İş, eğitim ve barış için mücadeleye

İş, eğitim ve barış için mücadeleye

Emek Gençliği Merkez Konferansı 7-8 Nisan tarihleri arasında “İş ve Eğitim Hakkı, Barış ve Özgürlük İçin Birleşiyoruz” şiarıyla  Ankara’da yapıldı. Birimlerden başlayarak örgütlenen Emek Gençliği Merkez Konferansı’na 47 ilden 300’e yakın delege katıldı.Her milliyetten; işçi, işsiz

Elif Ergin / Erdi Tütmez

Her milliyetten; işçi, işsiz, öğrenci ve köylü gençlerin seçtiği delegelerin katıldığı konferansta, Ortadoğu’daki emperyalist müdahaleler, Kürecik’te kurulacak olan radar üssü, 4+4+4 eğitim modeli, “dindar/kindar nesil” projeleri, anadilde eğitim, günlük işçi basını ve gençlik dergisi, işsizlik, uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele tartışılan konular arasındaydı.

PARASIZ EĞİTİM, DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE

Semtlerinden, atölyelerinden, üniversitelerinden ve liselerinden gelen gençlerin konferanstaki konuşmalarında coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Konferans kürsüsünde Kürt gençlerin taleplerini anadillerinde belirtmeleri, iki dilli yaşamın güzel bir örneği niteliğindeydi.

Türkiye gençliğinin gazete ve televizyonuyla günlük bir faaliyet yürüterek örgütlenmesi gerektiği de tartışılan konular arasındaydı. Konferansta tartışılan önemli bir diğer konu ise liselilerin 4+4+4 eğitim modeline yönelik eleştirileri ve parasız eğitim-sınavsız üniversite taleplerinin vurgulanmasıydı. Üniversitelerdeki baskı ve terör ortamına dikkat çeken üniversiteli gençler de yeni dönemde YÖK’süz ve demokratik üniversite talebinin yükseltileceğini söyledi.

Direnişte olan Billur Tuz, Savranoğlu, Kampana ve Hey Tekstil işçilerine de selam gönderen gençler, birimlerinde direnişte bulunan işçiler için çalışma yürüteceklerini vurguladı. 2 gün boyunca konferansta sorunlarını ve geleceklerini tartışan gençler, AKP Hükümetinin sürdürdüğü savaş politikalarına karşı en geniş gençlik kesimleriyle birleşilmesine; barış ve özgürlük için anti-emperyalist mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

EMPERYALİST SAVAŞA KARŞI BARIŞ

Emek Gençliği 6. Konferansının açılış konuşmasını Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan yaptı. Gürkan’ın konuşması gençlerin sloganları ve alkışları eşliğinde gerçekleştirdi. Hükümetin Ortadoğu’da emperyalist güçlerin taşeronluğunu yaptığını belirten Gürkan, Türkiye gençliğinin savaşa itildiğini söyledi. Gürkan, gençliğin önündeki ilk görevin emperyalist savaşa karşı barışı savunmak olduğunu belirtti. Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Gürkan, “Bizim, işçi sınıfı, kadınlar ve gençlik içerisinde nasıl bir anayasa istediğimizi anlatmamız gerekir. Anayasa ile oluşturulacak toplumsal düzen iş hayatımızdan, eğitim hayatımıza kadar her yeri etkileyecek. Dolayısıyla gençliğin de söz söyleyen sadece söz söylemekle kalmayan , onların planladığı gidişata dur diyebilecek ve bunu tersine çevirebilecek, bu iradeyi ortaya koyabilecek bir tartışma platformunda yer alması gerekiyor” dedi. Gürkan, ayrıca  68 gençlik hareketinin 60’lı yıllarda yükselen işçi hareketiyle büyüdüğünü ve sonrasında gençliğin kurtuluşunu işçi sınıfının kurtuluşunda gördüğünü hatırlattı. Gürkan, “Dolayısıyla gençlik geçmişte işçi sınıfının kurtuluşu açısından üzerine düşen görevi  yapmıştır ve gelecekte de bu görevin üstesinden geleceğini düşünüyorum” dedi.

