30 Eylül 2017 18:23

Sendikalar MTV zammına tepki gösterdi

Petrol-İş, DERİTEKS ve Birleşik Metal-İş sendikaları, yeni vergi zamlarına tepki gösterdi: Gelir adaletsizliği artacak.

Paylaş

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan yeni vergi zamlarına tepkiler sürüyor. Vergi zamlarına yazılı açıklamalar yaparak tepki gösteren Türk-İş’e bağlı Petrol-İş ve DERİTEKS ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, vergi artışlarının gelir adaletsizliğini daha da bozacağına dikkat çekerek vergi adaletsizliğinin son bulmasını istedi.

Torba kanun içerisinde Meclis'e sunulan düzenlemenin gelir dağılımı adaletsizliğini daha da artıracağı ifade edilen Petrol-İş açıklamasında şunlara değinildi: Bu zamların ekonomideki kötü gidişi makyajlamak, dikiş tutmayan bütçeyi yamamak ve günü kurtarmak adına yapıldığı açıktır. Toplumun geniş kesimlerinde tepki uyandıran bu düzenlemeyi meşrulaştırmak adına, elde edilecek gelirden Savunma Sanayii Fonu’na daha fazla aktarım yapılacağı da belirtilmektedir. Hükümet, bölgemizde artan tehditler karşısında sağduyulu politikalar izlemek yerine, savaş ekonomisi tedbirlerine başvurduğunu ima etmektedir. Söz konusu tedbirlerin birlikte değerlendirildiği orta vadeli programda (OVP) ise hükümetin üç yıllık özelleştirme geliri hedefi 30 milyar lira olarak belirlenmiştir. Hükümet, bu adaletsiz düzenleme ve koyduğu özelleştirme hedefiyle, asıl olarak çalışanlara, emekçilere yeni yükler bindirmekte ve ülkemize yıllardır büyük değerler kazandıran kamu iktisadi teşebbüslerini (KİT) tasfiyeye hazırlanmaktadır.

'GELİR ADALETSİZLİĞİ DAHA DA ARTACAK'

"Düzenlemede, çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan vergi oranı yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmaktadır” denilen açıklama şöyle devam etti: Gelir vergisi tarifesindeki bu artış, özellikle sendikalı ve toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde çalışanları doğrudan etkileyecektir. Sözleşmelerde alınan artışlar, bu vergi zammı ile kesilecektir. Bilindiği gibi ülkemizde gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin üçte ikisi zaten ücretliler tarafından ödenmektedir. Artık bir zulme dönüşen bu yük, son düzenlemeyle iyice artırılmaktadır. Aynı düzenlemede bazı dolaylı vergi kalemlerinde de artış yapılması, ücretlilerin cebinden çıkan vergileri daha artıracaktır. Toplam vergilerin içerisinde yüzde 70’ler düzeyine ulaşan mal ve hizmet üzerinden alınan yani yapılan harcamalardan kaynaklanan dolaylı vergiler, vergi sistemindeki adaletsizliklerin bir diğer nedenidir. Zengin ile yoksuldan aynı oranda alınan bu vergiler, yoksul kesimler lehine düzenlenmesi gerekirken hükümet tarafından yine artırılmaktadır.

'BU VERGİ DÜZENLEMELERİ YENİ ZAMLARI TETİKLEYECEK'

Düzenlemenin Anayasa’nın “Vergi ödevi” başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” ilkesine aykırı olduğu söylenen açıklamada şunlara dikkat çekildi: Vergi ve gelir adaletsizliğini daha da bozacaktır. Üstelik bu vergi düzenlemeleri, ekonomide yeni zamları tetikleyecek, enflasyonu ve hayat pahalılığını artıracaktır. Alın teri ile çalışan emekçilerin kazancı, daha eline geçmeden tırpanlanacaktır. Vergide yeni haksızlıklara izin verilmemeli, düzenleme derhal geri çekilmelidir. 

'HÜKÜMETİN SORUMSUZ HARCAMALARININ FATURASI HALKA KESİLEMEZ'

Özelleştirmelere de değinilen açıklamada şunlara yer verildi: Hükümet, ekonomiye en büyük darbe olan özelleştirme plan ve uygulamalarından vazgeçmelidir. Ekonomide yanlış politikaların ve hükümetin sorumsuz harcamalarının faturası halka kesilemez. Söz konusu vergi düzenlemelerinden ve zamlardan vazgeçilmeli, ücretliler üzerinde artık taşınmaz bir yük haline gelen vergi kesintileri iptal edilmelidir.

PATRONA VERGİ AFFI, İŞÇİLERE VERGİ ZAMMI

“Yapılan zamlardan anlaşılacağı üzere işçilere ve emekçilere yapılan vergi zammı, sermaye kesimlerine yapılan zamdan daha fazla. Böylece hali hazırdaki adaletsiz vergi düzenlenmesi daha da adaletsiz hale getirilmiştir” denilen DERİTEKS açıklamasında şunlara değinildi: Yeni vergi düzenlemelerinin çalışma hayatına olumsuz etkileri olacaktır. Kıt kanaat geçinen ve ciddi borç yükü altında olan emekçilerden daha fazla vergi alınmasını düzenleyen tüm düzenlemeler geri çekilmelidir. Bugün bir asgari ücretli çalışan kadar bile devlete vergi ödemeyen ve ayrıca milyarlarca liralık vergileri affa uğratılan koca şirketler duruyorken işçilerden daha fazla vergi almak insafsız bir uygulamadır. Bu uygulama derhal geri çekilmeli, işçiler ve emekçiler üzerindeki ağır vergi yükünün adaletli bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

'VERGİDE ADALET SAĞLANMALIDIR'

“Motorlu taşıtlar vergisine yapılan yüzde 40’lık zam ile gelir vergisi dilimlerinden üçüncü dilim olan yüzde 27’lik dilimin yüzde 30’a yükseltilme hedefi kabul edilir değildir. Vergide adalet sağlanmalıdır” denilen Birleşik Metal-İş’in açıklamasında "Ülkemizde gelir vergisinin yükü ücretli çalışanlardadır. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin yaklaşık üçte ikisi ücretliler tarafından ödenmektedir. Vergilerin büyük bölümünü işçiler öderken geliri ve serveti işçilerle kıyaslanamayacak olan bir avuç sermayedar ise vergi ödememektedir. Bu durum TUİK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan araştırmaya da yansımış ve en zengin yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 arasındaki farkın açıldığı görülmüştür. Vergi adaletsizliği işçileri en çok mağdur eden konular arasındadır. Bunun yanı sıra vergi dilimlerindeki adaletsizlik de kanayan yarayı derinleştirmektedir. Gelirlerine göre işçiler yıl içerisinde ilk dilim olan yüzde 15’lik dilim sonrası sürekli olarak daha yüksek vergi vermekte ve böylece gelirleri azalmaktadır. Ücreti ile yaşayanların, işçilerin daha fazla mağdur edilmesine, yoksullaşmasına, gelir adaletsizliğine maruz kalmasına son verilmelidir” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

CHP Milletvekili Bircan ile eşi, trafik kazasında yaralandı

SONRAKİ HABER

Uzun soluklu bir mücadele: Kadın hareketi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa