Birleşik Metal-İş Başkanlar Kurulu Bursa’da toplandı

Birleşik Metal-İş Başkanlar Kurulu Bursa’da toplandı

BİRLEŞİK Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulunu Bursa’da toplayarak Bosch fabrikasında yaşanan gelişimleri ve gündemdeki konuları değerlendirdi.Başkanlar Kurulu öncesinde basın toplantısı düzenleyen DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 2012 dönemi sözleşme sürecini 4 Mayıs’ta Çalı

Başkanlar Kurulu öncesinde basın toplantısı düzenleyen DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 2012 dönemi sözleşme sürecini 4 Mayıs’ta Çalışma Bakanlığına yetki başvuruları yaparak başlattığını söyledi.

MESS işyerlerindeki temsilcilerle Gönen’de bir haftalık bir çalışma yürüttüklerini belirten Serdaroğlu, “Birleşik Metal-İş bu sözleşme döneminde de metal işçilerinin gerçek taleplerini, işçilerle birlikte ortaya çıkaracak ve sonuna kadar bu taleplerin gerçekleşmesi mücadelesinin öncülüğünü üstlenecektir” diye konuştu.

SENDİKA SEÇMEK HAKTIR

“Sendika seçme özgürlüğü diye bir kavram vardır. Bu sadece bir kavram değil. Bu aynı zamanda işçiler için yaşamsal önemde bir gereksinimdir. İnsanlar beğenmedikleri evden taşınma özgürlüğüne sahiptirler, geçinemedikleri eşlerinden ayrılma hakkına sahiptirler, üye oldukları siyasal partilerden istifa etme hakkına sahiptirler. Ama gelin görün ki, Bursa’da Bosch işyerinde işçilerin beğenmedikleri sendikayı değiştirme hakları yok denilmektedir.

Bu hakkı kullanmaya kalktıklarında, işyeri yetkilileri tarafından ellerindeki işlerin Bursa’dan alınacağı tehdidiyle karşılaştılar” diyen Serdaroğlu, sendika değiştirme hakkını kullanan işçilere baskı yapıldığını kaydetti.

Bosch işçilerinin büyük bir bölümünün Birleşik Metal-İş üyesi olduklarını belirten Serdaroğlu, toplusözleşme yetkilerinin de kendilerinde olduğunu söyledi.

Çalışma Bakanlığını da uyaran Serdaroğlu, “Biz son 30 yıldır sendikal alanda çok sayıda mide bulandırıcı sürece tanık olduk. Bu kez yanıtımız çok sert olur. Herkes elindeki verilere göre ve hiçbir etki altında kalmadan hareket etmelidir” dedi.

İşçileri ilgilendiren gündemdeki yasal düzenlemelere de değinen Serdaroğlu, Toplu İş İlişkileri Kanunu ve Ulusal İstihdam Stratejisi yasalarının işçilerin hayatını yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

“Ulusal istihdam stratejisinin amacı güvencesiz ve geçici işçiliği yaygınlaştırmaktır. Bunun temel aracı ise işçilerin alınıp satılmasının aracı olan Özel İstihdam Bürolarıdır. İşçinin birden fazla işverene bağımlı kılınması demek olan geçici işçilik, sendikaların kökünün kurutulması anlamına gelmektedir” diyen Serdaroğlu, sendikal haklar konusunda adım atmayan hükümetin söz konusu işçi sınıfının kazanılmış hakları olunca pervasızlaştığını söyledi. (Bursa/EVRENSEL)

www.evrensel.net