‘TÜRKİYE SURİYE’DEN ELİNİ ÇEK’ ÇAĞRISI

Emek Gençliği 6. Konferansı ABD emperyalizminin, AKP taşeronluğuyla Suriye ve İran üzerinde yürüttüğü savaş politikalarının tartışıldığı bir süreçte toplandı.

Konferansta, Ortadoğu’daki işgallere karşı antiemperyalist cephenin oluşması gerektiği vurgulandı. EMEP MYK Üyesi Mustafa Yalçıner, gençliğin önünde büyük sorumluluklar olduğunu belirtti. Yalçıner, “Biz kendi gericilerimizin Suriye’nin içişlerine burunlarını sokmalarına, orada kargaşa yaratmalarına karşı çıkmalıyız” dedi. Yalçıner, hükümetin emperyalistleri arkasına alarak uyguladığı politikalara karşı “ Türkiye Suriye’den elini çek” denilmesi gerektiğini vurguladı.

GENÇLİK OLMADAN ANAYASA OLMAZ

Konferansa katılan gençler yeni anayasa tartışmalarına talepleriyle katılacaklarını sık sık konuşmalarında belirtti. Afyon Delegesi Mazhar Uzbek, muhalif güçlerin baskı altında olduğu bir dönemde demokratik anayasa tartışmalarının her alanda yapılması gerektiğini ifade etti. Uzbek, AKP’nin öğrenci konseylerinde yürüttüğü çalışmalarla gençleri etkilemeye çalıştığını da belirtti. Hasan Yavuz ise askeri diktatörlük döneminde oluşan anayasanın bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Emek Gençliği 6. Konferansınaa katılan delegeler antidemokratik anayasaya karşı demokratik ve halkçı bir anayasanın nasıl olması gerektiğini birimlerinde tartışma ve mücadele etme kararı aldı. (HABER MERKEZİ)


ROBOSKİ’NİN SORUMLULARI YARGILANSIN

Leyla Alma: Benim kuzenlerim Roboski’de yaşamını yitirdi. Hükümet tarafından verilen parayı kabul etmiyorum. Uludere katliamı sonrasında adaletin hızlı işlemesini diliyoruz. Hayat TV’ye ve Evrensel’e gerçekleri yansıttığı için teşekkür ediyorum.

ANA DİLDE EĞİTİM İSTİYORUZ

Agit Aral Bal: Çalışmalarımızın devam etmesinde kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bölgede anadil talebi üzerinden konferansımızı gerçekleştirdik. Biz bölgede Kürtçe istiyorsak batıda da Türkçe’nin üzerindeki baskıya karşı mücadele etmeliyiz. Karşımızda Osmanlı atına binmiş, Amerika kılıcı sallayan bir hükümet var.

KÜRT GENÇLİĞİNİ SUSTURAMADILAR

Umut Yeğin: Hükümet halkı beklenti içine sokmada gayet başarılı. Kürt açılımında da böyleydi. Ancak samimiyetsizliği KCK tutuklamalarıyla kendisini gösterdi. Uludere, Pozantı, Newroz... Hükümet bu dönem Kürt halkının kitlesel bir şekilde alanlara dökülmesinin kamuoyunda görülmesini istemiyor. Yeni strateji diyorlar. Burada da Kürt halkının taleplerini görmezden gelen bir çerçeve çiziliyor. Kürt gençliği için yıllardır “ne istediği bilinmiyor” deniliyordu. Kürt halkı özerklik tavrını koymuştur. Bizim Kürt halkının kendi kaderini tayini konusunda koşulsuz bir desteğimiz var. Bölge Emek Gençliği olarak da ulusal mücadelenin içerisinde yer alıyoruz. Aynı zamanda Kürt halkının ekonomik talepleri de söz konusu. Nihai hedefimiz; işçi sınıfının iktidarıdır. Hakkari’de Yüksekova’da Cizre’de gençler Emek Gençliğiyle ve sosyalizm fikriyle tanışmıştır.

