17 Aralık 2019 15:52

Emekçiler, "güvenlik soruşturması" uygulamasına itiraz ediyor

AYM'nin "Anayasa'ya aykırı" diyerek iptal ettiği "güvenlik soruşturması" uygulamasının AKP eliyle tekrar Meclise sunulması, yurdun pek çok yerinde emekçiler tarafından protesto edildi.

Fotoğraf: Evrensel

Paylaş

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettiği "güvenlik soruşturması" şartının torba yasayla tekrar Meclis'e getirilmesi, emekçiler tarafından protesto edildi. İstanbul, Ankara, Adana ve Diyarbakır'da yaptıkları eylem ve etkinliklerle personel alımları öncesinde güvenlik soruşturması yapılmasına karşı çıkan emekçiler, "AYM'nin kararı uygulansın" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ İŞLERİNE DÖNENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

İstanbul Tabip Odası ve SES Şişli Şubesi, Anayasa Mahkemesi’nin “güvenlik soruşturmaları” hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından kamu emekçilerinin durumuna ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının 12 Eylül döneminde bile çalışma haklarından mahrum bırakılmadığına dikkat çekilerek AKP'nin güvenlik soruşturmasına yeni yollar aramasına kaşı mücadele edileceği vurgulandı. “Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı uygulansın” pankartı açan emekçiler, sık sık “Çalışma hakkı engellenemez”, “Mahkeme kararı uygulansın”, “AKP’nin memuru olmayacağız” sloganları attı.

Açıklamada ilk sözü İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk aldı. Öztürk, ülkenin büyük bir ayıbı olan güvenlik soruşturması için toplandıklarını söyleyerek “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Hiçbir yargı kararı olmadan memuriyetiniz engelleniyor. Hükümet özellikle kamuda kendisi gibi düşünmeyen, kendisine biat etmeyen kamu çalışanlarını tasfiye etmek için 15 Temmuz darbe girişimini kullandı. Gerek kanun hükmünde kararname gerekse güvenlik soruşturması yoluyla memuriyete girmesi engellendi. Güvenlik soruşturmasını geçemediği bahanesiyle, hukuka dayalı olmayan bir gerekçe ile 6 yıl tıp okumuş, binlerce sayfa okumuş insanların hekimlik yapmasını yasakladılar. 12 Eylül’de bile hekimlik yasaklanmadı. Hekimler, sağlık çalışanları, on binlerce kamu çalışanı mağdur edildi. Biz baştan beri haksız, hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Anayasa mahkemesi de bunu tescil etmiş oldu. Bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu tespit etti ama AKP zihniyeti,  herkesin uymakta olduğu anayasa mahkemesine, hukukun söylediği sözün arkasından dolanmaya çalışıyor. Yeni bir torba yasanın arkasına sığınıyor. Biz buna karşı mücadele ettik, ediyoruz. Tek bir arkadaşımızın bile mesleğini icra etmesinin önündeki engeller kalkana dek mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"KARARA UYUN!"

SES İstanbul Şubeler Platformu adına konuşan Abuzer Aslan, Anayasa Mahkemesinin kararının bir an önce uygulanması gerektiğini belirtti. Aslan, “En üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin kararı uygulanmayacaksa, hangi mahkemenin kararı uygulanacak? Olacak iş değil. Eğitimi, çalışma hakkını almış insanları çalıştırmamak hangi vicdana sığar! Mahkemenin vermiş olduğu karara uyun, arkadaşlarımızın iadesini sağlayın” dedi.

"MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ülkenin emekçileri, kamu çalışanları olarak güvencesizlik kıskacı altında olduklarını belirten KHK ile mesleğinden ihraç edilen Asistan Hekim Mihriban Yıldırım, “OHAL sürecinden sonra buna bir de KHK ile ihraçlar ve güvenlik soruşturması eklendi. Ben asistan hekimdim, bir gecede ihraç edildim. Çalışma ve eğitim hakkım engellendi. Benim gibi yüzlerce insan bu süreci yaşadı. Güvenlik soruşturmaları tamamı keyfi, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, istihbarı, yalan yanlış bilgilerle dolu. Biz eğitim hakkımız, çalışma hakkımız için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT ETMEK NE ZAMAN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ?"

Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu ise ülkenin temelinin anayasa olduğunu vurguladı ve AYM'nin söz üyle tartışmaların bitmesi gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, "Binbir zahmetle elde edilen diplomaların engellenmesine hiç kimse karar veremez, bu hak en despotik ülkelerde bile yok" diye ifade etti.

"Doktor nasıl bir güvenlik sorunudur?" sorusunu soran Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Hastanede hasta muayene ederken mi güvenlik sorunu oluşturuyoruz. Ameliyat etmek ne zaman milli güvenlik sorunu haline geldi?

