Tam gün yasası Mecliste kabul edildi

Tam gün yasası Mecliste kabul edildi

Sağlık örgütleri ve sendikaların karşı çıktığı 'Tam gün yasası' olarak adlandırılan Sağlık Torba Yasası Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi ve kanunlaştı.

Sağlık örgütleri ve sendikaların karşı çıktığı 'Tam gün yasası' olarak adlandırılan Sağlık Torba Yasası Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi ve kanunlaştı.

Meclis Genel Kurulu’nda, “Tam Gün Yasası” olarak adlandırılan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine 2013 Aralık ayında başlanmıştı.

SAĞLIK TORBA YASASINDA ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

* Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen haller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına” tabi olacak.
* Profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir ana bilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek. Ve hekimler mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek.
* Mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirecek. Sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilecek.

AİLE HEKİMLERİNE ACİL NÖBETİ
* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler ile aile hekimlerinin mesai saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapması düzenleniyor. Ayrı bir uzmanlık alanı olması gereken işyeri hekimliği, diğer hekimlerin sırtına yükleniyor.
* Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ayda en az 16 saat nöbet tutma zorunluluğu getiriliyor.
* Fakültede, devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde 5’ine kadar sözleşmeli profesör ve doçent istihdamı düzenleniyor. Bunlara döner sermayeden saat ücreti verilmesi seçme seçilme dahil pek çok akademik hakkın tanınmaması teklif ediliyor.

HEKİMLERE PARA CEZASI
* ‘Ruhsatsız hekimlik’ adı altında hekimlere 3 yıla kadar hapis cezası, 20 bin güne kadar da adli para cezası verilecek.
* Profesör olmak için üniversitede fiilen çalışma zorunluluğu kaldırılıyor, Sağlık Bakanlığında CEO olarak çalışırken, hastane yöneticiliği, başhekimlik yaparken profesör olunmasının önü açılıyor.
* Tıp fakültesini yurt dışında okuyan ya da bir biçimde yurt dışında çalışmış olanlara mecburi hizmet muafiyeti getiriliyor.
Gazetemiz baskıya girdiği sırada görüşmeler devam ediyordu. (HABER MERKEZİ)

 

www.evrensel.net