DİRENİŞİ, ALANLARIMIZDA ANLATACAĞIZ

Direnişte olan Hey Tekstil ve Billur Tuz işçilerinin mücadelesi konferansta coşkulu bir şekilde selamlandı. Liselerde, üniversitelerde işçilerin direnişini anlatacaklarını belirten gençler, işçilerin direnişlerinde sonuna kadar onlarla olacaklarını belirttiler. İzmir/Çiğli bölgesinden konuşan Bulut Filik, işçilerin hakları için direndiğini belirterek, “ Çiğli 50 bin işçinin çalıştığı bir işçi havzası. Billur Tuz işçileri de hakları için 96 gündür direniyor. İstanbul’da Hey Tekstil işçileri direniyor. Gençlik de buralarda işçilerin mücadelesinin içinde. Sonuna kadar işçilerle kol kola olmaya devam edeceğiz”dedi.

YUNANİSTAN GENÇLİĞİNDEN MESAJ

Yunanistan’da PASOK-AB ve IMF’nin ortak yürüttüğü kemer sıkma politikalarına karşı mücadele eden Komünist Özgürlük Hareketi (NKA) ise Emek Gençliği 6. Konferansına mesaj gönderdi.  NKA’nın Türkiye’de Emek Gençliği’nin yürüttüğü mücadelenin Yunanistan’da yürüttükleri mücadeleye destek olduğunun belirtildiği mesajda şunlar dile getirildi: “Komünist Özgürlük Hareketi, Emek Gençliğinin kapitalizmin tarihi dönüm noktasında gerçekleştirdiği konferansına militan selamlarını gönderiyor. Sermaye ve emperyalizmin acımasız saldırılarına karşı, gençlik ayakta ve başka bir dünya için mücadele ediyor. Bizler sermayenin Türkiye’deki temsilcisi  Erdoğan hükümetinin gerici politikalarına karşı konferansınızdan yaratıcı bir mücadele kararlılığı ile çıkacağınıza inanıyoruz. Bizler, kapitalizmin işçi sınıfı ve gençlik yığınlarının haklarına yönelttiği saldırılarına karşı, topyekün bir mücadele örüyoruz. Türkiye’de sürdürdüğünüz mücadele PASOK -AB ve IMF politikalarına karşı büyük bir destek oluşturmaktadır. Tüm bunların ışığında konferansınıza başarılar diliyoruz.”


* Üniversitelerde, lise ve atölyelerde gençliğin demokratik talepleri etrafında anayasa tartışmalarının örgütlenmesini ve bu alanda yürütülen mücadelenin birleştirilmesi. Gençlik içinde nasıl bir anayasa, Üniversite gençliği içinde “nasıl bir üniversite, nasıl bir anayasa” çerçevesinde kurultay, konferans vb. etkinliklerle bir kampanya yürütülmesi

* Kürt sorununun demokratik ve halkçı çözümü, bu kapsamda Kürt halkının demokratik taleplerinin kabul edilmesi ve Bölgesel özerklik hakkının tanınması için mücadele etme

* Ortadoğu halklarını hedefe koyan egemenlerin dış politikası karşısında içerde ve dışarıda savaşa karşı mücadelenin yükseltilmesi, gençliğin, barış ve özgürlük için antiemperyalist mücadelesinin güçlendirilmesi

* Bilimsel sosyalizm temelinde ideolojik eğitim seferberliği kararı ile, bu akımlara karşı bulunduğu her alanda etkili bir propaganda, ajitasyon ve teşhir çalışması yürütmek ve bu kapsamdaki bilimsel yayınların okunmasını sağlamak

* 6 Mayıs’ın 40. yılında Türkiye’nin her yerinde propaganda ve ajitasyonun yükseltilip, yoğun bir aydınlatma faaliyeti yürütülerek, gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerle Denizlerin idamı lanetlenecektir. 68 öykünmeciliğine ve küçük burjuva fikri akımlarına karşı, gençliğin sınıf mücadelesine kazanılmasını esas alan bir politik tutumla hareket etmek.