"DERHAL GÖREVLERİNE İADESİ ANAYASAL ZORUNLULUKTUR"

Konuşmaların ardından ortak açıklamayı okuyan İlknur Ayık, bu ülkede kamu çalışanlarının tepesinde "Demokles'in kılıcı" gibi sallanan tehditler olduğuna dikkat çekti ve güvenlik soruşturmasının tamamıyla hukuksuz bir "fişleme" uygulaması olduğuna işaret etti. Askeri cunta döneminde bile hekimlere engel konulmadığının altını çizen Ayık, 15 Temmuz darbe girişimini "Allah'ın lütfu!" olarak görenlerin sağlık çalışanlarını mesleklerin men ettiğini belirtti. Ayık, "Daha da ileri gittiler. İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatına uyarak devlet memuriyetiyle hiçbir ilgisi olmayan, yıllardır 'sözleşmeli' olarak çalışan aile hekimlerinin sözleşmelerini feshetti" diye konuştu. “AYM kararları her kurumu, her kuruluşu ve kişiyi bağlamaktadır” diyen Ayık, “Güvenlik soruşturmaları bahane edilerek atamaları yapılmayan ve mesleklerini icra etmelerine izin verilmeyen yeni mezun hekimlerin, memuriyete alınmaları engellenen veya memuriyetten çıkartılan sağlık çalışanlarının, sözleşmesi feshedilen kamu görevlilerinin AYM’nin bu iptal kararı sonrası derhal görevlerine atanması anayasal zorunluluktur” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)


"KAMUDA ÇALIŞMAYA DÖNÜK BİR SINIRLAMA"

Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu, gerçekleştirdikleri basın açıklamasında hükümeti ivedilikle adım atmaya çağırdı.

Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu, gerçekleştirdikleri açıklamada güvenlik soruşturması nedeniyle çalışma ve eğitim hakkı ellerinden alınanların derhal görevlerine başlatılmasını istendi. Açıklamayı okuyan ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasının baskıcı ve anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak kullanılageldiğini belirterek Türkiye’de de kimi özgünlükleriyle uygulandığını söyledi. OHAL dönemiyle birlikte söz konusu uygulamanın bütün kamu hizmetleri ve kamu personeli için geçerli hale getirildiğini dile getiren Karakoç, düzenlemenin kamuda çalışma ve kamu hizmetine girmeye yönelik ciddi bir sınırlama getirdiğini ifade etti.

Karakoç, gelinen noktada Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 tarih ve 2019/65 sayılı kararı ile düzenleme için iptal kararı alındığını hatırlatarak Resmi Gazete’de de yayınlanan bu karar ile güvenlik soruşturmalarının dayanak maddesinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Hukuki engelin kalkmasına karşın güvenlik soruşturmaları nedeniyle işlrinden uzaklaştırılanların atamalarının hala yapılmadığını ifade eden Karakoç, hükümeti AYM kararını uygulamaya davet etti. Karakoç, “Hükümeti meslektaşlarımızın atamalarının yapılması, görevlerine başlatılmaları yönünde ivedilikle adım atmaya çağırıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)


“GEREKLİ ADIMLAR ATILMALIDIR”

Adana Tabip Odası ve SES Adana Şubesi yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında AYM’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin iptal kararının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesini istedi.

SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, yaptıkları ortak basın açıklamasında OHAL ilanı sonrasında getirilen “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını” öngören düzenlemenin AYM tarafından iptal edildiğini hatırlatarak güvenlik soruşturmalarına son verilmesini istedi.

2016’da OHAL KHK’si ile kamuda işe alınacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaya başlandığını hatırlatan Hilal,   “Toplumsal yaşamda derin etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması için Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak verdiğimiz hukuksal ve fiili mücadelenin de sonucunda ortaya çıkan AYM iptal kararı tüm toplumu ilgilendirmekte ve kamu görevinde güvenlik soruşturması uygulamasına son vermektedir” dedi.

AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmasını isteyen Hilal, güvenlik ve arşiv araştırmasına son verilerek hekimlerin yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal atanmasını, sözleşmesi feshedilen hekimlerin görevlerine iade edilmesini, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatılmayan tüm sağlık çalışanlarının görevine başlatılmasını, açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarının da karşılanmasını istedi.

Kamu görevine atamama işlemlerine karşı açılan davalarda İdare Mahkemeleri tarafından ivedilikle iptal kararları verilmesi gerektiğini vurgulayan Hilal, “İdarenin, AYM kararının gerektirdiği düzenlemeleri acilen yerine getirmesini bekliyoruz. Bizler de bu süreci yakinen takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)


"EMEKÇİLER GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ, İŞE BAŞLATILMALI"

SES, TTB, Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi’nin oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Platformu, İl Sağlık Müdürlüğü önünde AYM’nin iptal kararı sonrasında AKP tarafından tekrar Meclise getirilen “güvenlik soruşturması”na dair basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gönül Adıbelli, toplumsal yaşamda derin etkileri olan bu uygulamanın kaldırılması için hukuk mücadelesi verdiklerini belirterek, AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmasını ve yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımların atılmasını istedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)


AYDIN SAĞLIK PLATFORMU: AYM KARARI UYGULANSIN

Aydın Tabipler Odasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Aydın Tabipler Odası Başkanı Hakan Karagözlü de AYM kararının uygulanması gerektiğinin belirterek "Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir. Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarına derhal son verilmelidir. 667 sayılı konunun 48/8. Maddesi kapsamında komu görevine atamama işlemlerine karşı açılan davalarda İade Mahkemeleri tarafından ivedilikle iptal kararı verilmelidir” dedi.  (Aydın/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Erdoğan: Petrolü beraber çıkaralım, mültecileri yaptığımız evlere yerleştirelim

SONRAKİ HABER

Putin, Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında espri yapan Rus komedyen ülkesinden kaçtı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...