İşçi direnişlerinde iletişim pratikleri

İşçi direnişlerinde iletişim pratikleri

15. Sosyal Bilimler Kongresi’nde SEKA, TEKEL ve Metal Direnişi örneklerinde iletişim pratikleri tartışıldı

Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD) tarafından düzenlenen 15. Sosyal Bilimler Kongresi devam ediyor. Kongrenin son gününde, yine birçok konuda eş zamanlı oturumlar yer aldı. 

İşçiler,Sendikalar ve Direniş başlığını taşıyan 79. Oturumda, ilk olarak SEKA, TEKEL ve Metal Direnişi örneklerinde iletişim pratikleri tartışıldı. 

Oturumun ilk sunumunda, neoliberal politikalar ve mevcut yasalarla grev hakkı elinden alınan ve sendikalaşması engellenen işçi sınıfının, direniş anında iletişim araçlarıyla nasıl örgütlendiği ve ana akım ve alternatif medyada sınıfın temsili konusuna da yer verildi. 

GREV VE DİRENİŞLERDE KADIN DENEYİMLERİ

Oturumun ikinci sunumu, Mine Dilan Kıran tarafından Grev ve Direnişlerde Kadın Deneyimlerini Tekel Direnişi Örneğinde İncelemek başlığıyla gerçekleştirildi. Kıran, toplumsal yaşamın her alanında erkeklere göre daha az yer alan kadın emeğinin, görünmeyen emek olarak da ailede ev ve bakım hizmetleri olarak devam ettiğini söyledi. Kadının, hayatın her alanında ikincil konumda bırakılması gibi direniş sırasında da pasif ve ikincil konumda olmasının beklendiğini söyleyen Kıran, kadınların bu konuma karşı mücadele verdiğini, birçok grev ve direnişte yer aldığını dile getirdi. 

Kıran, yaptığı 13 görüşmeden elde  ettiği bulgulara göre, grev ve direnişlere katılan kadınların ilk kez kendileri için bir şeyler yaptıklarını hissettiklerini, direnişin kendilerini hayata karşı güçlendirdiğini ifade ettiklerini ve mücadelenin yalnızca erkeklerin yaptığı bir şey olmadığını kavradıklarını belirtti. 

DİSK'İN KURULUŞUNDAN 15-16 HAZİRAN'A FABRİKA İŞGALLERİ

Oturumun 3. sunumu, DİSK'in Kuruluşundan 15-16 Haziran'a Fabrika İşgalleri: Sendikayı Savunma Eylemlerinden 15-16 Haziran Direnişine başlığıyla Meliha Kaplan tarafından gerçekleştirildi. Kaplan, 1967-1970 yılları arasında birçok fabrikada toplu iş sözleşmelerinde yaşanan uyuşmazlıklar, yetki mücadeleleri  ve sendikal faaliyetler sebebiyle işten çıkarmaların  ve sendika seçme özgürlüğünün engellenmesinin sonucunda birçok işgal eyleminin gerçekleştiğini söyledi. Fabrika işgallerinin büyük kısmının amacının, işyerlerindeki sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra mücadeleci sendikayı savunmak ve sendikaya sahip çıkmak olduğunu ifade eden Kaplan, bu işgallerin emek tarihi ve DİSK'in mücadele tarihi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. 

1970 öncesindeki, Derby Lastik Fabrikası, Emayetaş Fabrikası, Türk Demir Döküm Fabrikası ve Gamak Fabrikası işçilerinin işgal eylemlerine değinen Kaplan, 1970 yılının ise adeta işçilerin mücadele yılı olduğunu dile getirdi. Kaplan, 1970 yılında Sendikalar Kanununda yapılmak istenen değişikliğe karşı 15-16 Haziran'da gerçekleşen direnişte, işçilerin büyük kısmının, işgallerin yaşandığı fabrikalardaki işçiler olduğuna dikkat çekerek 15-16 Haziran'a giden süreçte yaşanan işgal eylemlerinin önemine vurgu yaptı. (Ankara/EVRENSEL)
 

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 14:54
www.evrensel.net