Tükel: Tabip Odası başkanlığı yapmak ihraç nedeni mi?

Tükel: Tabip Odası başkanlığı yapmak ihraç nedeni mi?

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Diyarbakır Tabip Odası başkanlığı yapan 5 sağlıkçının KHK'lerle ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır’da konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, darbecilere karşı başlatılan sürecin, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüştüğünü söyledi. Diyarbakır Tabip Odası başkanlığı yapan 5 ismin mesleklerinden ihraç edildiğini söyleyen Tükel, toplam 2775 hekimin görevlerinden ihraç edildiğini kaydetti.

Türk Tabipler Birliği (TTB) KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen hekimler için Diyarbakır’da basın toplantısı düzenledi. KESK, DİSK, TMMOB, İHD, THİV, Diyarbakır Barosu ve Mardin Tabip Odası’nın da katıldığı açıklamada, KHK ile Diyarbakır Tabip Odası başkanlığını yapmış 5 hekimin de ihraç edilmiş olmasına dikkat çekildi. 

Açıklamada konuşan TTB merkez konseyi başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “ Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’ndan 5625, üniversitelerden 5295 kişi olmak üzere toplam 106 bin kişi kamudan ihraç edilmiştir. İhraç edilen hekimlerin sayısı Sağlık Bakanlığı’ndan 1576, tıp fakültelerinden 1199 olmak üzere toplam 2775’tir. Diyarbakır’da ihraç edilen hekimler açısından dikkat çekici nokta ise kamu çalışanı olup da Diyarbakır Tabip Odası başkanlığı yapmış arkadaşlarımızın 1’i dışında hepsinin ihraç edilmesidir. Bu durum Tabip Odası başkanlığı yapmış olmanın ihraç nedenleri arasında yer alıp almadığı sorusunu akla getirmektedir.Hekimlerin ve akademisyenlerin haksız hukuksuz bir biçimde görevlerinden alınmaları ne OHAL ne de darbe girişimiyle ilişkilendirilebilir” dedi.

“Üye ve yöneticimiz olan hekimler iyi hekimlik değerlerini savundukları, emek barış ve demokrasi mücadelesi vermiş oldukları için hedef seçilmişlerdir” diyen Tükel, “Hekimlerin ihraçları halkın sağlık hakkına erişimini engelleyerek, nitelikli sağlık hizmeti verilmesini engellemiştir. Yine bu ihraçlar öğrencilerin ülkemizin değerleri olan bilim insanlarından yararlanmasını, iyi ve donanımlı hekim yetişmesini engellemiştir. Kamudan ihraç edilenlerin büyük çoğunluğunun darbeyle ilişkilerini ortaya koyan hukuki kayıtlar ve bir soruşturma yapıldığının belgeleri bulunmamaktadır. Kamuda yürütülen darbe soruşturmaları hukuk kuralları içinde titizlikle yapılmalı, haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir. Üyelerimizin ve arkadaşlarımızın göreve geri dönmesi için hukuksal ve örgütsel olanaklarımızı seferber edip dayanışmayı büyüteceğimizi ilan ediyoruz” dedi.

DİYARBAKIR’DA 307 SAĞLIKÇI İHRAÇ EDİLDİ

Diyarbakır Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Şerif ise demokrasinin hüküm sürdüğü ülkelerde bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin yüksek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Diyarbakır Tabip Odasının demokrasi talebi bu gerçeği şiar edinmekten gelmekte ve ağır çatışmalı dönemlerde bizleri siyasal iktidarların hedefi haline getirmektedir. KHK’ler haksız hukuksuz bir biçimde muhalif kesimlere yönelik cadı avına dönüşmüştür. Diyarbakır’da 307 sağlıkçı 130 hekim ihraç edilmiştir. OHAL ve haksız hukuksuz ihraçlar bir ana önce son bulsun, barış, demokrasi ve iş güvencemiz daim olsun.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2017 15:41
www.evrensel.net