Hekimler ‘şiddet’in  peşini bırakmayacak

Fotoğraf: AA

Hekimler ‘şiddet’in peşini bırakmayacak

TÜRK Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Gaziantep’te, görevi başında Ersin Arslan’ın katledilmesinin hekime yönelik şiddeti tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığını bildirerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durdurulana kadar eylemlerin süreceğini belirtti.Yapılan açıklamada, Ersin Arslan’ın

TÜRK Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Gaziantep’te, görevi başında Ersin Arslan’ın katledilmesinin hekime yönelik şiddeti tüm çıplaklığıyla ortaya çıkardığını bildirerek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet durdurulana kadar eylemlerin süreceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, Ersin Arslan’ın öldürülmesinden bu yana geçen iki haftada sağlık çalışanlarına yönelik şiddette azalma olmadığı, aksine neredeyse artış olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Bu tablo herkese sorunun münferit, sıradan olmadığını, ciddi ele alınması gereken bir konu olduğunu, kısa sürede sonuç almanın zorlukları nedeniyle vakit geçirmeksizin adım atılması gerektiğini göstermektedir. Bu anlamda ilk adım konunun muhataplarının yani hekim/sağlık çalışanlarının kurumlarının toplantıya çağrılması, güncel görüşlerine başvurulması olmalıdır” denildi.

‘MECLİSİN HAREKETE GEÇMESİ OLUMLUDUR’

Arslan’ın ölümünden sonra, Meclis’te sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddetin araştırılması ve önlenmesi için Araştırma Komisyonu kurulması kararı alınmasının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı, şikayet olmaksızın kolluk güçlerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar hakkında işlem yapmasına olanak sağlayan genelgenin de olumlu bir adım olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 28 Nisan 2012’de çıkarılan, Sağlık Bakanlığı personeline uygulanan şiddete karşı yaptırımları içeren bir yönetmelik çıkarıldığına dikkat çekilerek, yönetmeliğin yalnız Sağlık Bakanlığı çalışanlarını kapsaması ve hatta Bakanlık bünyesindeki taşeron işçileri kapsamamasının yanlış olduğunun altı çizildi. Açıklamada, “TTB kamu-özel bütün kurumlarda görevi başında ve/veya görevi nedeniyle karşılaşılan olaylar karşısında idarenin hukuki yardım yapmasının doğal görevi olduğunu değerlendirmektedir. Her halükarda bu yönetmeliğin çıkması da bir olumluluk olup emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van Milletvekili Özdal Üçer’in bir hekime uyguladığı şiddet sonrası, BDP’nin Üçer hakkında nasıl bir yaptırım uygulayacağının da merak edildiği belirtilen açıklamada, TTB’nin olayın takipçisi olmaya devam edeceği hatırlatıldı.

‘EYLEMLER SÜRECEK’

Hekimlerin şiddete karşı tepkilerini göstermeye devam edecekleri bildirilen açıklamada, Mayıs ayı boyunca Ersin Arslan’ın bıçaklandığı gün ve saatte, yani her Salı 12.45’te, kamu-özel bütün sağlık kurumlarında 15 dakikalık oturma eylemi yapılacağı kaydedildi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net