* Çeteleşme, yozlaşma ve uyuşturucu kullanımına karşı, gençlik yığınları içerisinde kültürel, sanatsal, sportif çalışmaların yaygınlaştırılması, var olan olanakların ise birer mücadele alanı olarak değerlendirilmesi

* Tüm engellemelere ve baskı ortamına karşı kol, kulüp, sendika, ÖTK’lar ve gençliğin diğer kitle örgütleri içerisinde çalışmalarının güçlendirilmesi

* Tüm üniversite, lise ve mahallelerde Halkların Demokratik Kongresi gençlik meclislerini oluşturularak, Türkiye gençliğinin Emek, Demokrasi ve Özgürlük talepleri etrafında birleştirilmesi

* Toplumsal yaşamın her alanında baskıya uğrayan, şiddete, taciz ve tecavüze maruz kalan genç kadınların, emeğinin, bedenin ve kimliğinin özgürleşmesi için erkek egemen kapitalist sistem karşısında mücadele etmek, mücadele eden güçlerin birleştirilmesi için çalışma yürütmek ve bu kapsamda afiş, bildiri ve broşür gibi materyallerle çalışmanın beslenmesi  

* Başta halkımızın, Kaz Dağları, Karadeniz ve Munzur’daki HES’lere karşı direnişleri olmak üzere, konferansımız direnişleri  selamlamakta ve bu alanda çalışma yürüten tüm güçlerin birleştirilmesi için mücadele etmesini karar altına almaktadır.

* Hey Tekstil, Savranoğlu, Billur Tuz ve tüm diğer mücadele eden işçilerin direnişini heyecanla selamlayan Konferansımız, direnişteki tüm işçilerin mücadelesiyle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini ilan eder.

* TÖK’ü (Tıp Öğrencileri Kolu) bu alandaki çalışmanın merkezine almak, Tıp öğrencileri içindeki çalışmayı yükseltmek, sağlık meclisleri içerisinde etkin rol almak, bu alanda çalışma yürüten tüm güçlerin birleşik mücadelesini örgütlemek

* Meslek liselerinde staj sömürüsüne maruz kalan, çıraklık eğitim merkezlerinde güvencesiz, ağır çalışma koşullarında çalışan gençler başta olmak üzere, genç işçilerin yoğun olarak çalıştığı sanayi siteleri ve atölyelerde gençliğin örgütlenmesi için güçlü ve etkili bir çalışma yürütme

* Türkiye gençliğinin bilimsel, demokratik, parasız, anadilde eğitim mücadelesinin yükseltilmesi için Emek Gençliğinin, gençliğin talepleri etrafında birleştirilmesine yönelik etkili bir çalışma yürütme

* Yayın organlarını daha etkin kullanma ve geniş gençlik çevreleri içinde tartıştırma

* ‘1 Mayıs Komiteleri’ kurulması, en geniş gençlik kesimlerinin her yerde alanlara taşınması

* Emek Gençliği,  Venezuela’da gerçekleştirilecek olan uluslararası gençlik kampının örgütleme komitesinde yer almaktadır. 4–11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan gençlik kampımızın çalışmalarının hızla başlatılması

* 10-18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak kampımız için geniş bir çalışmanın yürütülmesi ve bu çalışmaların her yerelde özgün bir şekilde ele alınması

* Müge Tuzcuoğlu’nun ve 31 yıldır tutuklu bulunan Tahir Canan’ın özgürlüğüne kavuşması için mücadele ve Fethiye Davasına genç kadınların katılımının örgütlenmesi 

www.evrensel.net