12 Aralık 2017 04:41

Hakkımız olan kadroyu istiyoruz

PTT çalışanı bir taşeron işçi, Evrensel'e yazdığı mektupla ayrım yapılmadan hakları olan kadroyu istediklerini dile getirdi.

Hakkımız olan kadroyu istiyoruz

Paylaş

PTT çalışan taşeron bir işçi
İstanbul

Merhaba

Ben PTT’de yıllardır taşeron olarak çalışan bir işçiyim. Yıllardır PTT özelinde, son birkaç yıldır da devletin tüm kurumlarında çalışan taşeron emekçiler için kadro vaatlerinin verilmesiyle umutlanıp durduk.

Son günlerde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Çalışma Bakanının yaptığı “Ayrımsız, tüm taşerona kadro verilecek, taşeron kalmayacak” yönlü açıklamaları ile umutlarımız gerçek oluyor diye sevindik. Seviniriz elbet, bizler yıllarca kadrolu arkadaşlarımızla aynı işyerinde aynı şartlarda aynı işi yaptığımız halde eşit hak ve ücretten, güvenceden faydalanamıyorduk. Neredeyse bizi açlık sınırında yaşamaya mahkum edecek ücret alıp, güvencesiz çalıştırıldığımız yetmiyormuş gibi bir de herbirimiz üzerinden taşeron firmalar kazanıyordu. Şunu anlamamız gerekiyor ki kadro bize sunulan bir lütuf değil; ana sütü gibi helal olan gasbedilmiş hakkımızdı. Artık hakkımız olanı alacağız, biz de karnımızı doyurabileceğiz, çoluk çocugumuza biraz daha iyi şartlar sunabileceğiz düşüncesi elbette sevindirdi bizleri. Ancak çok sürmeden bu tasarının bazı kurumları kapsamadığı, taşeron kardeşlerimizin bir bölümünün bu kapsam dışında bırakıldığı açıklamaları yapıldı ki benim de bünyesinde çalıştığım PTT de bu kapsam dışı 69 kurumun içinde sayılıyor. Yüz binlerle ifade edilen, aileleri de hesaba katarsak milyonları bulan bu kapsam dışı bırakılan taşeron kardeşlerimizin durumu ne olacak, böyle bir ayrıma maruz bırakılacak mı gerçekten, net bir şey bilen söyleyen yok.

Günlerdir süren bu sancılı bekleyişi bitirmek adına yetkili ağızdan bir açıklama gelmiyor. 12 maddenin belirleyiciliğinden bahsediliyor ama içeriğini bilen açıklayan yok. Neden? Bu devletin kurumlarına emek veren yüz binlerce taşeron çalışanın ne olup bittiğini anlamaya, durumunun ne olacağını bilmeye hakkı yok mudur?

Diğer kurumların durumunu çok bilmemekle birlikte kendi kurumumla alakalı şunları söyleyebilir/sorabilirim (Bu bilgiler kurumumuz çalışanlarını resmi temsil yetkisi olan Türkiye Haber-İş Sendikasının resmi sitesinde de bulunmaktadır):

* Kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamındaki PTT AŞ,

* 6772 sayılı yasa gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen tediye (ikramiye) alan PTT AŞ,

* Çalışanının 657 Devlet Personeli Kanununa göre yargılaması yapılan PTT AŞ,

* Memur sendikasının örgütlü olduğu PTT AŞ,

* Personel alımını KPSS üzerinden yapan PTT AŞ,

* Kamu ihalelerinde iadeli taahhütlü evrak olarak evrakı kabul edilen PTT AŞ,

* Kamu gözetiminde olan Varlık Fonu’nun bütün hisselerine sahip olduğu PTT AŞ nasıl oluyor da KİT kapsamına sokularak taşeronun kadroya alınması çalışmasından ayrı tutulmak isteniyor?

Ben bu maddeler çerçevesinde kurumumdaki tüm taşeron çalışanların kadroyu hak ettiğini biliyorum ve hakkım olanı istiyorum.

Benzer şekilde devletin diğer kurumlarındaki taşeron kardeşlerimiz de kendi kurumlarındaki durumlarını karşılaştırmalı, bilmeli ve bu işin peşini bırakmamalıdır.

Her şeyden önce Hükümet ve Çalışma Bakanlığı durumu netleştirmek adına o 12 maddeyi açıklamalıdır. Bunu sır gibi saklamanın sebebi nedir? Kendi durumumuzla ilgili neden belirsizliğe mahkum ediliyoruz?

Bizler taşeronlar olarak yıllardır hakkımız olanın, kadrolu olabilmenin mücadelesini veriyoruz. Onurumuzla çalışıyor, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bugün artık bu mesele öyle laçkalaştı ki, kendini bilmez kişilerin “Sabah kadroluydunuz akşama kalmadan taşerona geçmişsiniz” diye alay etmelerine maruz kalır olduk. Bizler emeğiyle, alın teriyle çalışarak evine ekmek götüren insanlar olarak, umutlarımızla geleceğimizle oynanmasına, üzerimizden siyaset oyunu sahnelenmesine, “bunu kadroya alırım, şunu almam” yaklaşımlarına izin vermeyeceğiz.

Tüm taşeron kardeşlerimizle birlikte ayrım yapılmadan hakkımız olan kadroyu istiyoruz. Emeğin ve haklılığın gücüne sahibiz. Ve şu saatten sonra hepimiz hakkımız olan kadroyu alana kadar, kamuda şu veya bu sınıflamaya sokulmadan tek bir taşeron çalışanı kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz.

ÖNCEKİ HABER

Tuvaletlerdeki sifonları bile kapattılar

SONRAKİ HABER

İzmir ve Adana'da çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa