Gençliğin varlığını hissettirdiği 1 Mayıs…

Gençliğin varlığını hissettirdiği 1 Mayıs…

Mersin ilinde 1 Mayıs’ların en coşkulusu yaşandı. Gençlerin yoğun olarak katılımı, yaşanan coşkulu kutlamada belirleyici oldu.Mersin’de 2012 1 Mayıs kutlamasına gençlik damgasını vurdu dersek yanlış olmaz.  Gençliğin varlığını hissettirdiği 1 Mayıs kutlamasına, cam fabrikası işçileri, liman işçileri, ambar iş&cc

İbrahim İşler

Mersin’de 2012 1 Mayıs kutlamasına gençlik damgasını vurdu dersek yanlış olmaz.  Gençliğin varlığını hissettirdiği 1 Mayıs kutlamasına, cam fabrikası işçileri, liman işçileri, ambar işçileri, belediye işçileri, metal ve petro kimya işçileri de sendikalarıyla 1 Mayıs’taki yerlerini almıştı.
KESK’e bağlı sendikaların hepsi katılım gösterirken Eğitim Sen yoğun katılımı ile dikkat çekiciydi.
BDP ve CHP’nin ilk kez bu kadar güçlü bir katılım gösterdiği 1 Mayıs mitinginde CHP’liler ve BDP’liler kortejinde “Türk Kürt kardeş AKP kalleş” sloganlarının birlikte atılması dikkat çekiciydi. Siyasi partiler üçüncü güçlü katılımdı ve Emek Partisi korteji en güçlü katılımı oluşturuyordu.
Mersin 1 Mayıs’ın tek eksiği, esnek çalışan, sendikasız, güvencesiz, taşeronda ve özel sektörde çalışan işçilerin 1 Mayıs’a katılamamış olmasıydı. 1 Mayıs resmi tatil günü olmasına rağmen Serbest Bölge başta olmak üzere irili ufaklı atölyelerde işçiler çalışıyordu.

GENÇLİĞİN DAMGASINI VURDUĞU 1 MAYIS

Mersin’de 1 Mayıs’a gençliğin yoğun katılım göstereceği miting hazırlıklarında görülüyordu. 1 Mayıs öncesi, Mersin Üniversitesi’nde öğrencilerin yaptığı kutlamada bunun işaretini vermişti.
Mersin 1 Mayıs’ında ağırlıklı olarak bir gençlik kitlesi vardı. Hemen hemen her siyasi hareketin pankartı arkasında gençlik kitlesinin katılımı ve coşkusu hissediliyordu.
Gençliğin ve ardından işçilerin katılımı, toplumsal muhalefetin geleceği bakımından da önemli bir umut veriyordu. Gençlik kitlesinin siyasallaşması ve 1 Mayıs’a bu kadar kitlesel katılması geleceğini nerede gördüğü bakımından önemliydi.
Neredeyse tamamı işçi ve emekçi ailelerden gelen öğrenci, işsiz ve işçi gençler, öfkeleriyle, inançlarıyla, talepleriyle ve geleceğe olan umutlarıyla alana gelmişlerdi. Okullardaki idare baskılarını, üniversitedeki, özel güvenlik, polis baskısını, paran kadar eğitimi, çalıştıkları yerlerde yüzyüze geldikleri horlanmanın, itilmenin, kakılmanın öfkesini haykırıyorlardı. Daha güzel bir yaşama duydukları özlem, her gün kafalarına vurularak gelecekleri ellerinden alınan düzenle olan çatışma onları 1 Mayıs da meydana çağırmıştı.
Öfkeyle ve inançla haykırdıkları her slogan, taşıdıkları döviz ve pankartlarda yer alan talepleri ve başaracaklarına olan güven bütün canlılığıyla 1 Mayıs alanında görülüyordu. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü, Mersin için umut günü, gelecek günüydü.

www.evrensel.net