Özelleştirmeye karşı ortak tepki: Yağan yağmuru üreticiye satacaklar

İzmir ve Adana’da bir araya gelen meslek odaları ve üretici örgütleri şeker fabrikalarının ve sulama sularının özelleştirilmesine tepki gösterdi.

05 Nisan 2018 16:50
Paylaş

İzmir ve Adana’da bir araya gelen meslek odaları ve üretici örgütleri AKP Hükümetinin 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararına tepki gösterdi. Sulama sularının özel şirketlere devrine yol açacak torba yasaya da tepki gösterilen açıklamalarda, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından toprakların da uluslararası şirketlere satılacağına dikkat çekildi.

Toplantıya TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi’nin yanı sıra TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Saadet Çağlın, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Üyesi Hasan Cengiz Yazar, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi Üyesi Adil Ümit Tüzen de katıldı.

SU METALAŞTIRILACAK

Açıklamayı okuyan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ferdan Çiftçi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle orman köylüsüne ve ülke ekonomisine darbe indirildiğini dile getirdi. Yeni torba tasarıyla ormanların, arazilerin ve suların özelleştirileceğine de dikkat çeken Çiftçi: “Ülkemizin şeker gereksinimini karşılamanın yanı sıra tarımı ve çiftçiyi kalkındıran şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesi toplumun her kesiminde haklı tepkilere ve endişelere yol açıyor. Şeker pancarı; tarımının gelişmesinin, modern tarım tekniklerinin uygulanmasının, tarım sanayisinin ve kırsal kalkınmanın temel direğidir. Torba tasarıyla bir veya birden çok havzadaki su varlıklarının gerçek ve tüzel kişilere su kullanım izni verilerek tahsis edilmesi yoluyla özelleştirilmesinin önü açılmak istenmektedir. Torba tasarıyla canlıların en temel hakkı olan suyun metalaştırılması yönünde yeni bir adım daha atılmaktadır. Yani tasarı açık bir biçimde, ‘Gökten yağan yağmurun birikmesi, düşen karın erimesiyle oluşan suları şirketler çiftçiye para karşılığı satacak’ diyor. Halkın ortak varlığı olan su varlıklarımız sermayeye peşkeş çekilemez. Çiftçiye fahiş fiyatla sulama suyu satılması tarıma ve üretime vurulmuş büyük bir darbedir” dedi.

‘TOPRAKLAR KÜRESEL SERMAYEYE GEÇECEK’

Hazırlanan tasarıyla sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin önce DSİ’ye sonra yerel yönetimlere ve özel sektöre devrinin önünün açılacağını söyleyen Çiftçi, “Bu hizmetlerin özel sektöre devredilmesi, tarlalara su saati takılmasıyla birlikte zaten üretim yapmakta zorlanan çiftçilerin tümden kırsaldan ve toprakta mülkiyet değişimine yol açacak. Topraklarımız küresel tarım sermayesinin eline geçecek ve ülkemiz gıda güvencesinden yoksun, açlıkla terbiye edilen bir ülke haline gelecek” dedi. (İzmir/EVRENSEL)


ÜRETİCİYE VE KÖYLÜYE DARBE VURULUYOR

Adana’da ZMO Adana Şubesi, KMO Güney Bölge Şubesi, Tarım Orkam-Sen, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye Ziraatçılar Derneği de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ve suyun ticarileştirilmesine tepki gösterdi. ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, şeker fabrikalarının ve suların özelleştirilmesi, suyun ticarileştirilmesinden en büyük zararı, üretici ve yoksul halk kesimlerinin göreceğine dikkat çekti. Yapılmak istenenlerin, uzun dönemde uluslararası sermayenin ve küresel çıkar çevrelerinin amaçlarına hizmet edecek politika ve tercihli uygulamalar olduğunu ifade eden Karademir, “Sorumluları uyarıyor, bu durumu kabullenmediğimizi ve takipçisi olacağımızı kararlılıkla ifade ediyoruz” dedi.

Özelleştirme adı altında ülkenin yağma ve talana açıldığını ifade eden Karademir,  “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi aynı zamanda, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansımasıdır” dedi.

Sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin önce DSİ’ye sonra yerel yönetimlere ve özel sektöre devrinin önünün açılmak istenmesine tepki gösteren Karademir, bu durumu da kabul etmeyeceklerini vurguladı. (Adana/EVRENSEL)

ÖNCEKİ HABER

Gün Matbaa sahibinin de aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı

SONRAKİ HABER

Konya'da 6 gün içinde 3 yeni obruk oluştu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa