Yeniden imece


13 Şubat 2018 04:50

Geçen hafta verdiğim söze uyarak Yeniden İmece dergisi üzerine yazdığım tanıtım yazısını tamamlıyorum bugün. Öncelikle belirteyim ki, Yeniden İmece dergisi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin yayın organıdır ve bu yönüyle derneğin “iletişim aracı” olarak da işlev görür. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin genel merkezi İzmir’dedir, oysa çeşitli illerde 21 etkin şubesi bulunuyor. Şubelerin dağılımına bakarsak Ege Bölgesi ağır basar. Köy enstitülerinin yurt yüzeyindeki dağılımı öyle miydi? Dicle Köy Enstitüsü Diyarbakır’da, Ernis ise Van’da, birçoğu da yurdun köşe bucağına dengeli yayılmışlardı… 

“Yeniden İmece” dergisinin ana görevi, köy enstitülerinin kuruluş düşüncesini günümüze taşımaktır. Bunun başlıca göstergesi ise Cumhuriyetimizin devrimci eğitim politikalarını gündeme getirmek ve köy enstitülerinin önderlerini anarak bilinç tazelemektir. Dernek, çeşitli sempozyum kitapları ve köy enstitülü yazarlara, önderlere adanmış kitaplar da yayımlamış, ayrıca her bir köy enstitüsü için yayınlar hazırlamaya girişmiştir. Son çıkan kitap, Beşikdüzü Köy Enstitüsü. Bir zamanlar Eskişehir’deki köy çocuklarını ışıtan Çifteler Köy Enstitüsü kitabı ise çıkmak üzere…

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin köy enstitülerden esinlendiği “yaparak ve yaşayarak öğrenme”, “üretim için eğitim”, “katılımcı ve demokratik eğitim” gibi ana ilkeleri var. Yeniden İmece dergisi de günümüzün eğitim sorunlarına somut çözümler üretmeye çalışan bir yayın ve iletişim politikası yürütüyor. Derneğin kendi “Eğitim Platformu” çalışmalarının yanı sıra, diğer demokratik örgütlerle sürdürdüğü eğitim çalışmaları da var. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de yer aldığı LABEP (Laik, Bilimsel Eğitim Platformu) bu örgütler arasında. Derneğin Ankara Şubesi üyelerinden biri olarak hem Eğitim Sen hem Eğitim İş hem de Türk Eğitim Sen sendikalarına üye eğitimcilerin bulunduğunu hemen belirtmeliyim. Derneğimiz, tüm eğitim örgütleriyle işbirliğinden yana…

Dergiye dönelim: Yeniden İmece dergisi, dernek üyesi olsun olmasın, gönderilen bütün eğitim ve kültür konulu yazılara açıktır. Yayın kurulunun uygun gördüğü her tür yazı yayımlanabilir. Bütün bu demokratik yönleriyle Yeniden İmece, doğallıkla yurdumuzun “baskı sayısıyla da öne çıkan” dergilerinden biri olmuştur. Adresini yineliyorum: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Bulvarı, No. 3/1, Kat 7, No. 702, Konak/İzmir. Tel: 0232 935 3369, faks: 0232 256 5262.

www.evrensel.net