklaması yayınlandı. Gazete sayfasının yarısını kaplayan bu geniş metnin başlığı şöyleydi: HEKİMİZ BİZ! Bu başlığın altında ise son yıllarda öldürülen hekimlerin isimleri belirtiliyor, “Bir kez daha kahrolduk, bir kez daha isyan ettik sağlıkta şiddete. Ve bir kez daha seslendik yetkililere” diyerek SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÇIKARILSIN! dileğinin altı çiziliyordu.

Öte yandan, 30 Ekim 2018 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir yasa teklifi verilmişti. Bu haber önce, “Sağlıkta Şiddet Yasası Mecliste” diye yansıtılmıştı kamuoyuna.

Tabipler Birliği’ne göre, “44 maddelik Torba Kanun Teklifinin sadece 24’üncü maddesinde bir düzenleme görülüyordu. Hekimlerin yıllardır yasalaşmasını beklediği Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası ile hiçbir ilgisi olmayan, zaten olanın dışında herhangi bir yenilik içermeyen; ne hekim cinayetlerini ne de sağlıkta şiddeti bırakın önlemeyi, azaltmaya bile yaramayacak bir düzenlemeydi bu…Bir kez daha hayal kırıklığına uğradık. Bir kez daha üzüldük. Bir kez daha, Kanun Teklifini hazırlayanların sağlıkta şiddetin ne kadar büyük ve ciddi bir sorun olduğunu anlamadıklarını gördük! Sadece o değil, Hekimler ve Tababet, Yargısız İnfaz Edilmekteydi...” deniyor ve ayrıca, “kanun teklifinin 5. Maddesiyle kamu görevinden ihraç edilen hekimlere, haklarında hiçbir yargı kararı olmadığı halde, özel hastanelerde çalışma yasağı getirildiğini öğrendik. Yargı kararı olmadan, sübjektif güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle atamaları yapılmayan genç hekimlerin 600 gün boyunca hekimlikten alıkonulduğunu gördük. Altı yıllık tıp eğitimi sonunda kazanılan diplomalar fiili olarak iptal edilmeye, hekimlik yasaklanmaya çalışılmaktaydı.”

Tabipler Birliği’nin açıklaması şöyle sürüyordu: “Halkımıza ve TBMM’ye sesleniyoruz! Bizler tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan beri bu topraklardayız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak uzun yıllar süren eğitimimizden, zengin mesleki deneyimimizden gelen birikimimizle hastalarımız için çalışıyoruz.

Güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmaya, ölümlerle ve hastalıklarla mücadele etmeye, sağlık ve şifa dağıtmaya uğraşıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz.”

Son paragraf ise şöyleydi:

Bu Kanun Teklifi Derhal Geri Çekilsin;
HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ!
Türk Tabipleri Birliği

Bunca tepkiye neden olan kanun teklifi Meclisten geçti. Başta ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan hekimlerin özelde çalışmasını yasaklayan 5. maddeden geri adım atılsa da güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekim 450 gün bekleyecek. Genç bir hekimin 450 gün boyunca işsiz bırakılması kabul edilebilir mi?

Reklam
Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa