Bir hafta geçti hâlâ önlem yok

Fotoğraf: AA

Bir hafta geçti hâlâ önlem yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB) hasta yakını tarafından bıçaklanan Ersin Doktor’un ölümünün birinci haftasında Bakanlığın gereken tedbirleri almamasını eleştirdi. Konuyla ilgili gerekenlerin yapılmaması halinde eylem ve iş bırakmalarının süreceğini açıklayan TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, şiddete uzun süre sessiz kalan Sa

‘SORUN CİDDİYE ALINMADI’

TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu, yetkililer tarafından gereğinin yapılması için bir haftalık sürenin geride kaldığını hatırlatarak, “Ne yazık ki bugüne kadar yetkililerce ve konunun doğrudan muhattabı olan Sağlık Bakanlığı’nca sorun ciddiye alınmamış ve olağan olaylar olarak değerlendirilmiştir” diye konuştu.

‘BAKANIN SAMİMİYETİ KUŞKULU’

Bilaloğlu, gereğini yapmayan Sağlık Bakanı’nın BDP’li milletvekilinin hekime şiddet uygulamasının hemen ardından söylediği “Kim ki hekime/sağlıkçıya bir fiske vurursa karşısında beni bulur” sözünün samimiyetinin kuşkulu olduğuna dikkat çekti. Bilaloğlu, bakanın aynı duyarlılığı bir yıl önce Diyarbakır’da kaymakamın saldırısına uğrayan kadın doktora veya iktidar partisi milletvekilinin kendisini kapıda karşılamadığı için tehdit ettiği ve ardından görevden alınan doktora göstermediğini hatırlattı.

İKTİDAR DİLİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ

“İş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağmsızlık” taleplerinin hekimlik mesleği için “gelecek güvencesi” anlamına geldiğini belirten Bilaloğlu,  “Hasta ve hasta yakınlarının tepkileri bu koşullardan kaynaklanmaktadır. Saldıranların  kullandıkları dil ise iktidarın ve yetkililerinin saldırgan dilidir. İktidarın bu konuda kendisini gözden geçirmesi gerekmektedir” dedi.

BU SÖZLER HÜKÜMET YETKİLİLERİNİNDİR!

Toplantıya katılan Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Özden Şener ise hükümet yetkililerinin şimdiye kadar doktorlar için söylediği sözleri tek tek hatırlattı: “Doktor efendiler”, “tuzu kuru doktorlar”, “bunlar paragözdür”, “doktorların eli halkın cebinde”, “ben sabit ücret ödesem, bu doktorlar çalışmaz”. Tüm bu sözlerle hasta ve hasta yakınlarının doktorlara karşı kışkırtılmaya çalışıldığına dikkat çeken Şener, hükümetin sistemli bir şekilde hekimleri “halkın gözünden düşürme” politikası uyguladığını ifade etti. Şener, “Eğer onların dediği gibi bu sistemden yüzde 76’lık bir memnuniyet varsa, neden hasta yakınları doktorları dövüyor” diye sordu.

ERSİN DOKTOR HER SALI ANILACAK

TTB, Ersin Doktor’un bıçaklandığı Salı günleri saat 12:45’te sağlık kuruluşlarında etkinlikler yapacak. Sağlık Bakanlığı’nın yasa maddesi ile ilgili bir adım atılmaması halinde önümüzdeki 30 Nisan Pazartesi gününden itibaren konunun hekimler arasında imzaya açılmasını sağlayacaklar. Sağlıkçılar illerde sağlık hakkı meclislerinde konunun sağlık dışı kurumlar tarafından da değerlendirilmesini isteyecek, sürecin savsaklanması halinde miting, iş bırakma gibi eylemlerini devam ettirecek. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net