Yaşlılık=Muhtaçlık olmamalı

Yaşlılık=Muhtaçlık olmamalı
Yaşlılık=Muhtaçlık olmamalı

Fotoğraf: Ordu Büyükşehir Belediyesi/AA

74 milyonluk nüfusumuzun 7,4 milyondan fazlası yaşı 60 ve üzeri bireyler. TÜİK’nin yaptığı çalışmalarda 2023 yılında erkeklerde ortalama yaşam süresinin 75,8’e çıkması, kadınlarda 80,2 olması bekleniyor.


74 milyonluk nüfusumuzun 7,4 milyondan fazlası yaşı 60 ve üzeri bireyler. TÜİK’nin yaptığı çalışmalarda 2023 yılında erkeklerde ortalama yaşam süresinin 75,8’e çıkması, kadınlarda 80,2 olması bekleniyor.
Memleketimizde yaşlılıkla yoksulluk ve bakıma muhtaçlık neredeyse aynı anlama geliyor. Yaşlıların yüzde 90’ı aylık 500 TL’nin altında bir gelire sahip. Yaşlılıkta çok önemli olan emeklilik ve sağlık hizmeti yani sosyal güvenlik hizmeti bitirildi. Emekliler bugün bedelini ödemeden muayene olamıyor, ilaç alamıyor, tedavi olamıyor. Bütçe hesaplarında yok sayılıyorlar. SGK’dan aylık alan 10 milyonu aşkın emekli ve yaşlı insanın yüzde 80’inin geliri yoksulluk sınırının altında. Bunların yüzde 50’si de açlık sınırının altında gelirle yamaya çalışıyor. Düşük gelir düzeyi nedeniyle dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların pençesindeler. Yerel idareler, belediyeler, yardım kurumları nezaretinde vahşi piyasa koşullarına terk edilmiş durumdalar.
Başbakan “Anneniz, babanız, ebeveyniniz yaşlandığında onları kendi başlarına yaşamaya mahkûm etmeyin, beraber yaşamaya devam edin, aile kutsaldır. Yaşlılara devletten ve devletin kurumlarından önce ailenin sahip çıkması gerekir” diyor. Bu tabloyla gelecekte de yaşlılık=muhtaçlık denklemi devam edecek gibi görünüyor. Oysa yaşlıların ihtiyaçlarının “şefkat ve merhamete” sıkıştırılmadan karşılanması yerel yönetimlerin birincil görevlerinden.
-    Yaşlıları eve bağlamayan bir ulaşım ve kent planlaması yapılmalı. Yollar, yaşlıların günlük hareketliliğine engel olmamalı. Günlük yaşamının çoğunu kapalı mekanlarda geçiren kent yaşlısı açık havada yarım saat hiçbir engelle karşılaşmadan yürüyebilmeli, soluklanmalı, hayata karış(tırıl)malı! Kent; alışveriş, banka gibi zorunlu nedenlerle, yürüyüş, temiz hava, gezme, sosyo-kültürel nedenlerle dış mekanları kullanan yaşlılarını özgür kılmalı..
-    İnsan yaşamının son evresinde her türlü sağlık ve bakım hizmeti, hayatın diğer evrelerine görece daha da önemli. Bu hizmetlerin yaşlıların ulaşabileceği yerellikte ve nitelikli bir biçimde verilmesi şart. Belediyelerin yaşlılara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri mahalle düzeyinde yerelleşmeli
-    Yaşlıların bakım hizmetlerini karşılayacak huzurevi ve sosyalleşme mekanlarının sayılarının ve niteliklerinin artması gerekiyor
-    Yaşam boyu öğrenme, toplum olanaklarına erişme  fırsatlarının yaşamın ileri yıllarında da sağlanması, bireysel gelişme, kişisel tatmin ve iyi olma durumunun sürdürülmesi için yaşlıların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının giderilebileceği merkezler oluşturulması gerekiyor
-    Yaşlılara karşı her türlü şiddet ve ayırımcılığın ortadan kaldırılması için başvuru merkezlerinin çoğaltılması ve yaşlı kadınlar özelinde koruma ve bakım hizmetlerinin niteliklerinin artırılması gerekiyor.

 

İLGİLİ HABERLER

18 Kasım 2013 19:35
74 milyonluk nüfusumuzun 7,4 milyondan fazlası yaşı 60 ve üzeri bireyler. TÜİK’nin yaptığı çalışmalarda 2023 yılında erkeklerde ortalama yaşam süresinin 75,8’e çıkması, kadınlarda 80,2 olması bekleniyor.

Toplam Query: 28